Hyppää sisältöön

Tuore tutkimus tarkastelee EU:n tukea naisten poliittiselle osallistumiselle

Euroopan komissio julkaisi joulukuussa 2020 kolmannen sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevan toimintasuunnitelmansa (GAP III), joka linjaa, kuinka Euroopan unionin tulisi edistää sukupuolten tasa-arvoa ulkosuhteissaan seuraavan viiden vuoden aikana. Edeltäjänsä tavoin uusi suunnitelma korostaa naisten tasa-arvoista poliittista osallistumista yhtenä EU:n keskeisistä tasa-arvon painopisteistä.

Kolmas sukupuolten tasa-arvoa koskeva toimintasuunnitelma on EU:lle uusi tilaisuus tukea poliittista osallistumista edistäviä toimijoita kaikkialla maailmassa. Toimintasuunnitelman toteuttamisen tueksi Demo Finland on rahoittanut tutkimuksen, joka tarkastelee EU:n ja sen jäsenmaiden tukea naisten poliittiselle osallistumiselle viimeisten viiden vuoden aikana. Tutkimus käsittelee seuraavia kysymyksiä: Missä määrin EU ja sen jäsenvaltiot ovat asettaneet naisten poliittisen voimaantumisen etusijalle suhteessa muihin sukupuolten tasa-arvon painopisteisiin, ja mitä tuki on ollut käytännössä? Ovatko EU:n aiemmat toimet olleet tehokkaita naisten tasa-arvoisen osallistumisen ja vaikuttamisen esteiden purkamisessa, ja miten EU:n toimien vaikuttavuutta voitaisiin parantaa?

Tutkimus perustuu neljään maakohtaiseen tapaustutkimukseen: Bosnia ja Hertsegovina, Marokko, Sambia ja Sri Lanka. Näissä neljässä maassa erityisesti Ruotsilla, Saksalla ja Suomella on ollut merkittävä rooli naisten poliittisen osallistumisen edistäjänä ja tukijana.

Tutkimuksen mukaan sukupuolten tasa-arvon toimintasuunnitelmasta huolimatta EU:n rooli on ollut vähäinen naisten poliittisen osallistumisen esteiden purkamisessa.

Tutkimuksessa EU:n ja sen jäsenmaiden hankkeista havaittiin kolme yleistä mallia:

  1. EU:n tasa-arvohankkeissa ei ole yhdenmukaisesti priorisoitu naisten poliittista osallisuutta tavoitteena.
  2. Hankkeet kohdistuvat usein poliittisten toimijoiden ja prosessien osaamisen kasvattamiseen sen sijaan, että toimilla tuettaisiin poliittisia puolueita tai keskityttäisiin laajemmin toimintaympäristön muuttamiseen.
  3. EU:lla ja jäsenmailla ei ole yhteistä laajempaa muutosteoriaa, joka yhdistäisi erillisiä hankkeita kumppanimaissa.

Tutkimus suosittelee neljää ratkaisua, joilla EU:n tukea naisten poliittiselle osallistumiselle voidaan uuden tasa-arvotoimintasuunnitelman kohdalla vahvistaa:

  1. Naisten poliittiset oikeudet ja osallisuus on otettava osaksi korkean tason politiikkaa ja diplomaattisia suhteita.
  2. EU:n tulee kohdistaa enemmän tukea hankkeisiin, joissa naisten poliittinen osallistuminen on päätavoite.
  3. EU:n tulee laatia kontekstisidonnainen muutosteoria tasa-arvon saavuttamiseksi.
  4. EU:n tulee myöntää pitkäjänteisempää tukea tasa-arvoa edistäville liikkeitä ja järjestöille lyhytkestoisen hanketuen sijaan.

Lue englanninkielinen tutkimus täällä (avautuu uuteen välilehteen).

Tutkimus on osa European Democracy Hubia, joka on Carnegie Europen ja European Partnership for Democracyn tutkimushanke. Demo Finland on tutkimuksen rahoittaja.

Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.