Hyppää sisältöön

Vammaiset ihmiset yhdenvertaisina mukaan puolueisiin ja politiikkaan – opintomatkalla Keniassa

Vammaiset ihmiset ovat aliedustettuina politiikassa ja puolueissa. Demo Finland selvitti vammaisten henkilöiden osallisuutta suomalaisissa puolueissa keväällä 2022 ja perusti yhteistyössä kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa työryhmän, jonka tarkoituksena on edistää vammaisten ihmisten osallisuutta suomalaisissa puolueissa sekä seurata ja kartoittaa puolueiden toiminnan yhdenvertaisuuden, esteettömyyden ja saavutettavuuden edistymistä Suomessa. Työryhmässä on edustaja jokaisesta yhdeksästä eduskuntapuolueesta. Haasteet ovat yhteisiä, joten vertaisoppiminen sekä kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakaminen on opettavaista sekä yli puoluerajojen että yli maarajojen. Työryhmä onkin tutustunut Demo Finlandin hanketyöhön, jossa edistetään vammaisten henkilöiden osallisuutta Keniassa.

Oppimassa kenialaisilta puolueilta

Osa Demo Finlandin monipuoluetyöryhmän jäsenistä sekä eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmän (VAMYT) varapuheenjohtaja, kansanedustaja Noora Koponen (vihr.) olivat lokakuussa opintomatkalla Keniassa, Nairobissa. Matkalla tutustuttiin erityisesti Demo Finlandin ja kumppanimme Westminster Foundation for Democracyn Kenya Inclusive Political Parties (KIPP) -hankkeen tuloksiin sekä hankkeessa mukana olleiden puolueiden kokemuksiin vammaisinkluusion edistämisestä ja valtavirtaistamisesta.

Suomalaisryhmän opintomatkan tavoitteina oli oppia lisää kenialaisten puolueiden vammaistyöstä sekä saada ideoita konkreettisista päämääristä ja toimenpiteistä vammaisten henkilöiden poliittisen osallistumisen vahvistamiselle sekä yksittäisissä puolueissa että monipuolueyhteistyössä. Tarkoituksena oli myös kerätä esimerkkejä kenialaisten puolueiden hyvistä käytännöistä, joiden soveltuvuutta suomalaisissa puolueissa voidaan kartoittaa.

Kuvassa kaksi miestä keskustelee puku päällä, toinen on suomalainen ja toinen kenialainen, ja hänellä on kyynärsauvat

Tavoitteelliset toimet johtavat muutoksiin

Demo Finland on vuodesta 2020 alkaen tukenut vammaisten ihmisten osallistumista politiikkaan Keniassa. Useat kenialaiset puolueet ovat hankkeen aikana ottaneet konkreettisia askeleita vammaisten osallisuuden vahvistamiseksi. Työryhmä tapasi hankkeessa mukana olevia puolueita ja kuuli näistä edistysaskeleista. Puolueet ovat esimerkiksi perustaneet vammaisjärjestöjä ja tarkistaneet ja muuttaneet puolueasiakirjojaan ja rakenteitaan osallistavammiksi. Lisäksi puolueet ovat laatineet yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa 10 kohdan minimikriteerit vammaisten henkilöiden poliittiselle osallistamiselle puolueissa Keniassa.

Annica Tallqvist, RKP:n johdon assistentti ja Demo Finlandin työryhmän jäsen reflektoi tapaamisia kenialaisten puolueiden kanssa: ”Oli hienoa nähdä, miten paikalliset puolueet ottivat inkluusiokysymykset tosissaan. Melkein kaikilla puolueilla oli niin sanottuja ”disability leagues” eli puolueiden omia vammaisjärjestöjä, joiden avulla voidaan tarjota vammaisille henkilöille ponnahduslauta politiikkaan.”

Matkalla tavattiin myös KIPP-hankkeen teknistä työryhmää, joka valvoo osaltaan puolueiden vammaisinkluusiota. Teknisessä työryhmässä ovat edustettuina eri puolueet monipuoluepohjalta sekä kansalaisyhteiskunnan vammaisjärjestöjä. Työryhmä on saanut puolueita perustamaan osaksi rakenteitaan vammaisjärjestöjä, tehnyt julkista viestintää vammaisinkluusiokysymyksissä sekä tukenut oikeusprosesseissa, jos puolueet tai vaalikomissio eivät ole täyttäneet lain asettamia vähimmäisvaatimuksia. Keniassa laeissa on tiettyjä puolueiden inklusiivisuuteen liittyviä vaatimuksia, ja esimerkiksi vammaisten ihmisten edustus puolueen päättävässä elimessä on taattu lailla.

Kenialaisia ja suomalaisia istumassa pitkän pöydän takana ja keskustelemassa

Delegaatio vieraili Kenian parlamentissa ja Kenya Disability Parlamentary Association KEDIPA:n vieraana. KEDIPA on parlamentissa toimiva vammaisten kansanedustajien sekä kansanedustajien, joiden lähipiirissä on vammaisia henkilöitä, yhteenliittymä. Tässä tapaamisessa sekä useissa tapaamisissa ja keskusteluissa vammaisjärjestöjen sekä vammaisten puolueaktiivien ja poliitikkojen kanssa nostettiin esiin vammaisten osallisuuden takaavien lakien toimeenpano eri tasoilla, riittävien resurssien takaaminen sekä vammaisiin ihmisiin liittyvien negatiivisten stereotypioiden torjuminen.

Kansanedustaja Noora Koponen nosti tapaamisten jälkeen esiin erityisesti sen, että on tunnistettava olemassa olevat esteet poliittiselle toiminnalle – jotta vammaisten henkilöiden osallisuutta saataisiin pysyvästi lisättyä, se edellyttää esteiden raivaamista.

Työ jatkuu Suomessa

Ensimmäiset askeleet vammaisten henkilöiden entistä vahvemmalle osallistumiselle puolueissa on otettu, mutta työtä riittää. Matkan jälkeen Demo Finlandin työryhmä kävi pyöreän pöydän keskustelun eduskunnan VAMYT-ryhmän kanssa, jossa jaettiin matkan oppeja sekä keskusteltiin konkreettisista keinoista, joilla puolueet voivat eri tasoilla parantaa vammaisten ihmisten osallisuutta politiikassa ja puolueissa.

Kansanedustaja Noora Koponen pohti: ”Vaikka monta asiaa on Suomessa parlamentaarisesti tehty jo hyvin, on meillä vielä paljon tehtävää siinä, miten saisimme vammaisia henkilöitä vahvemmin mukaan politiikkaan. Keniassa käytössä olevat kiintiöt sille, että puolueilla on oltava vammaisia ehdokkaita listoillaan vaaleissa, sai pohtimaan, voisiko Suomi ottaa tästä mallia.”

Annica Tallqvist avaa puolueiden yhteistyötä seuraavasti: ”Yhteistyö puolueiden kesken on hyvin tärkeää – yhteistyö on sitä paitsi hyvin helppoa silloin, kun tullaan tällaisen tärkeän teeman äärelle. Tuntuu siltä, että puolueiden välinen yhteistyö on välttämätöntä tässä asiassa. Voimme oppia toisiltamme ja myös kehittyä yhdessä. Vammaisten osallisuus ei katso poliittista taustaa tai arvoja, vaan on aivan yhtä tärkeää huolimatta sitä, minkä puolueen kanssa samaistut. On hienoa olla mukana tekemässä töitä puoluerajojen yli ja huomata, miten inspiroivaa ja opettavaista se on.”

Demo Finlandin monipuoluetyöryhmä jatkaa työskentelyään myös ensi vuonna ja ammentaa myös Kenian hankkeen sekä opintomatkan opeista.

Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.