Hyppää sisältöön

En förändring i det politiska systemet kan främja jämställdhet

I Tanzania pågår som bäst en grundlagsreform som ger politiker en möjlighet att verkligen visa att man är villig att förbättra kvinnors politiska representation och deltagande. Demos projekt i Tanzania är därför just nu viktigare än någonsin.

Om kvinnor inte själva kräver förändring kan det lätt hända att ingen förändring sker. Demo erbjuder, via sitt stöd till Tanzania Women Cross-Party platform (TWCP), en möjlighet för politiskt aktiva kvinnor att tillsammans sätta upp gemensamma strategier och politiska mål, någonting som blir extra viktigt i fråga om en grundlagsförändring.

När man talar om kvinnors politiska deltagande och hur man kan förbättra den fokuserar man ofta på kulturella och socioekonomiska hinder, men lika viktigt är det också att diskutera hur det politiska systemet i ett land kan utgöra ett hinder för kvinnor. Politiska institutioner, som valsystem, partier och partisystem, kvoteringssystem, spelar en avgörande roll i främjandet av jämställdhet på den politiska arenan.

Valsystem spelar en nyckelroll i den politiska processen, eftersom det avgör vem som blir vald och på vilket sätt. Det påverkar också partiers nomineringsstrategier, som är ett avgörande steg på vägen till att bli vald. Proportionella valsystem anses resultera i att fler kvinnor blir valda. Valsystem med stora valkretsar tenderar även leda till att partier nominerar fler kvinnor. En annan viktig faktor som anses inverka på kvinnors politiska representation är huruvida valsystem använder sig av enmansvalkretsar eller flermansvalkretsar.

2012 9 20blog

I Tanzania har man ett majoritetssystem med enmansvalkretsar. I en enmansvalkrets, där partier enbart kan nominera en person per valkrets, måste kvinnor tävla direkt med män och det är omöjligt att ha en kandidatlista med många olika profiler, vilket proportionella valsystem erbjuder. I ett system med en sådan lista behöver kvinnliga kandidater inte slå ut traditionella maktrelationer, eftersom det finns utrymme för båda. Det finns således ur jämställdhetsperspektiv goda argument för att byta valsystem i Tanzania och jag hoppas på att man får en förändring tillstånd.

En annan viktig institutionell faktor är kvotering. I Tanzania har man, liksom i många andra afrikanska länder, infört kvoteringssystem för att förbättra kvinnors politiska deltagande. Kvotering främjar den numeriska representationen, men skapar inte alltid en hållbar jämställdhet. Man måste fundera noga på vilket sorts system man inför. Dessutom måste man komma ihåg att kvotering som ensam enskild åtgärd inte är en långsiktig lösning.

2012 9 20blog2

I Tanzania har man enligt mig skapat ett system som inte i det långa loppet skapar en hållbar jämställdhet. Kombinationen av ett majoritetsvalssystem och deras kvoteringssystem har lett till att de flesta kvinnor inte deltar i det demokratiska valet, utan väljs via ett separat system där s.k. kvinnoplatser proportionellt fördelas till partier enligt valresultatet. Kvinnor uppmuntras därmed inte till att delta i valet, utan att vänta på en kvinnoplats. Antalet kvinnor som är valda från valkretsar är därmed ytterst få.

Det behövs förändringar i det politiska systemet i Tanzania. Det är glädjande att TWCP i sin handlingsplan identifierar det politiska systemet som ett avgörande hinder för kvinnor. I slutet på juli ordande TWCP:s en temadiskussion där grundlagsreformen diskuterades. Jag deltog i den och presenterade Finlands valssystem och hur valsystem generellt inverkar på kvinnors politiska representation. Genom aktiv kampanj, en tydlig strategi med klara budskap finns det många möjligheter att förändra situationen via en grundlagsförändring. Här spelar TWCP en viktig roll och jag önskar dem lycka till med sitt viktiga arbete.

————————————————————————————

Sandra Grindgärds

Demo praktikant i Tanzania, sommaren 2012. Aktiv inom Svensk Ungdom, Svenska Folkpartiet.

Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.