Hyppää sisältöön

Demon uusi hanke Nepalissa käynnistynyt

Kansainvälisenä naistenpäivänä, 8. maaliskuuta lanseerattiin Nepalissa Demon uusi EU-rahoitteinen hanke “Nuoret tasa-arvon puolesta”. Nuorisopoliitikkojen yhteistyöfoorumin (Joint Youth & Students’ Platform) kanssa toteutettava hanke tukee nuorten naisten aktiivista osallistumista politiikkaan.

Nepalin haurasta demokratiaa varjostaa syvään juurtunut epätasa-arvo. Maan poliittinen elämä on rajoittunut pitkälti vain vanhempien, korkeakastisten miesten pelikentäksi. Vaikka vuoden 2008 vaalien suhteellinen vaalitapa toi ennätysmäärän naisia ja etnisten vähemmistöryhmien edustajia perustuslakia säätävään kokoukseen, on naisten todellinen sananvalta maan päätöksenteossa yhä lähes olematonta.

Keskeinen ongelma on puolueiden sisäisen demokratian puute. Puoluetoiminnan patriarkaaliset säännöt ja toimintamallit eivät tue naisten osallistumista. Toisaalta vähäinen kokemus ja tietopohja poliittisesta toiminnasta sekä verkostojen ja vertaistuen puute antavat naisille heikot kantimet saada äänensä kuuluviin. Puolueet ovat naisten poliittisen osallistumisen portinvartijoita, ja esimerkiksi puolueiden nuoriso- ja opiskelijasiivet ovat tärkeä ponnahduslauta politiikkaan. Se, miten sukupuolten välinen tasa-arvo näyttäytyy nuorisopolitiikassa ja järjestöt sitoutuvat ajamaan tasa-arvoa toiminnassaan, on näin keskeinen tekijä tulevaisuuden muutoksen aikaansaamiseksi.

Demon hanke “Nuoret tasa-arvon puolesta” pyrkii vastaamaan edellä mainittuihin haasteisiin. Hankkeen lähtökohtana on, että tasa-arvon vahvistuminen poliittisissa prosesseissa edistää kestävää rauhaa ja demokratiaa. Hanke tukee osaltaan Nepalin hallituksen asettamaa tavoitetta sukupuoleen perustavan syrjinnän kitkemisestä, kuten on kirjattu maan väliaikaiseen perustuslakiin ja kolmen vuoden kehityssuunnitelmaan vuosille 2010-2013.

Hankkeen päätavoitteena on tukea moniarvoista ja edustuksellista demokratiaa Nepalissa. Erityistavoitteina on saada enemmän nuoria naisia osallistumaan aktiivisesti puoluetoimintaan ja löytämään tiensä myös puolueorganisaatioiden johtotehtäviin sekä vahvistaa sukupuolten välistä tasa-arvoa poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen rakenteissa, toimintatavoissa ja poliittisissa ohjelmissa. Hankkeen avaintoimijoita ovat suurimpien puolueiden opiskelija- ja nuorisosiivet. Toiminnan painopiste on paikallistasolla, ja valtaosa aktiviteeteista toteutetaan piirikunnissa eri puolilla Nepalia.

Katso lisää kuvia hankkeen lanseeraustilaisuudesta!

Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.