Demo on järjestö puolueilta puolueille ja poliitikoilta poliitikoille. Taustoiltaan erilaiset puolueiden edustajat tuovat toimintaan oman asiantuntemuksensa ja kokemuksensa niin hyvistä käytännöistä kuin demokratian ongelmistakin.

Demo tarjoaa suomalaisille puolueaktiiveille mahdollisuuden ensikäden kokemuksiin kehitys- ja demokratia-asioissa. Puolueiden edustajat ovat avainasemassa Demon ohjelmien kaikissa vaiheissa. Demo järjestää lisäksi demokratia- ja kehitysaiheisia tapahtumia Suomessa kutsuen paikalle myös ulkomaisia asiantuntijoita, ja näin edistää kehitystietoista ja kehitysyhteistyömyönteistä poliittista kulttuuria Suomessa.

Demon hallituksen muodostavat jäsenpuolueiden edustajat. Temaattiset työryhmät osallistuvat hankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Niissä edustettuina ovat puolueiden nais-, nuoriso- ja opiskelijajärjestöt.

Demon jäsenpuolueet