Kansainvälinen yhteistyö

Demo vahvistaa omaa asiantuntija- ja vaikuttaja-asemaansa osallistumalla kansainvälisiin demokratiatukitoimijoiden verkostoihin ja tuomalla niihin oman panoksensa. Demo seuraa ja osallistuu alan kansainväliseen keskusteluun ja antaa siihen suomalaisen lisäarvon. Pohjoismaisella tasolla Demo kokoontuu vuosittain norjalaisten, ruotsalaisten ja tanskalaisten puolueiden demokratiatukitoimijoiden kanssa jakamaan käytäntöjä, kokemuksia ja osaamista. Pohjoismaat ovat aktiivisia demokratian tukijoita ja niillä on kansainvälisesti hyvä maine valtioina, joilla on pitkä kokemus vakaasta demokratiasta ja sen käytännöistä.

Euroopan tasolla Demo on eurooppalaisen European Partnership for Democracy –demokratiatukisäätiön (EPD) perustajajäsen. Säätiön toimisto sijaitsee Brysselissä, ja EPD onkin Demon ikkuna Euroopan unioniin. Lisäksi Demo osallistuu globaalin puolueiden demokratiatukitoimijoiden verkoston Political Party Assistance Peer Networkin toimintaan, jossa tavoitteena on jakaa hyviä käytäntöjä, kehittää puolueiden demokratiatuen vaikutusten mittaamista sekä lisätä kansainvälistä tietoisuutta puolueiden demokratiatuesta.

Demo toimii myös hyvin läheisesti hollantilaisen sisarjärjestönsä, Netherlands Institute for Multiparty Democracyn (NIMD) kanssa jakaen hyviä käytäntöjä sekä toimien konkreettisissa yhteistyöhankkeissa. Vuonna 2016 Demo oli perustamassa muiden monipuoluetoimijoiden kanssa Global Partnership for Multiparty Democracy -verkostoa.

Muita demokratiatukitoimijoita

Danish Institute for Parties and Democracy (DIPD)
European Endowment for Democracy (EED)
International IDEA
National Endowment for Democracy (NED)
Westminster Foundation for Democracy (WFD)