Demo har för tillfället långvarig verksamhet i fyra länder: Myanmar/Burma, Zambia, Tunisien och Sri Lanka. Projekten i de här länderna fokuserar på att förstärka kvinnors och ungas politiska deltagande samt att stöda dialogen mellan partier. Långvarig projekt i Nepal och Tanzania avslutade i 2015. Dessutom har Demo kortvarigare projekt som presenteras under övriga projekt och avslutade projekt.

Mer information om Demos verksamhet i olika länder kan läsas på engelska när man klickar kartor som ligger nedanför.

Myanmar

Myanmar-200x150-2

Sri Lanka

Sri-Lanka-250

Tunisien

Tunisia

Zambia

Zambia

Finland

Finland

Övriga projekt

world

Avslutade projekt

world