Hyppää sisältöön

Tunisian demokratiaprosessissa on edelleen paljon haasteita

Tunisiassa järjestettiin lokakuussa 2011 varsin onnistuneet perustuslakia säätävän kokouksen vaalit. Tunisialaiset osallistuivat vaaleihin aktiivisesti ja lopputulos oli laajasti hyväksytty. Vaalien selvä voittaja oli maltillinen islamilainen puolue Ennahda, joka sai 89 paikkaa 217 -paikkaiseen kokoukseen.

Keskustavasemmistolainen Congres pour la Republique (CPR) tuli toiseksi 29 paikallaan. Itsenäisten ehdokkaiden ryhmittymä Al Aridha -lista sai 26 paikkaa. Liberaalit puolueet Ettakatol ja Parti Democrate Progressiste (PDP) saivat 20 ja 16 paikkaa. Loput 37 paikkaa menivät lukuisille pienpuolueille ja itsenäisille ehdokkaille.

Vaalien jälkeen Ennahda, CPR ja Ettakatol muodostivat yhteisen hallituksen. Yhteensä 138 paikallaan, heillä on vahva enemmistö perustuslakia säätävässä kokouksessa. Hallitus on pystynyt viemään läpi monia itselleen mieluisia uudistuksia. Oppositioon jääneet liberaalit puolueet ovat liittoutuneet vaalien jälkeen ja joidenkin arvioiden mukaan puolueet olisivat jopa yhdistymässä muodostaakseen uuden puolueen. Näin ne loisivat vahvan vastapainon Ennahdan johtamalle hallitukselle.

Perustuslakia säätävällä kokouksella on valtava tehtävä edessään. Perustuslain säätämisen lisäksi se toimii väliaikaisena parlamenttina, jolla on esimerkiksi budjettivaltaa. Näin kokous on paljon vastuussa esimerkiksi talouskehityksestä, jonka epäonnistuessa kansalaisten luottamus demokratiaan voi heikentyä.

Talouden lisäksi, suurimmat kysymykset liittyvät poliittisen järjestelmän muotoon ja islamin asemaan perustuslaissa. Yksi Ennahdan vaalilupauksista oli luoda parlamentaarinen järjestelmä, mutta yhä on epäselvää muotoutuuko järjestelmästä sittenkin presidenttijohtoinen. Islamin asema taas on haastavimpia ja syviä jakolinjoja aiheuttava kysymys koko maassa.

Vähemmän huomiota herättäneitä, mutta yhtä tärkeitä kysymyksiä ovat uuden vaalilain luominen, puolue- ja puoluerahoituslaista määrääminen, itsenäisen median asema, kuntien ja alueiden itsemääräämisvallasta päättäminen sekä vallankumouksissa kärsineiden korvausten takaaminen.

Haasteena nuorten äänen vahvistaminen politiikassa

2012 6 20 tunisia3Valtavista haasteista huolimatta näyttää hyvin vahvasti siltä, että Tunisia on päässyt Pohjois-Afrikan maista pisimmälle poliittisissa uudistuksissaan. Yksi suurimmista koko Tunisian poliittisen järjestelmän haasteista on kuitenkin kansalaisten turhautuminen demokratisoitumisprosessin hitauteen. Erityisesti nuoret kokevat tulleensa unohdetuiksi.

Vahvistaakseen nuorten ääntä politiikassa Demo aloitti Tunisiassa yhteistyöohjelman vuoden 2012 alussa. Hankkeen tavoitteena on nuorten rakentavan poliittisen osallistumisen edistäminen Tunisian demokratian ja puoluejärjestelmän rakennuksessa. Hanke toteutetaan yhteistyössä paikallisen kumppanijärjestön, Centre des Etudes Méditerranéennes et Internationales (CEMI) kanssa, ja poikkeuksellisen laaja-alaisen eurooppalaisen yhteistyön tuella mukaan lukien Demo, Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) ja Bulgarian School of Politics (BSoP).

Järjestöt ovat perustaneet Tunisiaan politiikkakoulun (Tunisian School of Politics TSoP), jonka tavoitteena on antaa nuorille tunisialaisille poliitikoille tarvittavat välineet ja taidot poliittiseen vaikuttamiseen ja päätöksentekoon. Politiikkakoulun ensimmäinen kuuden kuukauden mittainen kurssi käynnistyi helmikuussa 2012, noin vuosi arabikevään aloittaneen Tunisian vallankumouksen jälkeen.

Ensimmäisellä kurssilla on 45 osanottajaa, viisi kustakin Tunisian suurimmasta puolueesta. Heidän joukossa on myös 20 nuorta perustuslakia säätävän kokouksen jäsentä. Kurssilaiset ottavat osaa politiikkakoulun seminaareihin joka toinen viikko. Politiikkakoulun opetus on sekoitus demokraattisia arvoja sekä niitä käytännön tietoja ja taitoja, joita nuoret poliitikot tulevat tarvitsemaan poliittisella urallaan.

Tunisian vielä epävakaassa poliittisessa tilanteessa on hyvin merkittävää, että politiikkakoulun osanottajat tulevat useammasta puolueesta. Politiikkakoulu mahdollistaa nuorten poliitikkojen kanssakäymisen ja verkostoitumisen yli puoluerajojen tilanteessa, jossa sitä ei muuten välttämättä tapahtuisi. Seminaarien lisäksi nuorille poliitikoille järjestetään myös sarja poliittisia debatteja, joissa he voivat harjoitella poliittista argumentointiaan ja tutustua muiden puolueiden nuorten näkökantoihin. Politiikkakoulun monipuoluelähestymistapa on omiaan juurruttamaan tunisialaisten poliitikkojen uuteen sukupolveen erilaisia näkemyksiä kunnioittavan ja moniarvoisen demokraattisen poliittisen kulttuurin.

Tunisialaisten ja eurooppalaisten poliitikkojen yhteistyötä

Tunisian suhteet Eurooppaan ovat perinteisesti olleet hyvin vahvat. Maantieteellinen läheisyys, muuttoliike sekä historialliset linkit tekevät eurooppalaisista tärkeitä partnereita Tunisian demokratisoitumisprosessissa.

Molemminpuolinen oppiminen eurooppalaisten ja tunisialaisten poliitikkojen välillä onkin keskeinen osa Tunisian politiikkakoulua. Ensimmäisen kurssin oppilaat ovat jo saaneet mahdollisuuden tutustua suomalaisten, hollantilaisten, bulgarialaisten, belgialaisten ja espanjalaisten kollegoidensa kautta muun muassa eurooppalaiseen paikallishallintoon, monipuoluejärjestelmään ja puolueiden johtamiseen.

Jatkuvuuden takaamiseksi ja paikan päällä oppimisen mahdollistamiseksi, kurssilaisille tullaan järjestämään opintomatkoja kumppanimaihin kurssin päätyttyä.

Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.