Hyppää sisältöön

Temeken piirikunnassa tuetaan uuden sukupolven naisvaikuttajia

Demon tukeman Tansanian naisten yhteistyöfoorumin yksi keskeinen lähtökohta on ohjelman jalkauttaminen paikallistasolle. Toistaiseksi ruohonjuuritason työ on keskittynyt syrjäiseen Kyelan piirikuntaan, jossa on tuettu naisryhmien koulutusta koskien demokratiaa, ihmisoikeuksia, paikallishallintoa ja johtajuutta. Kyelasta saatujen hyvien kokemusten pohjalta yhteistyöfoorumi on nyt lanseerannut toimintaansa myös uusissa piirikunnissa.

Maan pääkaupungin läheisyydessä sijaitseva Temeke valikoitui yhdeksi uusista pilottipiirikunnista. Huolimatta keskeisestä sijainnistaan Dar es Salaamin yhteydessä, on Temeke vähiten kehittynein metropolialueen piirikunta niin elinolosuhteiden kuin esimerkiksi koulutustason saralla. Piirikunnan nuori väestöpohja herätti kysymyksen nuorten mahdollisuuksista vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon. Erityisesti nuorten naisten rooli koettiin erityisen haavoittuvaiseksi, ja tämän aseman parantaminen muotoutuikin Temeken toiminnan painopisteeksi.

Tansaniassa nuoriksi määritellään 18–35 vuotiaat, mutta poliittisessa toiminnassa ikärajaksi katsotaan kolmekymmentä vuotta. Kiswahilinkielinen sanonta, “taifa la kesho”, määrittää nuoret kansakunnan tulevaisuudeksi, mutta toisaalta kyseenalaistaa heidän tämänhetkisen roolin. Monet nuoret näkevät, että sanonta on pikemmin valtaan takertuvan eliitin keino rajata nuoriso tämänhetkisen päätöksenteon ulkopuolelle – vain odottamaan tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Huolestuttavasti nuori sukupolvi näyttää olevan välinpitämätön yhteiskunnallisen vaikuttamisen saralla. Temeken nuoret kuitenkin näkevät, että kyse on pikemminkin vaikutuskanavien puutteesta. Vähäinen kokemus poliittisesta toiminnasta ja laaja-alaisen yhteistyön puute vaikeuttavat yhteiskunnallista aktivoitumista. Seurauksena nuorten itseluottamus osaamisensa suhteen heikentyy, ja monen nuoren vaikuttamispyrkimykset kaatuvat.

“Temeken nuorison kokemukset korostavat, kuinka tässä suhteessa nuoret naiset ovat miehiä vieläkin vaikeammassa asemassa. Nuoret naiset ovat kuitenkin avaintoimijoita todellisen ja tasa-arvoisen demokratian rakentamisessa. Heidän mukaantulonsa poliittiseen keskusteluun on edellytys demokratiamme vahvistamiselle”, kiteyttää Temeken paikallistyötä koordinoiva Ismael Mnikite.

Tilanteen parantamiseksi Tansanian naisten yhteispoliittinen foorumi järjesti Temekessä kesän aikana lukuisia työpajoja, joissa yhteisesti pohdittiin nuorten vaikuttajien kohtaamia haasteita sekä muodostettiin strategia näiden voittamiseksi. Työpajojen kouluttajina toimivat Women Wake Up -kansalaisjärjestön johtavat asiantuntijat.

Temeken piirikunnassa tuetaan uuden sukupolven naisvaikuttajia

Työpajojentuloksena Temekessä on perustettu kahdeksan paikallistason toimintaryhmää, jotka kokoavat yhteen nuoria aktiiveja. Ryhmien toimintapilarit rakentuvat moniarvoisuudesta ja tasa-arvosta. Keskeiseksi tavoitteeksi nostettiin se, että kaikki käydyt keskustelut kanavoidaan paikallishallinnon johdolle. “Tansanian täyttäessä tänä vuonna viisikymmentä vuotta, on meidän korkea aika toteuttaa 50:50 periaate poliittisessa päätöksenteossa – myös omissa yhteisöissämme”, on yksi keskeisistä viesteistä, joita nuorten ryhmät ovat viestineet piirikunnan päättäjille.

Tähän mennessä yhteensä 330 Temeken nuorta on osallistunut toimintaan, ja ohjelman pääpainon mukaisesti näistä noin 90 prosenttia on ollut naisia. Osallistujat tulevat eri puoluetaustoista, kooten yhteen niin valtapuolue CCM:n kuin oppositiossa vaikuttavan Chademan jäseniä.

Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.