Hyppää sisältöön

Vuosiraportti 2023

Demokratian tilan heikkeneminen ympäri maailmaa jatkui vuonna 2023. Vaikka merkkejä geopoliittisesta epävakaudesta on enemmän ja enemmän, on tärkeää painottaa, että vahvoilla demokratioilla on todettu olevan kriisinsietokykyä. Demokratian puolustaminen paitsi arvona, myös käytännössä on edelleen tärkeää.

Alueita, joilla demokratiatukea tehdään, leimaavat toisinaan epävakaus ja poliittinen epävarmuus. Monipuoluedialogin vahvistaminen, fokuksenaan poliittisesti aliedustetut ryhmät, kuten naiset, nuoret ja vammaiset henkilöt, on keskeistä. Tässä Demo Finlandin kustannustehokkaan työn on todistettu tuovan erinomaisia tuloksia.

Tämä vuosiraportti esittelee tuloksia, joita Demo Finland ja sen kumppanit saivat aikaan vuonna 2023.

Vuonna 2023…

  • tuimme demokratiatukiohjelmia 10 maassa (mukaan lukien Suomessa)
  • työskentelimme 102 puolueen kanssa
  • tavoitimme 1132 naispoliitikkoa ja 644 miespoliitikkoa kansainvälisissä hankkeissamme

Poimintoja tuloksistamme

Etiopiassa puolueiden johtajat ovat alkaneet tukea tasa-arvonäkökulmien huomioon ottamista: Aiempina vuosina puolueiden kanssa pidettyihin naisten poliittista osallistumista koskeviin arviointikokouksiin osallistui lähinnä rivijäseniä, mutta joulukuussa 2023 pidetyssä kokouksessa valtaosa 25 puoluetta edustavista osallistujista oli puoluejohtoa.

Keniassa kahdeksan puolueen kansallisissa johtokunnissa on nyt 13 vammaista henkilöä enemmän kuin edellisen vuoden lopussa. 14 puoluetta toteuttaa menestyksekkäästi sitoumuksiaan vammaisten henkilöiden osallisuuden vahvistamiseksi, ja 14 poliittisella puolueella on nyt toimiva, puolueen rakenteisiin institutionalisoitu vammaisjärjestö.

Mosambikissa kansanedustajien, maakuntaparlamenttien jäsenten ja kansalaisjärjestöjen välinen yhteistyö kaivannaisteollisuuteen liittyvissä kysymyksissä on lisääntynyt. Myös vuoropuhelu kansanedustajien ja maakuntaparlamenttien edustajien välillä kansalaisten huolenaiheista on parantunut ja valvontavierailujen määrä kaivannaisteollisuuden vaikutuspiirissä oleviin yhteisöihin on lisääntynyt. Vuonna 2023 järjestettiin yhteensä 16 yhteisötapaamista. Näiden yhteistyömuotojen odotetaan jatkuvan myös sen jälkeen, kun uudet edustajat on valittu vuonna 2024.

Myanmarissa Kayinin osavaltiossa saavutettiin edelleen jatkuvasta sisällissodasta huolimatta merkittävä virstanpylväs, kun useiden sidosryhmien dialogifoorumi perustettiin. Tämä aloite toi yhteen 15 toimijaa, jotka vakavista riskeistä huolimatta sitoutuivat säännöllisiin kokouksiin, joissa käsiteltiin poliittista tilannetta ja tehtiin yhteistyötä yhtenäisen vision kehittämiseksi. Tapaamisissa pyrittiin pääsemään yhteisymmärrykseen käynnissä olevasta osavaltion perustuslakiprosessista osallisuutta ja tasa-arvoa korostaen.

Somaliassa yksivuotinen hanke vaikutti Puntmaan poliittiseen toimintaympäristöön tukemalla poliittisia yhdistyksiä toteuttamaan ohjelmallisia kampanjoita, tekemään osallisuutta korostavaa politiikkatyötä ja edistämään vuoropuhelua. 133 poliittisesti aktiivisen naisen taidot ja ymmärrys päätöksentekoprosesseista, politiikkatyöstä ja vaikuttamistyöstä vahvistui. Hankkeessa tuettiin myös naisten monipuolueverkoston perustamista, jotta eri puolueiden naiset voivat keskustella naisten poliittisen osallistumisen edistämisestä yhdessä.

Sri Lankassa toteutetun nelivuotisen yhteistyön ulkoisessa arvioinnissa todettiin, että ohjelma on ollut tarkoituksenmukainen Sri Lankan kontekstissa naisten poliittisen osallistumisen tukemiseksi. Ohjelma paransi tehokkaasti naiskunnanvaltuutettujen taitoja, tietoja ja itseluottamusta, mikä osoittaa onnistunutta kehitystä pelkästä naisten lukumääräisestä edustuksesta kohti ammattimaista poliittisiin prosesseihin osallistumista.

Tunisiassa perustettiin aiemmin ohjelman aikana Youtube-kanava, jonka tarkoituksena on tarjota yksinkertaistettua ja houkuttelevaa poliittista sisältöä aktivoimaan yhteiskunnallisesti passiivisia nuoria. Vuoden 2023 lopussa kanavalla oli 199 700 seuraajaa eri alustoilla ja yhteensä 8,7 miljoonaa katselukertaa, mikä viittaa siihen, että se on onnistunut herättämään poliittisesta toiminnasta sivussa olevien nuorten huomion ajankohtaisia yhteiskunnallisia aiheita käsittelevällä sisällöllään.

Ugandassa nuorille poliitikoille suunnatun Ugandan Demokratia-akatemian toiminta käynnistyi menestyksekkäästi. Luottamuksen rakentamiseen pyrkivän toiminnan tuloksena eri puolueita edustavien osallistujien välinen ilmapiiri alkoi muuttua yleisestä epäluottamuksesta toisten kuuntelemiseen ja erilaisten näkökulmien ymmärtämiseen.

Sambiassa puolueisiin oma-aloitteisesti liittyvien vammaisten henkilöiden määrä on kasvussa, ja puolueet rekrytoivat yhä enemmän vammaisia jäseniä. Kahdeksan poliittista puoluetta aloitti puolueasiakirjojensa, rakenteidensa ja käytäntöjensä tarkistamisen ohjelman edellisessä vaiheessa, ja vuonna 2023 seitsemän poliittista puoluetta julkaisi lopulliset luonnokset vammaisten henkilöiden osallisuutta koskevista suunnitelmista.

Suomessa Demo Finlandin koulutus eduskuntapuolueiden naisjärjestöille lisäsi osallistujien ymmärrystä demokratian ja naisten poliittisen osallistumisen globaalista tilasta ja rakensi luottamuksen ja vertaisoppimisen ilmapiiriä poliittisten naisjärjestöjen edustajien välille. 90 prosenttia osallistujista arvioi, että koulutus vahvisti heidän kykyään osallistua ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskeviin keskusteluihin.

Tutustu englanninkieliseen vuosiraporttiimme 2023 täällä (avautuu uuteen välilehteen).

Suomenkielinen vuosiraportti julkaistaan elokuussa.

Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.