På den här sidan finns en lista över Demos avslutade projekt.

I Nepal jobbade Demo från 2007 till 2015 med samarbetsforumen Joint Youth and Student Platform (JYSP) som består av politiska ungdoms- och studerandeföreningar. JYSP grundades med Demos stöd år 2007.

I Tanzania partiernas kvinnoorganisationer grundade det historiska samarbetsforumet Tanzania Women Cross-Party Platform (TWCP) med Demos stöd. Stödet avslutade i slutet av 2015.

Demo har i Egypten varit med i projektet Egyptian Women Engage Actively for Democracy & Reform som finansierades med medel från anslaget till lokalt samarbete av Finlands ambassad i Egypten. Som lokal samarbetspartner var organisationen Resources for Development Centre. Syftet med projektet var att stärka de unga egyptiska kvinnornas egenmakt för att dessa aktivt skulle delta i landets demokratiseringsprocess. Demos andel av projektet var koordineringen av finländska och egyptiska kvinnopolitikers erfarenhetsutbyte vilket verkställdes genom att anordna ”dialogcaféer”. Kvinnliga aktiva aktörer från olika partier och organisationer diskuterade via Skype om kvinnors ställning i Egypten och i Finland. Man förde diskussion bl.a. om kvinnors samhälleliga påverkande, jämlikhet och feminism.

I Ghana har Demo verkat i samarbete med organisationerna Institute of Economic Affairs och European Partnership for Democracy för att förstärka kvinnornas roll i landets parlament.  Projektet fokuserade på parlamentsvalen i december 2013 och stödde samarbetet mellan kvinnliga politiker samt kvinnors utbildning till mera kompetenta och aktivare samhälleliga aktörer. I projektet ingick gemensamma workshopar för medlemmar i kvinnoorganisationer och för kvinnor som kandiderade i parlamentsvalen.  Härutöver anordnades utbildning för kvinnliga ledamöter även efter parlamentsvalen. Även de erfarenheter som fåtts via de kvinnliga politikernas samarbetsforum i Tanzania delades med projektet i Ghana.  Tanzania Women Cross-Party Platforms ordförande Anna Abdallah var och berättade för sina kolleger i Ghana om kvinnors partigränsöverskridande samarbete i Tanzania.

Däröver har Demo varit med och verkställt politikers erfarenhetsutbyte även i Libyen och Marocko.