Hyppää sisältöön

Naisten verkostoituminen politiikassa herätti keskustelua Demon ja eduskunnan naisverkoston seminaarissa

Demo järjesti 23. syyskuuta yhteistyössä eduskunnan naisverkoston kanssa naisten puoluerajat ylittävästä yhteistyöstä seminaarin, jonka yhteydessä esitettiin Demon tuottama dokumentti Woman’s Friend is a Woman. Dokumentin lisäksi seminaarin ohjelmaan kuului paneelikeskustelu, johon osallistuivat presidentti Tarja Halonen, kansanedustaja Eila Tiainen, Nytkis ry:n pääsihteeri Johanna Pakkanen sekä Demon Nepalissa alkaneen tasa-arvohankkeen koordinaattori Sarika Jaiswal. Paneelin juonsi Eveliina Talvitie, joka on käsitellyt naisia suomalaisessa politiikassa kirjassaan Keitäs tyttö kahvia.

Woman’s Friend is a Woman -dokumentti kertoo tansanialaisten naispoliitikkojen yhteistyöfoorumista. Demon tuella vuonna 2010 perustettu Tanzanian Women Cross-Party Platform on tuonut kaikkien parlamenttipuolueiden naisjärjestöt yhteen ajamaan naisille tärkeitä asioita eteenpäin Tansanian politiikassa. Foorumin puheenjohtaja Anna Abdallahin mukaan haasteet ovat naisille samoja riippumatta siitä, tuleeko valtapuolueesta vai oppositiosta. Naiset ovatkin yhteistyön avulla pystyneet tehokkaammin vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon Tansaniassa.

Suomessa naispoliitikkojen välisellä yhteistyöllä on hieman pidempi perinne, sillä esimerkiksi eduskunnan naisverkosto perustettiin vuonna 1991. Naisverkoston varapuheenjohtaja Eila Tiainen kertoi naisverkoston toiminnasta ja sen mahdollisuuksista toimia tehokkaana vaikuttajana eduskunnan sisällä.

Myös paneelikeskustelussa puhuttiin naisten verkostoitumisesta. Johanna Pakkasen mukaan on myytti, etteivät naiset osaisi verkostoitua, sillä erityisesti yksityiselämässä naiset verkostoituvat paljonkin. Presidentti Halonen myös kertoi esimerkkejä naispoliitikkojen verkostoitumisesta kansainvälisellä tasolla sekä antoi vinkkejä siitä, miten naiset voivat tukea toisiaan politiikassa. Naisten yhteistyön lisäksi keskustelussa nousi esiin erilainen suhtautuminen naisiin ja miehiin politiikassa. Esimerkiksi medialla on taipumus nostaa naispoliitikoista esiin aivan eri asioita kuin miehistä, ja miespoliitikkojen ulkonäkö ei herätä ollenkaan yhtä paljon keskustelua kuin naispoliitikkojen. Politiikassa mukana olevat naiset kokevatkin toisinaan huomion kiinnittyvän aivan toisarvoisiin seikkoihin, jolloin heidän asiantuntemustaan ja näkemyksiään ei arvosteta. “Käsilaukkuni on aina ollut liian suuri”, kommentoi presidentti Halonen.

Sarika Jaiswal kertoi naisten vaikutusmahdollisuuksista nepalilaisessa yhteiskunnassa sekä Nepalin poliittisesta tilanteesta, joka on tällä hetkellä hankala ja vaikeasti ennakoitavissa. Maan perustuslakiprosessi on ollut kesken viime vuodesta lähtien, koska vuonna 2008 valittu perustuslakia säätävä kokous ei onnistunut tehtävässään. Uudet vaalit on ilmoitettu pidettäväksi 19. marraskuuta, mutta niiden toteutumisesta ei ole varmuutta. Jaiswalin mukaan tulossa olevat vaalit ovat kuitenkin merkittävät naisten poliittisen osallistumisen kannalta, koska olisi tärkeää saada naisia mukaan vaikuttamaan demokratisoitumisprosessiin.

Nepalilainen yhteiskunta on hyvin hierarkkinen ja patriarkaalinen, minkä vuoksi naisten on vaikeaa päästä aidosti vaikuttamaan päätöksentekoon. Vaikka lukujen perusteella naisten edustus esimerkiksi perustuslakia säätävässä kokouksessa oli hyvä, ei naisilla silti ollut todellista valtaa. Naiset usein sivuutetaan päätöksenteossa, tai saadessaan vaikutusvaltaa heidät nähdään uhkana.

Demon EU-rahoitteinen hanke, jonka koordinaattorina Jaiswal työskentelee, pyrkii vastaamaan tähän ongelmaan. Hankkeesta päättää ohjausryhmä, joka koostuu eri puolueiden nuoriso- ja opiskelijajärjestöihin kuuluvista naisista. Tänä vuonna alkanutta hanketta toteutetaan 16 piirikunnassa sekä pääkaupunki Kathmandussa järjestämällä koulutuksia nuorille naisille. Koulutusten tarkoituksena on vahvistaa naisten itseluottamusta, yhteistyötä sekä kykyä toimia aktiivisina vaikuttajina puolueiden nuoriso- ja opiskelijajärjestöissä. Jaiswal kertoi, että koulutuksissa keskitytään lähinnä hyvin käytännönläheisiin asioihin ja taitoihin, joista on naisille todellista hyötyä. Presidentti Halonen myös ohjeisti, että poliittisesta urasta kiinnostuneiden naisten ei kannata yrittää olla hyviä kaikessa mahdollisessa, vaan edetä asia kerrallaan.

Seminaarin aikana tuli esiin naisten kohtaamat haasteet sekä Tansaniassa ja Nepalissa että Suomessa, missä naiset ovat edelleen myös monella tapaa syrjittyjä siitä huolimatta, että esimerkiksi politiikassa naisilla on hyvät vaikutusmahdollisuudet moneen muuhun maahan verrattuna. Sarika Jaiswal summasi tämän toteamalla, että naiset kohtaavat kaikkialla samanlaisia haasteita, vaikka niiden taso ja konteksti ovatkin erilaisia.

Sekä Demon työ Tansaniassa ja Nepalissa että konkreettiset keinot naisten osallistumismahdollisuuksien parantamiseen herättivät kiinnostusta myös yleisössä. Eila Tiainen sekä paneelikeskustelua seurannut Demon erityisneuvonantaja Sari Varpama kertoivat, että Demon työ kohdemaassa pyrkii aina noudattamaan bottom-up –periaatetta ja toimimaan ruohonjuuritasolla asti.

Demo kiittää kaikkia seminaariin osallistuneita sekä panelisteja!

Lisää kuvia seminaarista Demon Facebook-sivulla.

Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.