SUOMI: MONIPUOLUEDIALOGIA JA DEMOKRATIAKOULUTUSTA

Taustaa:

Demo on kaikkien Suomen eduskuntapuolueiden yhteinen järjestö, jonka erityinen asema mahdollistaa puoluerajat ylittävän yhteistyön demokratian tukemiseksi. Demo on Suomen johtava demokratiatuen asiantuntija. Demon visiona on, että kansainvälisessä kehityspolitiikassa poliittiset puolueet tunnistetaan kehityksen vastuunkantajiksi, ja että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka edistää rauhaa ja kehitystä tukemalla moniarvoisia poliittisia järjestelmiä.

Työmme Suomessa:

Suomessa Demon tavoitteena on kehittää suomalaisten puoluetoimijoiden osaamista ja sitoutumista demokratia– ja kehityskysymyksistä. Demo tarjoaa suomalaisille puoluetoimijoille mahdollisuuden hyödyntää omaa asiantuntijuuttaan sekä saada käytännön kokemuksia demokratiatuesta. 

Demo tekee Suomessa läheistä yhteistyötä eduskunnan ja sen valiokuntien, puoluetoimistojen ja poliittisten nuoriso- ja naisjärjestöjen kanssa. Demo järjestää demokratia- ja kehitysaiheisia seminaareja ja koulutuksia. Puoluetoimijoilla on mahdollisuus osallistua Demon toimintaan Suomessa osallistumalla muun muassa näihin tapahtumiin ja olemalla mukana kansainvälisten delegaatioiden vierailuissa.  Demo järjestää tapahtumia myös yhdessä muiden sidosryhmien kanssa ja osallistuu jäsenpuolueidensa puoluekokouksiin.

Demon toimintaan kotimaassa kuuluu myös säännöllisesti järjestettävät Demokratia-akatemiat, joissa kohderyhmänä on ollut erityisesti puolueiden nuoriso- ja opiskelijajärjestöt tai puolueiden naisjärjestöt. Demokratia-akatemia kokoaa eri puolueiden toimijoita yhteen syventämään osaamistaan demokratiaan ja ajankohtaisiin ulkopoliittisiin aiheisiin liittyen.

Vaikuttamistyö

Vaikuttamistyö ja yhteistyöverkostojen rakentaminen on myös yksi Demon tärkeimmistä tehtävistä. Euroopan tasolla Demo osallistuu aktiivisesti kattojärjestönsä European Partnership for Democracyn (EPD) vaikuttamistyöhön ja julkaisujen tuottamiseen sekä globaalilla tasolla esimerkiksi Global Partnership for Multiparty Democracyn (GPMD) hallituksen jäsenenä.

Suomessa Demo osallistuu mm. YK:n päätöslauselmien 1325 sekä 2250 kansallisten toimintasuunnitelmien suunnittelua ja toimeenpanoa valvovien verkostojen toimintaan ja tuottaa asiantuntijajulkaisuja. Lisäksi Demo kommentoi pyynnöstä mm. ministeriöiden, puolueiden ja muiden sidosryhmien lausuntoja ja raportteja sekä konsultoi demokratiatukeen liittyvissä kysymyksissä. Demo on kehityspoliittisen toimikunnan ja kestävän kehityksen toimikunnan jäsen.