Visio ja missio

Visio | Poliittiset puolueet tunnustetaan kansainvälisessä kehityspolitiikassa kehityksen vastuunkantajiksi, ja Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka edistää rauhaa ja kehitystä tukemalla moniarvoisia poliittisia järjestelmiä.

Missio | Demo on suomalaisten eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö, kehityspoliittisten tavoitteiden saavuttamista tukeva ainutlaatuinen toimija, joka edistää moniarvoista demokratiakehitystä tukemalla kumppanimaiden puolueiden toimintaedellytyksiä ja puoluerajat ylittävää yhteistyötä. Demo on demokratiatuen asiantuntija Suomessa.


Demokratian tukeminen on rauhan, kehityksen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tukemista. Ne toteutuvat moniarvoisessa monipuoluedemokratiassa muita hallintojärjestelmiä paremmin. Todellisen demokratian ytimessä ovat kansalaisia edustavat puolueet, joita ilman edustuksellinen demokratia ei voi toimia. Aidossa monipuoluedemokratiassa kehityksen hyödyt jakautuvat tasaisemmin eikä talouskasvu keskity pelkästään eliitille.

Kehittyvissä demokratioissa puolueet ja puoluejärjestelmät ovat usein heikkoja, ja demokratiatuelle onkin kasvava tarve. Valtiolliset tahot tarvitsevat tuekseen Demon kaltaisia riippumattomia toimijoita, joiden kautta ne voivat tukea demokratiakehitystä.

Demon strategiaan vuosille 2016-2021 voit tutustua kokonaisuudessaan täällä.