NUORTEN POLIITTISEN DIALOGIN EDISTÄMISTÄ

Nepalissa Demo toimii poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen muodostaman Joint Youth and Student Platformin (JYSP) kanssa. JYSP on yhteistyöfoorumi, joka perustettiin Demon tuella vuonna 2007. Foorumissa toimivat maan 20 merkittävintä poliittista nuoriso- ja opiskelijajärjestöä. Alusta lähtien Demon ja JYSPin toiminnan tavoitteena on ollut nuorten poliittisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ja rakentavan vuoropuhelun edistäminen yli puoluerajojen maassa, jossa sisällissodan haavat vaikuttavat edelleen ja poliittisen yhteistyön kulttuuri on uutta.

Yhteistyöfoorumi on vakiinnuttanut asemansa neutraalina ja tasa-arvoisena poliittisen yhteistyön ja vuoropuhelun tilana. Nepalin politiikka on perinteisesti hyvin hierarkkista ja jännittynyttä, ja nuorten on ollut vaikea päästä vaikuttamaan. Jäsenten erilaisista taustoista ja poliittisista ideologioista huolimatta JYSP on auttanut nuoria vaikuttamaan yhdessä heille tärkeisiin kysymyksiin, ja toiminnassa mukana olleita nuoria on noussut perustuslakia säätävään kokoukseen asti. Toimintaa on niin järjestöjen johtoportaiden keskuudessa Katmandussa kuin paikallistasolla eri puolilla maata.

Yhteistyöfoorumi järjestää koulutuksia ja seminaareja sekä toteuttaa vaikuttamiskampanjoita. Toiminnan teemoina ovat olleet viime vuosina koulutus sekä turismi ja maatalous tärkeinä nuorisotyöllisyyden lähteinä. Vuonna 2013 JYSP toteutti lisäksi Demon ja YK:n kehitysohjelma UNDP:n tuella onnistuneen vaaliväkivaltaa ehkäisseen kampanjan.

Keskeinen osa Demon ja JYSPin työtä Nepalissa on naisten demokraattiseen päätöksentekoon osallistumisen tukeminen. Tavoitteena on saada enemmän nuoria naisia osallistumaan aktiivisesti puoluetoimintaan ja löytämään tiensä myös puolueorganisaatioiden johtotehtäviin. Toimintaa tasa-arvon puolesta on pystytty ennestään vahvistamaan kolmivuotisella (2013–2015) EU-rahoituksella.

Demo lopetti yhteistyönsä Nepalissa elokuun 2015 lopussa.