Hyppää sisältöön

Monipuolueyhteistyön tukeminen vahvistaa luonnonvarojen demokraattista hallintoa Mosambikissa

Mosambikin hankkeemme toisen vaiheen avajaisia on vietetty Maputossa 17.3. Alkuvuodesta 2017 alkanut työmme Mosambikissa tukee luonnonvarojen demokraattista hallintoa, ja se on osa Suomen kahdenvälistä yhteistyötä Mosambikin kanssa. Viime vuoden lopussa päättyneestä hankkeen ensimmäisestä vaiheesta tehty evaluaatio suositteli hankkeen jatkamista ja totesi sen olevan erittäin tärkeä Mosambikin luonnonvarojen kestävälle ja läpinäkyvälle hallinnalle.

Demon kumppaneina hankkeessa toimivat hollantilainen mosambikilainen Associacão Instituto para Democracia Multipartidária (IMD) ja hollantilainen Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD). Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Mosambikin parlamentin ja kuuden alueen maakuntatason parlamenttien valvontaroolia kaivannaisteollisuudessa sekä kykyä arvioida maan sinänsä hyvän lainsäädännön toimeenpanoa luonnonvarojen hallintoon liittyen. Kansallisen tason lisäksi hanketta toteutetaan Inhambanen, Manican, Teten, Zambezian, Nampulan ja Cabo Delgadon maakunnissa. Lisäksi tavoitteena on lisätä vuoropuhelua eri tason päättäjien kesken sekä päättäjien, tutkijoiden ja kansalaisyhteiskunnan välillä. Mosambik on luonnonvaroiltaan erittäin rikas, ja uusien luonnonvaraesiintymien arvioidaan tarjoavan maalle merkittäviä taloudellisia voimavaroja. Poliittisen keskustelukulttuurin vahvistaminen on erittäin tärkeää Mosambikin kärjistyneessä ja konfliktiherkässä poliittisessa tilanteessa, jota pelko luonnonvaroista saatavien hyötyjen epäoikeudenmukaisesta jakautumisesta voimistaa.

Maakunta- ja kansallisen tason yhteistyötä sekä kansainvälistä vertaistukea

Käytännössä hankkeessa on koulutettu parlamentin valiokuntia sekä maakuntien parlamentaarikkojen kaivannaisteollisuuden hallinnosta ja vaikutuksista sekä olemassa olevasta lainsäädännöstä ja tuettu maakunta- ja kansallisen tason parlamenttien yhteistyötä. Lisäksi on järjestetty valvontavierailuja sekä keskusteluja paikallisyhteisöjen kanssa kaivospaikkakunnilla. Yhtenä osana hanketta on myös mosambikilaisten ja suomalaisten kansanedustajien välinen vertaisoppiminen ja yhteistyö. Suomalainen hallinnollinen osaaminen sekä suomalaisten kansanedustajien kokemukset puolueiden välisestä yhteistyöstä ja lainsäädännön läpinäkyvyydestä kiinnostavat Mosambikissa. Hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana ryhmä Mosambikin parlamentin ympäristövaliokunnan jäseniä vieraili Suomessa tutustumassa muun muassa lainsäädäntötyöhön ja kaivosteollisuuteen, ja suomalaisista kansanedustajista koostuva ryhmä myös vieraili Mosambikissa.

Kolme henkilö poseeraa kameralle suojavaatteet päällään
Mosambikilaisia kansanedustajia tutustumassa Yara Siilinjärven kaivostoimintaan.

Hankkeen kolmen ensimmäisen vuoden tuloksia on säännöllisesti kokoontuvan yhteistyöfoorumin perustaminen, joka mahdollistaa eduskunnan ja maakuntien välisen yhteistyön, sekä kansanedustajien ja valiokuntien virkamiesten tietotaidon vahvistuminen luonnonvara- ja kaivannaissektorista. Parlamentin lisääntynyt valvonta on myös johtanut hallituksen puuttumiseen kahdella kaivosalueella, missä kaivostoiminta aiheutti ympäristöongelmia. Ongelmat tulivat esille parlamentissa kansalaisten yhteydenottojen ansiosta.

Hankkeen toisessa vaiheessa painottuu entistä enemmän yhteistyö kansalaisyhteiskunnan kanssa, ja mukaan hankkeen toimintoihin tulee myös Mosambikin valtion taloudesta vastaava budjetti- ja suunnitteluvaliokunta. Toisessa vaiheessa on jo aloitettu valiokuntien virkamiesten koulutusta, ja parhaillaan valmistellaan muun muassa tiedotusmateriaalia kansanedustajille jo edellisessä vaiheessa toteutuneista valvontavierailuista. Tarkoituksena on, että tieto siirtyy jouhevasti myös uusille kansanedustajille, jotka valittiin viime lokakuussa pidetyissä vaaleissa.

Monipuolueyhteistyön tukeminen tehokas keino vaikuttaa luonnonvarasektorin läpinäkyvyyteen

Luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvät erimielisyydet ovat yksi yleisimpiä konfliktien syitä, minkä vuoksi luonnonvarojen demokraattiseen hallintaan on tärkeää panostaa. Kehityksen kannalta keskeistä on myös, että luonnonvarojen tuomat hyödyt jakautuvat mahdollisimman tasaisesti kansalaisten kesken. Esimerkiksi International IDEA:n ja Natural Resource Governance Instituten mukaan monipuolueyhteistyön tukeminen on tehokas keino vahvistaa lainsäädännön toteutumista ja valvontaa sekä ehkäistä autoritaarista politiikkaa ja luonnonvaroista saatavien tulojen väärinkäyttöä. Poliittiset puolueet ovat avainasemassa sen varmistamiseksi, että luonnonvaroja hallitaan läpinäkyvällä ja vastuullisella tavalla, joka huomioi pitkän tähtäimen kestävyyden lyhyen aikavälin poliittisten ja taloudellisten hyötyjen sijaan. Hanke voikin edistää merkittävästi Mosambikin luonnonvarojen tasapuolista hyödyntämistä ja ennaltaehkäistä konflikteja.


 

Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.