SRI LANKA: NAISPOLIITIKKOJEN YHTEISTYÖTÄ YLI PUOLUERAJOJEN

Taustaa: nuoret ja naiset aliedustettuina poliittisesti epävakaassa tilanteessa

Sri Lanka on edelleen poliittisesti herkässä siirtymävaiheessa vuonna 2009 päättyneen sisällissodan ja vuoden 2015 demokraattisten uudistusten jälkeen. Sisällissodan jälkeistä sovitteluprosessia ei ole pantu täysin täytäntöön, perustuslakiprosessi on pitkittynyt ja poliittinen tilanne puolueiden välillä räjähdysherkkä. Viime vuosia ovat leimanneet vuoden 2018 perustuslakikriisi sekä pääsiäisenä 2019 tapahtuneet terrori-iskut, joiden jälkeen tilanne eri ryhmien välillä on ollut erittäin jännittynyt ja väkivaltaisten yhteenottojen riski olemassa.

Naiset, nuoret ja vähemmistöt ovat aliedustettuja politiikassa. Parlamentissa alle 30-vuotiaita on 2,5 prosenttia, vaikka he muodostavat yli 23 prosenttia väestöstä. Naisia parlamentissa on alle kuusi prosenttia, paikallisella tasolla vielä vähemmän. Puolueiden johdossa on pääasiassa vanhempia miehiä, eikä edustuksellisuus toteudu puolueiden päätöksentekorakenteissa.


Työmme Sri Lankassa:

Vuosina 2015–2016 Demo tuki paikallisen kumppaninsa One-Text Initiativen (OTI) kanssa Sri Lankan nuorten poliitikkojen rakentavaa ja rauhanomaista yhteistyötä yli etnisten, uskonnollisten ja puoluerajojen. Keväällä 2015 alkaneet työpajat kokosivat nuoria poliitikkoja maan viidestä parlamentissa edustetusta puolueblokista yhteen keskustelemaan, oppimaan ja etsimään yhteisiä ratkaisuja. Suomalaisten nuorten kansanedustajien delegaatio vieraili lokakuussa 2016 hankkeen koulutusviikonlopussa kouluttajina ja vuoropuheluun osallistujina.

Vuonna 2019 aloitetussa uudessa pilottihankkeessa Demo ja OTI edistävät naisten poliittista osallistumista samankaltaisen lähestymistavan kautta. Tarkoituksena on perustaa naiskunnanvaltuutettujen verkosto, jossa nuoret naispoliitikot kuudesta piirikunnasta voivat kehittää poliittista osaamistaan ja tehdä yhteistyötä. Lisäksi tehdään vaikuttamistyötä sen puolesta, että puolueet edistäisivät naisten osallisuutta esimerkiksi vaalien ehdokasasetteluissa.

Työmme tuloksia:

  • Demon tuella Sri Lankan kaikkia parlamenttipuolueita edustavat nuoret poliitikot sitoutuivat yhteistyöhön yli puoluerajojen ensimmäistä kertaa maan historiassa. Kolme vuosikymmentä kestäneen sisällissodan aikana nuorilla poliitikoilla ei ollut mahdollisuutta yhteistyöhön, joten nuorten tuominen saman pöydän ääreen repivän sisällissodan jälkeen on merkittävä saavutus.