Demo on järjestö puolueilta puolueille ja poliitikoilta poliitikoille. Taustoiltaan erilaiset puolueiden edustajat tuovat toimintaan oman asiantuntemuksensa ja kokemuksensa niin hyvistä käytännöistä kuin demokratian ongelmistakin. Demo tarjoaa suomalaisille puolueaktiiveille mahdollisuuden ensikäden kokemuksiin kehitys- ja demokratia-asioissa. Puolueiden edustajat ovat avainasemassa Demon ohjelmien kaikissa vaiheissa. Demo järjestää lisäksi demokratiaa käsitteleviä tapahtumia Suomessa kutsuen paikalle myös ulkomaisia asiantuntijoita. Demon hallituksen muodostavat jäsenpuolueiden edustajat.

Demon jäsenpuolueet