Hyppää sisältöön

Nuorten yhteistyöfoorumin toiminta vakiintunutta – naisten asemassa kuitenkin paljon parannettavaa

 

Nepalin nuoret naispoliitikot törmäävät edelleen moniin esteisiin sukupuolensa takia, mutta kokevat, että nuorten yhteispoliittinen foorumi edistää tasa-arvon toteutumista politiikassa. Arvioidakseen naisten asemaa Nepalin nuorisopolitiikassa ja nuorten yhteispoliittisen foorumin työssä, Demo toteutti pienimuotoisen selvityksen aiheesta ja haastatteli nuorisofoorumin toimintaan osallistuvia naisia.

Haastatteluista kävi selkeästi ilmi, että Nepalin yhteiskunta nojaa yhä patriarkaaliseen kulttuuriin. Vaikka naiset voivat aiempaa aktiivisemmin osallistua poliittiseen toimintaan, estää miesvaltainen poliittinen kulttuuri heitä nousemasta päättäviin asemiin. Naisten osallistumista rajoittavat erityisesti taloudellinen ja sosiaalinen vastuu perheitään kohtaan ja perinteiset sukupuoliroolit, joissa miehet nähdään päätöksentekijöinä. Miesvaltainen ajattelu näkyy myös poliittisen nuorisotoiminnan aikataulujen suunnittelussa ja muissa järjestöjen arjen käytännöissä. Näin esteet naisten osallistumiselle ulottuvat usein käytännön tasolle asti, esimerkiksi niin, että kokouksia pidetään myöhään illalla, jolloin naisten odotetaan olevan kotona huolehtimassa perheistään.

Haastatellut suhtautuivat myönteisesti sukupuolikiintiöihin. Nuoret naispoliitikot kokevat, että osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet Nepalin puoluetoiminnassa ovat selvästi parantuneet erityisesti kiintiöiden johdosta. Sama pätee nuorten yhteistyöfoorumin työhön. Yleisenä toiveena oli, että kiintiöt ulotettaisiin myös puheenjohtajistotasolle, jotta naiset pääsisivät mukaan ylimpään päätöksentekoon. Foorumin toiminnan katsottiin joka tapauksessa vahvistaneen naisten kapasiteettia ja toimintamahdollisuuksia heidän omissa taustaorganisaatioissaan. Sukupuolten välistä tasa-arvoa käsittelevien koulutusten toivottiin suuntautuvan yhteisesti kummallekin sukupuolelle, jotta asiaymmärrys kasvaisi tasapuolisesti.

Naisten aseman lisäksi Demo selvitti kyselylomakkeen avulla kuinka vahvaksi foorumin osallistujat kokevat omistajuuden foorumin toiminnasta ja toiminnan vakiintuneisuudesta. 45 vastauksen perusteella omistajuuden koettiin syventyneen viimeisen kahden vuoden aikana, ja yli 90 prosenttia vastaajista koki osaamisensa vahvistuneen foorumin toimintaan osallistumisen johdosta. Demon neutraalia roolia ja taustatukea pidettiin edelleen tärkeänä, ja suuri osa vastaajista totesi, että foorumin toiminta kärsisi jos Demo lopettaisi sen tukemisen.

Vastaajien mukaan nuorten yhteispoliittinen foorumi toimii demokraattisesti, ohjelmat syntyvät jäsenten aloitteista ja omat vaikutusmahdollisuudet ovat kasvaneet. Taustaorganisaatioiden ja foorumin yhteistyö koetaan myös onnistuneeksi ja innokkuutta osallistumiseen on paljon. Demon roolia pidettiin tärkeimpänä käytännön järjestelyjen kannalta, vaikka vastuunotto foorumin toimijoiden keskuudessa on kasvanut.

Foorumin toiminnan menestyksestä kertoo myös sen selkeästi kasvanut medianäkyvyys. Vuoden 2011 aikana foorumi kutsui tiedotusvälineet paikalle kaikkiin järjestämiinsä tapahtumiin, ja foorumista julkaistiinkin ainakin 35 lehtiartikkelia, 15 tv-reportaasia ja 20 radiojuttua. Nuorten yhteistyöfoorumista on näin tullut keskeinen ympäristö vaikuttamistyölle ja lisäksi kanava nuorten äänen kuulumiselle Nepalissa.

Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.