Demo förstärker sin egen ställning som expert och opinionsbildare genom att delta i internationella nätverk för aktörer inom demokratistöd och genom att bidra med sin egen insats i dem. Demo följer med och deltar i den internationella diskussionen inom sektorn och ger mervärde åt den. På nordisk nivå samlas Demo årligen med demokratistödverksamma norska, svenska och danska partiföreträdare för att dela på praxis, erfarenheter och kunnande. De nordiska länderna är aktiva demokratistödare och de har internationellt sätt ett gott rykte som länder med lång erfarenhet av stabil demokrati och dess praxis.

På Europanivå är Demo grundläggande medlem i europeiska European Partnership for Democracy (EPD). Stiftelsens byrå finns i Bryssel och EPD är också Demos fönster till EU. Dessutom deltar Demo i Political Party Assistance Peer Network som är ett globalt nätverk för aktörer inom demokratistöd och där målsättningen är att dela på god praxis, att utveckla mätningen av effekten av partiernas demokratistöd och att öka på den internationella kännedomen om partiernas demokratistöd.

Demo verkar även i mycket nära kontakt med sin holländska systerorganisation Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) genom att dela på god praxis och vara verksam i konkreta samarbetsprojekt.

Andra aktörer inom demokratistöd

Danish Institute for Parties and Democracy (DIPD)
European Endowment for Democracy (EED)
International IDEA
National Endowment for Democracy (NED)
Westminster Foundation for Democracy (WFD)