SRI LANKA: NUORTEN POLIITIKKOJEN YHTEISTYÖTÄ YLI PUOLUERAJOJEN

Taustaa: nuoret ja naiset aliedustettuina poliittisesti epävakaassa tilanteessa

Demon toimiessa Sri Lankassa vuosina 2015-2016 maa oli edelleen poliittisesti herkässä siirtymävaiheessa vuonna 2009 päättyneen sisällissodan ja vuoden 2015 demokraattisten uudistusten jälkeen. Sisällissodan jälkeistä sovitteluprosessia ei ollut pantu täysin täytäntöön, perustuslakiprosessi oli pitkittynyt ja poliittinen tilanne puolueiden välillä oli räjähdysherkkä.

Naisten, nuorten ja vähemmistöjen osallistuminen politiikkaan oli hyvin vähäistä. Parlamentissa alle 30-vuotiaita oli alle 2,5 prosenttia, vaikka he muodostivat yli 23 prosenttia väestöstä. Naisia parlamentissa oli alle viisi prosenttia, paikallisella tasolla vielä vähemmän. Puolueiden johdossa oli vanhempia miehiä, eikä edustuksellisuus toteutunut puolueiden päätöksentekorakenteissa.


Työmme Sri Lankassa:

Demo on tukenut paikallisen kumppaninsa One-Text Initiativen kanssa Sri Lankan nuorten poliitikkojen rakentavaa ja rauhanomaista yhteistyötä yli etnisten, uskonnollisten ja puoluerajojen. Keväällä 2015 alkaneet työpajat kokosivat nuoria poliitikkoja maan viidestä parlamentissa edustetusta puolueblokista yhteen keskustelemaan, oppimaan ja etsimään yhteisiä ratkaisuja. Suomalaisten nuorten kansanedustajien delegaatio vieraili lokakuussa 2016 hankkeen koulutusviikonlopussa kouluttajina ja vuoropuheluun osallistujina.

Työmme tuloksia:

  • Demon tuella Sri Lankan kaikkia parlamenttipuolueita edustavat nuoret poliitikot ovat sitoutuneet yhteistyöhön yli puoluerajojen ensimmäistä kertaa maan historiassa. Kolme vuosikymmentä kestäneen sisällissodan aikana nuorilla poliitikoilla ei ollut mahdollisuutta yhteistyöhön, joten jo sisällissodassa eri puolelle jääneiden nuorten kanssa saman pöydän ääressä istuminen on merkittävä saavutus.