Hyppää sisältöön

Kuva: Varusmiesliitto / Saana Sjöblom-Hasselblatt

Poliittiset nuorisojärjestöt vaativat parannuksia varusmiesten äänestysoikeuksiin

Demo Finland vaatii yhdessä kaikkien eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöjen sekä asevelvollisten edunvalvontajärjestö Varusmiesliiton kanssa, että varusmiesten mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan kaikissa Suomessa toimitettavissa vaaleissa turvataan tarjoamalla äänestysmahdollisuus varuskunnissa.

Nuorten ja erityisesti varusmiesikäisten nuorten miesten äänestysaktiivisuuden lisääminen edellyttää äänestämisen helpottamista ja vaalilain muutosta. Eduskuntavaaleissa varusmiesikäisten miesten äänestysaktiivisuus on huomattavasti yleistä äänestysaktiivisuutta matalampaa ja selvästi matalampaa kuin samanikäisten naisten. Sukupuolten välinen äänestysero on suurimmillaan ikähaarukassa, johon varusmiespalveluksen suorittaminen tavallisimmin osuu. Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa 19–20-vuotiaiden miesten äänestysaktiivisuus oli noin 12 prosenttiyksikköä alempi kuin samanikäisten naisten.

Varusmiespalvelus hankaloittaa varusmiesten äänestysmahdollisuuksia erityisesti, kun varusmies on palveluksessa varsinaisena vaalipäivänä. Varusmiesten äänestämistä vaikeuttavat pitkät etäisyydet ennakkoäänestyspaikoille sekä lyhyet ilta- ja viikonloppuvapaat.

Tarvitsemme vaalilain muutoksen, joka mahdollistaa äänestämisen varuskunnissa.

Anu Juvonen, Demo Finlandin toiminnanjohtaja

Nykyinen vaalilaki rajoittaa mahdollisuutta järjestää äänestys varuskunnissa, sillä äänestyspaikka voidaan järjestää vain, kun sotilaskoti sijaitsee varsinaisen varuskunnan ulkopuolella. Ratkaisuna on varuskuntien lisääminen vaalilain 9 §:ssä eriteltyjen laitosten listaan, jolloin ennakkoäänestys tai varsinainen äänestyspaikka voidaan perustaa varuskuntiin.

”Asepalvelusta suorittavien nuorten äänen on kuuluttava vaaleissa. Tarvitsemme vaalilain muutoksen, joka mahdollistaa äänestämisen varuskunnissa ja edistää nuorten yhdenvertaisen äänestysoikeuden toteutumista”, toteaa Demo Finlandin toiminnanjohtaja Anu Juvonen.

Varusmiesliiton teettämän selvityksen mukaan ennakkoäänestyksen mahdollistaminen varuskunnissa saa kannatusta sekä varusmiehiltä että Puolustusvoimilta. Ennakkoäänestäminen on ollut suosittua varusmiesten keskuudessa niissä varuskunnissa, joissa varusmiehet ovat saaneet mahdollisuuden äänestää.

Varusmiesten äänestysmahdollisuuksia parannettava ennen kevään 2021 kuntavaaleja

Nuorten äänestysmahdollisuudet ovat tärkeitä myös ensi keväänä käytävien kuntavaalien näkökulmasta. Viime kuntavaaleissa lähes kaksi kolmesta nuoresta jätti äänestämättä. Nuorten äänestysaktiivisuuden kasvattamiseen tarvitaankin lisäpanostuksia. 

Yksi tärkeimmistä tavoista nuorten äänestysaktiivisuuden lisäämiseen on äänestämisen helppouteen panostaminen. Joustavat äänestysmahdollisuudet luovat paremmat edellytykset yhdenvertaiselle poliittiselle osallistumiselle. Äänestyspaikkojen sijainti vaikuttaa konkreettisesti myös tammikuussa palvelukseen astuvien varusmiesten äänestysmahdollisuuksiin. Monille heistä huhtikuun kuntavaalit ovat ensimmäiset vaalit, joissa he ovat äänioikeutettuja.

Edustuksellisen demokratian kannalta on ehdottoman tärkeää, että jokaisella on yhdenvertainen mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan.  Kunnat voivat edistää varusmiesten äänestysmahdollisuuksia jo nyt sijoittamalla äänestyspaikkoja varuskuntien välittömään läheisyyteen tai esimerkiksi hyödyntämällä liikkuvia äänestyspaikkoja kuten vaalibusseja.

Kunnilla on vastuu huolehtia, että äänestäminen on nuorille helppoa.

Eleonoora M. Hilska, Varusmiesliiton pääsihteeri

“Haluamme kannustaa kuntapäättäjät miettimään varusmiesten äänestysmahdollisuuksia kuntavaalien äänestyspaikkoja päätettäessä. Kunnilla on vastuu huolehtia, että äänestäminen on nuorille helppoa – myös varusmiespalveluksen aikana”, Varusmiesliiton pääsihteeri Eleonoora M. Hilska korostaa.

Demo Finlandin toteuttaman selvityksen perusteella varusmiespalvelus vaikeuttaa äänestämisen lisäksi myös poliittisissa luottamustehtävissä toimimista. Joukko-osastojen välillä on huomattavia eroja siinä, miten poliittisesti aktiivisia nuoria kohdellaan. Tämä näkyy erityisesti vapaiden myöntämisessä luottamustoimen hoitamiseen. Selkeämpi ja yhtenäisempi linjaus luottamustoimessa olevien varusmiesten kohtelusta olisikin tarpeen. 

Kannanoton ovat allekirjoittaneet Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö Demo Finland, asevelvollisten edunvalvontajärjestö Varusmiesliitto, Demarinuoret, KD Nuoret, Keskustanuoret, Kokoomusnuoret, Liikkeen Nuoret ry, Perussuomalainen Nuoriso, RKP-nuoret, Vasemmistonuoret ja Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto. 

Voit lukea koko kannanoton täällä.

Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.