Suomessa Demon tavoitteena on lisätä suomalaisten puoluetoimijoiden tietoa kehitys- ja demokratiakysymyksistä sekä edistää kehitysyhteistyömyönteistä poliittista kulttuuria. Demo tarjoaa suomalaisille puoluetoimijoille mahdollisuuden saada käytännön kokemuksia demokratiatuesta sekä hyödyntää omaa asiantuntijuuttaan.

Demo järjestää Suomessa demokratia- ja kehitysaiheisia seminaareja ja koulutuksia. Puoluetoimijoilla on mahdollisuus osallistua Demon toimintaan Suomessa osallistumalla muun muassa näihin tapahtumiin ja olemalla mukana kansainvälisten delegaatioiden vierailuissa. Suurin osa Demon tapahtumista Suomessa on kaikille avoimia. Demo tekee tapahtumayhteistyötä myös muiden toimijoiden, kuten kansalaisjärjestöjen kanssa. Kepan järjestämällä Maailma kylässä -festivaalilla Demo on perinteisesti ollut mukana omalla Demokratiateltalla, missä esittäytyvät Demon lisäksi kaikki sen jäsenpuolueet.