Demo är en ideologiskt, partipolitiskt och religiöst obunden samarbetsorganisation för finländska riksdagspartier. Demo främjar demokrati genom att verkställa och stöda samarbetsprojekt mellan finländska partier och politiska rörelser i länder där demokratiseringsprocesser inletts. Demo är även Finlands ledande expert och opinionsbildande organisation inom demokratistöd.

Demos verksamhet förstärker jämlika deltagningsmöjligheter, konstruktivt samarbete över partigränser, mångvärdig politisk diskussion och politikers förmåga att på fredlig väg påverka samhällelig utveckling. Demo anordnar utbildningsprogram och dialogprojekt som främjar parternas ömsesidiga förståelse och en konstruktiv politisk kultur där ingen diskrimineras. Demos verksamhet baserar sig alltid på samarbetsparternas egna behov. För tillfället läggs tyngdpunkten på att främja kvinnors och ungas jämlika påverkningsmöjligheter och samarbete över partigränser.

Demo har projekt på gång i Etiopien, Moçambique, Myanmar, Sri Lanka, Tunisien och Zambia. Däröver har Demo tidigare verkat i Nepal, Tanzania, Ghana, Egypten, Libyen och Marocko.

Demo är medlem i portalföreningen Suomen OneWorld samt i Finlands 1325-nätverk.

Demos medlemspartier är alla riksdagspartier: Centern i Finland, De Gröna, Finlands socialdemokratiska parti, Kristdemokraterna, Rörelse nu, Samlingspartiet, Sannfinländarna, Svenska folkpartiet och Vänsterförbundet.