Hyppää sisältöön

Vaalien esteettömyyttä parannettava jo ennen äänestyskoppiin saapumista

Demo Finland järjesti toukokuussa pyöreän pöydän keskustelun vaalien esteettömyydestä. Pyöreän pöydän keskustelussa keskityttiin käytyjen eduskuntavaalien esteettömyyteen sekä siihen kuinka vaaliviranomaisten, puolueiden ja järjestöjen yhteistyöllä vaaleista saadaan entistä esteettömämmät kaikille. Tilaisuus oli jatkoa Vammaiset henkilöt päättäjän paikalle -eduskuntavaalitilaisuudelle. Keskustelussa korostui, että vaalien esteettömyyden kysymykset ulottuvat äänestystapahtumaa pidemmälle vaalikampanjointiin, ehdokasasetteluun ja viestintään – ja tässä puolueet ovat tärkeässä roolissa. 

Pyöreässä pöydässä kuultiin asiantuntija-alustukset oikeusministeriön erityisasiantuntija Laura Nurmiselta, Invalidiliiton esteettömyysasiantuntija Johanna Hätöseltä ja Demo Finlandin dialogiasiantuntija Virva Viljaselta.  

Oikeusministeriön Demokratia- ja julkisoikeusosaston erityisasiantuntija Nurminen puhui ministeriön ohjeistuksista vaalien järjestämiseen ja vaalitiedottamisesta. Invalidiliiton Hätönen esitteli Invalidiliiton toteuttaman kyselyn tuloksia vaalien esteettömyyden toteutumisesta kevään 2023 eduskuntavaalien äänestyspaikoilla. Kyselyssä selvisi muun muassa, että äänestyspaikan esteettömyystiedot eivät ole aina helposti saatavilla tai niitä ei ole ja äänestyskoppien sijoittelussa oli puutteita. 

Viljanen kävi läpi Demo Finlandin kumppanijärjestön, Ethiopian Women with Disabilities Network Association, toteuttaman kyselyn tuloksia Etiopian yleisvaaleista 2021. Vaalit pidettiin kesäkuussa 2021, ja niiden raportoitiin olleen suhteellisen rauhalliset huomioiden Etiopian yleisen turvallisuustilanteen ja Tigrayn konfliktin. Vaalikyselystä kävi ilmi, että vaikka Etiopian korkein vaaliviranomainen toteutti ennen yleisvaaleja useita vammaisten henkilöiden poliittista osallistumista helpottavia toimia vaaleissa, näiden toimien toteuttamisessa oli myös puutteita. Esimerkiksi vaaliviranomaisten koulutuksista huolimatta vammaiset ihmiset kohtasivat edelleen negatiivisia asenteita äänestystilanteissa ja osa äänestyspaikoista oli esteellisiä.

Yksi henkilö pitää esitelmää ja Ihmisiä istuu kahdella vastakkaisella pöydällä kuuntelemassa.
Pyöreän pöydän keskustelijat Oikeusministeriöllä 23.5.2023

Demo Finland on työskennellyt vuodesta 2019 alkaen Etiopiassa Network of Ethiopian Women’s Associations (NEWA) -kattojärjestön kanssa tukeakseen erityisesti naisten poliittista osallistumista. Osana hanketta vammaisille naisille on tuotettu koulutusmateriaaleja vaaleista ja äänestysoikeudesta muun muassa pistekirjoituksella ja viittomakielisesti. 

Pyöreän pöydän keskusteluun osallistui Demo Finlandin koordinoiman puoluetyöryhmän jäseniä ja ennen eduskuntavaaleja järjestetyn Vammaiset henkilöt päättäjän paikalle -tilaisuuden panelisteja. Kaikkia eduskuntapuolueita edustava puoluetyöryhmä on toiminut vuodesta 2022 lähtien lisätäkseen vammaisten henkilöiden osallisuutta suomalaisissa puolueissa.  

Pyöreässä pöydässä pohdittiin esteettömyyden toteutumista kevään eduskuntavaaleissa ja mietittiin konkreettisia parannuksia seuraaviin vaaleihin, vuoden 2024 presidentin- ja europarlamenttivaaleihin sekä vuoden 2025 kunta- ja aluevaaleihin. Keskustelussa nostettiin esille myös hyviä käytäntöjä, kuten puolueiden yhdenvertaisuussuunnitelmat ja saavutettavuusoppaat, vaalitilaisuuksien ohjeistukset sekä selkokieliset ja viittomakieliset vaaliohjelmat. 

Demo Finlandin koordinoima puoluetyöryhmä jatkaa työskentelyä aiheen parissa seuraavan vuoden aikana. Tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä suomalaisten vammaisjärjestöjen kanssa sekä koota tietoa vammaisten ihmisten osallisuuden tilasta puolueissa ja jakaa hyviä käytäntöjä puolueiden kesken.  

Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.