Hyppää sisältöön

Naisedustajat vahvistavat ruohonjuuritason ääntä päätöksenteossa Kyelan piirikunnassa Tansaniassa

Viime lokakuussa pidettyjen parlamenttivaalien yhteydessä tansanialaiset valitsivat uudet edustajansa myös piirikuntien valtuustoihin. Paikallishallinnon rooli on maassa merkittävä, joten edustus valtuustoissa on naisten kannalta äärimmäisen tärkeä keino vaikuttaa heitä läheisesti koskevaan päätöksentekoon. Näin kokevat myös Kyelan piirikunnan uudet valtuuston jäsenet Veronica Kanyanila (CCM) ja Anna-Maria Mirambo (Chadema), jotka haluavat asemansa kautta nostaa ruohonjuuritason tarpeet paikallishallinnon keskiöön.

Kyelan toisenlaiset vaalit

Tansanian eteläosissa sijaitsevan Kyelan piirikunnassa vaalit eivät olleet ‘business as usual’. Valtapuolue CCM:n asema ei osoittautunutkaan itsestäänselvyydeksi, vaan voitosta käytiin todellinen vaalikamppailu. Lokakuun vaalit poikkesivat edeltäjistään myös naisten näkökulmasta. Monet tahot ovat todenneet, että naisten osallistuminen vaaleihin oli aiempaa huomattavasti aktiivisempaa. Ennätysmäärä naisia pyrki asettumaan ehdolle – vaikka monissa tapauksissa miesvaltaisen puoluejohdon väliintulo esti onnistumisen. Kyelan vaaleissa saatiin kuitenkin määrällisesti vaatimaton mutta symbolisesti merkittävä ‘erävoitto’, kun kaksi naisehdokasta nousi valtuustoon vaalikamppailun kautta. Kiintiön avulla kolmannes edustustopaikoista varataan naisille, mutta valitettavan usein heidän edustustaan pidetään vain kosmeettisena ilman todellista sananvaltaa. Vaalivoiton kautta valtuuston nousseet naiset ovatkin pieni mutta merkittävä edistysaskel naisten poliittisen osallistumisen vahvistumiselle. Valtapuolue CCM:n Veronica Kanyanila ja pääoppositiopuolue Chademan Anna-Maria Mirambo kokevat Kyelan valtuuston edustajapaikkansa näyttäytyvän ainutlaatuisena mahdollisuutena.

Agendalla perustarpeet

Mitä tuoreet edustajat sitten haluavat saavuttaa valtuustokaudellaan? Vaikka Kanyanila ja Mirambo tulevat eri puoluetaustoista, on heidän tehtävälistoillaan paljon yhtäläisyyksiä. Molemmilla listan kärjessä ovat perustarpeet, kuten puhtaan veden saatavuus, tieyhteydet , koulutuksen laadun parantaminen sekä terveyspalvelut. Sekä Kanyanilan että Mirambon agenda kumpuaa pitkälti omista kokemuksista. Esimerkiksi Kanyanilan vaalipiirissä valtaosalla väestöstä ei ole puhdasta vettä, mikä asettaa suuren terveysriskin koko yhteisölle. “Puhdas vesi ja veden saatavuus on keskeinen huolenaihe, jonka kanssa erityisesti naiset kamppailevat jatkuvasti”, toteaa myös Mirambo. Lisäksi Mirambo peräänkuuluttaa alueensa kipeää tarvetta turvallisille silloille joenylityspaikoilla, jotka nykyisellään asettavat monet kyläläiset päivittäin hengenvaaraan. Mirambo tietää mistä puhuu, sillä hän on itse menettänyt oman lapsensa virran vietäväksi heikkorakenteisen bambusillan sorruttua. “Naisina me tunnemme hyvin ne haasteet, joiden kanssa perheemme kamppailevat päivittäin. Näin on myös velvollisuutemme nostaa nämä tarpeet keskusteluun, jossa päätetään piirikunnan resurssien jaosta”, Kanyanila kiteyttää.

tansania kuva

Yhteistyö on voimaa

Kovasta motivaatiosta huolimatta tehtävä Kanyanilan ja Mirambon harteilla ei kuitenkaan ole helppo. Kyelassa vallitsevat laajalti vielä hyvin patriarkaaliset ajatusmallit, joiden mukaan naisen paikka on kotona – ei politiikassa. Tähän ajatteluun monet naisehdokkaat törmäsivät jo kampanjatyössä, jonka aikana heihin kohdistunut kritiikki oli äärimmäisen karkeaa. Monet tahot näkisivätkin mieluummin naisten epäonnistuvan tehtävässään.

Kyelan piirikunnan valtuuston uusi puheenjohtaja Gabriel Kipija yhtyy kollegoidensa näkemykseen siitä, kuinka erityisesti kylätasolla vallitsevat perinteiset ajatusmallit kahlitsevat naiset usein kotiäidin rooliin. Kipija ylistääkin Mirambon ja Kanyanilan saavutusta tässä kontekstissa, ja pyrkii omalta osaltaan edistämään naisten asemaa valtuustokaudellaan. Kipija haluaa herättää keskustelua siitä, kuinka voitaisiin murtaa patriarkaaliset ajatusmallit ja nähdä naiset tasa-arvoisina johtajina. Suunnitelmissa on myös keskittää osa valtuuston alaisesta budjetista naisten voimallistamiseen.

Avaimena muutokseen Kipija näkee myös yhteistyön samalla saralla työtä tekevien järjestöjen, kuten Demon, kanssa. Laaja-alainen ja ennakkoluuloton yhteistyö on myös Mirambon ja Kanyanilan mukaan avainasemassa muutoksen aikaansaamisessa. Naisaktiivit eri puolueista ovat perustaneet Kyelassa yhteisen ryhmän, joka on vaalivalmisteluista lähtien kokoontunut säännöllisesti vertaistuen ja yhteisen tahdonmuodostuksen merkeissä. Piirikunnassa, jossa naisten yhteistyö yli puoluerajojen nähtiin aiemmin käytännössä mahdottomana, on tämä suuri saavutus. Mirambo ja Kanyanila korostavatkin, kuinka ryhmän toiminta on osoittanut puoluerajat ylittävän yhteistyön mahdollisuudet ja voiman. Sitä voimavaraa he aikovat ammentaa jatkossakin, naiset toteavat.

Demo tukee Kyelan piirikunnassa ruohonjuuritasolle tähtäävä koulutustyötä, jonka keskiössä ovat paikallishallinnon demokraattisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo. Vaalien alla Demo tuki myös naisehdokkaille kohdistettua koulutusta johtajuustaidoissa ja kampanjoinnissa; ja valtaosa piirikunnan valtuustoon lopulta valituista naisedustajista oli osallistunut näihin koulutuksiin.

Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.