NAISTEN ROOLIN VAHVISTUSTA PAIKALLISPOLITIIKASSA

  • Naispoliitikot ovat perustaneet paikallisia puoluerajat ylittäviä yhteistyöfoorumeja viidellä projektialueella Demon ja paikalliskumppani ZNWL:n tuella
  • Kansallisella tasolla maan naispoliitikot tekivät ensimmäisen yhteisen kannanottonsa ainoastaan vajaa vuosi yhteistyön aloittamisesta Demon kanssa
  • Paikallistason koulutuksiin osallistuu Sambiassa vuosittain satoja naispoliitikkoja. Kansallisella tasolla kaikki maan naiskunnanvaltuutetut ovat osallistuneet Demon ja ZNWL:n koulutukseen vuosittain.

Sambiassa Demo vahvistaa naisten roolia paikallistason päätöksenteossa. Yhteistyössä paikallisen Zambia National Women’s Lobby -järjestön kanssa toteutettava hanke tukee naispolitiikkoja ja pyrkii lisäämään heidän vaikutusmahdollisuuksiaan. Vaikka naisten osuus parlamentissa ja paikallishallinnossa nousi syksyn 2016 vaaleissa, se on edelleen pieni.

Hanke toimii kuudessa piirikunnassa (Kalomo, Kaoma, Kapiri, Mposhi, Lusaka ja Chibombo) ja kouluttaa pääasiallisesti vuoden 2016 vaaleissa valittuja naispoliitikkoja. Tavoitteena on kasvattaa heidän kapasiteettejaan ja johtamistaitojaan. Puolueiden ollessa portinvartijoita naisten poliittiseen osallistumiseen koulutetaan puolueita naisten inkluusiossa ja tuetaan niitä tasa-arvosuunnitelmien tekemisessä. Naisten asemaa vahvistetaan myös paikallisyhteisöissä viestittämällä sukupuolten välisestä tasa-arvosta ja naisten poliittisen osallistumisen tärkeydestä.

Lisäksi Demo tukee naispoliitikkojen yhteistyön tiivistämistä yli puoluerajojen, jotta he pystyisivät yhdessä tehokkaammin ajamaan tärkeiksi kokemiaan asioita politiikassa. Puoluerajat ylittävää yhteistyötä tehdään niin paikallisella tasolla hankkeen piirikunnissa kuin kansallisella tasolla hankkeen ohjausryhmässä, joka kokoaa kaikkien puolueiden naisjärjestöjen edustajat yhteen.