SUOMI: MONIPUOLUEDIALOGIA JA DEMOKRATIAKOULUTUSTA

Taustaa:

Demo on kaikkien Suomen eduskuntapuolueiden yhteinen järjestö, jonka erityinen asema mahdollistaa puolueiden rajat ylittävän yhteistyön demokratian tukemiseksi. Demo on Suomen johtajava demokratiatuen asiantuntija, jonka visio on että kansainvälisessä kehityspolitiikassa poliittiset puolueet tunnistetaan kehityksen vastuunkantajiksi, ja Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka edistää rauhaa ja kehitystä tukemalla moniarvoisia poliittisia järjestelmiä

Työmme Suomessa:

Suomessa Demon tavoitteena on lisätä suomalaisten puoluetoimijoiden tietoa kehitys- ja demokratiakysymyksistä sekä edistää kehitysyhteistyömyönteistä poliittista kulttuuria. Demo tarjoaa suomalaisille puoluetoimijoille mahdollisuuden saada käytännön kokemuksia demokratiatuesta sekä hyödyntää omaa asiantuntijuuttaan.

Demo järjestää Suomessa demokratia- ja kehitysaiheisia seminaareja ja koulutuksia. Puoluetoimijoilla on mahdollisuus osallistua Demon toimintaan Suomessa osallistumalla muun muassa näihin tapahtumiin ja olemalla mukana kansainvälisten delegaatioiden vierailuissa. Suurin osa Demon tapahtumista Suomessa on kaikille avoimia. Vuonna 2018 Demo järjesti useita tapahtumia yhdessä poliittisten puolueiden, ulkoministeriön sekä muiden sidosryhmien kanssa ja osallistui kaikkiin järjestettyihin puoluekokouksiin.

Tapahtumien lisäksi Demo järjesti Demokratia-akatemia -koulutuskokonaisuus yhdessä ulkoministeriön kanssa puolueiden naisjärjestöille. 28 naispoliitikkoa 8 eri puolueesta osallistui koulutukseen, joka keskittyi kehitys-, ulko- ja turvallisuupolitiikan yhteyksiin ja pyrki syventämään osallistujien tietoja sekä vahvistamaan naispoliitikkojen osallistumista ulko- ja turvallisuuspoliittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Demokratia-akatemian aikana naispoliitikot laativat yhteisen kannanoton, jonka kaikkien puolueiden naisjärjestöt allekirjoittivat. Kannanotossa vaadittiin naisten roolin vahvistamista kaikilla päätöksenteon tasoilla ja että uuden hallituksen ministerisalkut sekä valikuntien puheenjohtajapaikat tulee jakaa tasan miesten ja naisten kesken.

Vaikuttamistyö

Vaikuttamistyö ja yhteistyöverkostojen rakentaminen on myös yksi Demon tärkeimmistä tehtävistä. Euroopan tasolla Demo osallistuu aktiivisesti kattojärjestönsä European Partnership for Democracy:n (EPD) vaikuttamistyöhön ja julkaisujen tuottamiseen sekä globaalilla tasolla esimerkiksi Global Partnership for Multiparty Democracy:n (GPMD) hallituksen jäsenenä. Suomessa Demo osallistuu mm. YK:n resoluutioiden 1325 sekä 2250 kansallisten toimintasuunnitelmien suunnittelua ja toimeenpanoa valvovan verkoston toimintaa ja tuottaa asiantuntijajulkaisuja. Lisäksi Demo tuottaa julkaisuja, kommentoi pyynnöstä mm. ministeriöiden, puolueiden ja muiden sidosryhmien lauselmia ja raportteja sekä konsultoi demokratiatukiasioissa.