Hyppää sisältöön

Naisten kansallisen tason dialogifoorumin jäseniä opintovierailulla Ruandassa. Kuva: ZNWL.

Dialogifoorumit tukevat naisten poliittista osallistumista Sambiassa

Siskoja toisista puolueista, naisten äänen vahvistumista ja mahdollisuuksia edetä puolueessa – naisten monipuoluefoorumeilla on ollut monia vaikutuksia Sambiassa. Eri puolueita edustavia naisia yhteen kokoavat pysyvät monipuoluefoorumit ovat tänä syksynä valmistuneen ulkopuolisen evaluoinnin mukaan olleet Demo Finlandin tukeman hankkeen merkittävimpiä onnistumisia. 

Evaluaatio koski vuosia 2018–2021, mutta toiminta Sambiassa alkoi jo vuonna 2013, kun Demo Finland ja Zambia National Women’s Lobby (ZNWL) aloittivat yhteistyön naisten poliittisen osallistumisen edistämiseksi. Hankkeessa on koulutettu naispuolisia kunnanvaltuutettuja ja ehdokkaita, puolueita sekä niiden naisjärjestöjä, tehty vaikuttamistyötä puolueissa ja tuettu naisten puoluerajat ylittävää yhteistyötä. Toimintaa on kolmessa piirikunnassa (Kaoma, Kapiri Mposhi ja Lusaka) sekä valtakunnallisella tasolla. 

Tuki naisten poliittisen osallistumisen vahvistamiseksi on tarpeen, sillä naisten edustus politiikan eri tasoilla on Sambiassa hyvin heikkoa. Vaikka elokuussa 2021 järjestetyt vaalit sujuivat hienosti siitä näkökulmasta, että valta vaihtui rauhanomaisesti, politiikan tasa-arvon suhteen vaalitulos oli pettymys. Naisten osuus kansanedustajista putosi aiemmasta 17 prosentista 13 prosenttiin, ja kuntatasolla naisten osuus on vielä alhaisempi. Naisten poliittista osallistumista hidastavat muun muassa korkeat ehdokasmaksut, vaaliväkivalta ja häirintä sekä patriarkaaliset asenteet

Dialogifoorumit yhteistyön alustana 

Demo Finlandin ja ZNWL:n hankkeen tuella puolueiden naisjärjestöt ovat perustaneet kansallisen tason dialogifoorumin (National Women in Politics Platform – NWIP) sekä paikallisia puoluerajat ylittäviä yhteistyöfoorumeja (Local Women in Politics Platform – LWIP) mainituissa kolmessa piirikunnassa. Jokaisessa foorumissa on 27 jäsentä, ja niiden johtokunnissa on yksi edustaja jokaisesta yhdeksästä hankkeessa olevasta puolueesta. 

Foorumit ovat kokoontuneet noin kolme kertaa vuodessa, minkä lisäksi kansallisen tason yhteistyöfoorumilla on ollut etämentorointitapaamisia suomalaisten naispoliitikkojen kanssa. Tapaamiset toteutettiin yhteistyössä poliittiset naisjärjestöt Suomessa yhteen tuovan NYTKISin kanssa. Foorumi vieraili myös opintomatkalla Ruandassa tutustumassa hyviin käytäntöihin naisten poliittisen osallistumisen edistämiseksi.  

Dialogifoorumit ovat onnistuneet rakentamaan luottamusta eri puolueita edustavien naisten välille sekä luomaan ilmapiirin, jossa poliitikot voivat jakaa ideoita ja kokemuksia tasa-arvon edistämisestä politiikassa. Ennen foorumien perustamista heillä ei ollut vakiintunutta paikkaa yhteistyölle ja verkostoitumiselle, ja muiden puolueiden edustajat nähtiin ensisijaisesti poliittisina vastustajina.

Dialogifoorumit ovat onnistuneet rakentamaan luottamusta eri puolueita edustavien naisten välille sekä luomaan ilmapiirin, jossa poliitikot voivat jakaa ideoita ja kokemuksia tasa-arvon edistämisestä politiikassa.

Vuoden 2021 yleisvaalien alla verkostoitumisen vaikutukset näkyivät yhteisessä kampanjoinnissa. Eri puolueita edustavat dialogifoorumien jäsenet kampanjoivat yhdessä kuntatasolla, mikä herätti äänestäjissä ihmetystä: ”Menimme yhdessä toisesta puolueesta olevan ’sisareni’ kanssa kampanjoimaan. Kun ihmiset kysyivät, miksi kampanjoimme yhdessä, kerroimme olevamme molemmat naisia ja tukevamme toisiamme, koska olemme yhteisellä asialla”, kertoo evaluaatiossa haastateltu hankkeen osallistuja. ZNWL:n rooli luotettavaksi ja neutraaliksi koettuna fasilitaattorina on ollut foorumeiden perustamisessa keskeinen. 

Puolueiden naisjärjestöt ovat myös foorumeissa tehneet yhteisiä lehdistötiedotteita ja kannanottoja, ja osallistujat ovat kokeneet tasa-arvoasioiden esiin nostamisen helpommaksi yhdessä dialogifoorumin kanssa kuin yksinään puolueen sisällä. Yhteisiä teemoja ovat olleet esimerkiksi sukupuoleen perustuva väkivalta ja naisiin kohdistuva häirintä politiikassa. Lisäksi foorumit ovat tehneet yhteisiä yhteisön kehittämishankkeita ja keränneet yhdessä varoja paikallisiin projekteihin. 

Vaikuttavuutta myös yksilötasolla 

Puolueiden välisen yhteistyön tiivistymisen lisäksi dialogifoorumeilla on ollut vaikutusta myös yksittäisten naispoliitikkojen vaikutusvallan kasvuun puolueissa. Yli puolet dialogifoorumeiden jäsenistä on noussut korkeampiin asemiin, jotkut puolueiden puheenjohtajistoon asti. Dialogifoorumeissa saatu osaaminen ja kokemus ovat edesauttaneet etenemistä puolueissa: ”Foorumin ansiosta olen voinut nousta puolueeni puheenjohtajaksi. Valintaani vaikutti merkittävästi se, että puolueen jäsenet näkivät eri puolueita edustavien naisten luottavan minuun ja minun johtavan foorumia”, kertoo NWIP:n puheenjohtaja Saboi Imboela.

Dialogifoorumeissa saatu osaaminen ja kokemus ovat edesauttaneet etenemistä puolueissa.

”On ollut ilo nähdä dialogifoorumeiden vakiinnuttavan paikkansa ja yhteistyön puolueiden naisjärjestöjen välillä vahvistuneen. Kumppanimme ZNWL on hyvin arvostettu toimija Sambiassa ja se on onnistunut tuomaan puolueiden naisjärjestöt yhteen siitä huolimatta, että poliittinen tilanne maassa on viime vuosina ollut kireä”, kertoo Demo Finlandin ohjelmasuunnittelija Hanne Lyytikkä. 

Demo Finlandin hanke Sambiassa päättyy vuonna 2022. Viimeisen vuoden aikana toiminta keskittyy paikallisten dialogifoorumeiden vahvistamiseen niin, että ne voivat jatkaa toimintaansa ilman Demo Finlandin tukea. Lisäksi tuetaan niiden vaikuttamisosaamista sekä puolueita tasa-arvosuunnitelmien viimeistelyssä ja toimeenpanossa.

Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.