Demo har för tillfället långvarig verksamhet i sex länder: Etiopien, Moçambique, Myanmar, Sri Lanka, Tunisien och Zambia. Dessutom har Demo aktiviteter också i Finland. Mer information om Demos verksamhet i olika länder kan läsas på engelska när man klickar kartor som ligger nedanför.

Etiopien

Myanmar

Finland

Sri Lanka

Mozambique

Tunisia

Zambia

Tidigare aktiviteter

Andra aktiviteter