Hyppää sisältöön

Puolueiden naisjäsenille suunnatun koulutuksen osallistujia Adamassa, Oromian osavaltiossa. Kuva: NEWA.

Työmme Etiopiassa: Naisten poliittista osallistumista tuettava konfliktinkin aikana

Demo Finland on vuodesta 2019 alkaen tukenut Etiopiassa naisten poliittista osallistumista yhdessä kumppaninsa Network of Ethiopian Women’s Associationsin (NEWA) kanssa. Tavoitteena on, että naiset toimivat aktiivisesti puolueissa sekä politiikan eri päätöksentekoprosesseissa, ja erityinen painopiste hankkeen ensimmäisessä vaiheessa oli vuonna 2021 viivästysten jälkeen järjestetyt vaalit.

Vuonna 2018 Etiopiassa alkanut demokraattisten uudistusten aikakausi pysähtyi, kun Etiopian liittovaltion ja Tigrayn alueen joukkojen välinen konflikti alkoi marraskuussa 2020. Maa kärsii syvästä humanitaarisesta kriisistä, minkä lisäksi taloustilanne on erittäin huono. Marraskuun alussa 2022 solmittu tulitaukosopimus toi toivon pilkahduksen, mutta moni kysymys odottaa vielä ratkaisua. YK:n ihmisoikeuskomission raporttien mukaan konfliktin osapuolet ovat syyllistyneet sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan.

Alun perin koronapandemian vuoksi siirtyneet vaalit saatiin lopulta pidettyä kesäkuussa 2021. Niiden raportoitiin olleen suhteellisen rauhalliset huomioiden Etiopian yleisen turvallisuustilanteen ja Tigrayn konfliktin. Osa oppositiopuolueista tosin boikotoi vaaleja. Turvallisuustilanteen takia vaaleja ei voitu pitää aivan kaikissa osissa maata kesäkuussa, mutta ne pidettiin myöhemmin loppuvuodesta, lukuun ottamatta Tigrayn aluetta.

On erittäin tärkeää vahvistaa naispoliitikkojen osaamista ja itseluottamusta, jotta naisehdokkaiden määrää saadaan kasvatettua tulevaisuudessa ja jotta naiset voivat aidosti vaikuttaa politiikassa.

Naisten osuus parlamentissa on 41,5 %, mikä on kansainvälisessä vertailussa melko hyvä luku. Puolueiden johdossa naisia on kuitenkin hyvin vähän. Naisten osallistumisen esteenä on esimerkiksi negatiiviset asenteet naisten poliittista johtajuutta kohtaan. Merkittävin taustatekijä naisten edustukselle parlamentissa on suurimman puolueen, Prosperity Partyn omat sukupuolikiintiöt.

Naisia istumassa pöytien takana
Oromiassa järjestetyn koulutuksen osallistujia. Kuva: NEWA.

Naisten määrä parlamentissa ei välttämättä kerrokaan naisten todellisista mahdollisuuksista vaikuttaa, mikäli naisia on valittu tai nimitetty kiintiöiden täyttämiseksi. Lisäksi vuoden 2021 vaaleissa naisehdokkaiden osallistuminen laski vuoden 2015 vaaleista, mihin on voinut vaikuttaa heikko turvallisuustilanne. Onkin erittäin tärkeää vahvistaa naispoliitikkojen ja puolueissa toimivien naisten osaamista ja itseluottamusta, jotta naisehdokkaiden määrää saadaan kasvatettua tulevaisuudessa ja jotta naiset voivat aidosti vaikuttaa politiikassa. Tähän Demo Finlandin ja NEWA:n hanke keskittyy vuonna 2023.

Osallistujista ratkaisijoiksi ja vaikuttajiksi

Sodan jälkeinen rauhanrakennus sekä maata koettelevat kriisit vaativat ratkaisijoita, ja on varmistettava, että naiset ovat tasavertaisesti edustettuina päätöksenteossa. Konfliktista huolimatta Demo Finland ja NEWA ovat pystyneet jatkamaan työtään naisten poliittisen osallistumisen vahvistamiseksi. Työpajoja ja koulutuksia puolueiden naisjäsenille sekä tapaamisia puolueiden johdon kanssa on järjestetty Addis Abebassa, Oromiassa ja Benishangul-Gumuzissa.

Ennen vaaleja järjestettiin myös ehdolla olleille naisille koulutuksia, jotka keräsivät osallistujia enimmillään 14 eri puolueesta. Palautteiden mukaan osallistujien itseluottamus vahvistui, mikä oli heille hyödyksi kampanjoinnissa. Toisaalta naiset nostivat esiin myös useita haasteita, kuten kampanjaresurssien puutteen sekä huolen turvallisuustilanteesta.

Nyt puolueiden johdossa tunnistetaan aikaisempaa vahvemmin tarve saada naisia mukaan puolueiden jäseniksi.

Hankkeen muutaman toimintavuoden aikana puolueiden johdon asennoitumisessa naisten osallistumisen edistämiseen on havaittu muutosta. Siinä missä ilmapiiri ei vielä yhteistyön alkuvaiheessa ollut kovin kannustava, sitoutuminen tasa-arvon edistämiseen on kasvanut. Nyt puolueiden johdossa tunnistetaan aikaisempaa vahvemmin tarve saada naisia mukaan puolueiden jäseniksi. Naispoliitikkojen kasvanut itseluottamus ja osaaminen on myös näkynyt konkreettisesti, kun he ovat esimerkiksi tehneet tasa-arvoa edistäviä aloitteita puolueissaan ja naispoliitikkojen verkoston jäsenten aktiivisuus ja aloitteellisuus on vahvistunut. Heillä on ollut uusia ratkaisuehdotuksia naisten osallistumisen edistämiseen, ja he ovat luoneet myös omia yhteistyöalustoja, mikä on tehnyt yhteydenpidon helpommaksi ja mahdollistanut puolueiden naisjäsenten tavoittamisen entistä kattavammin.

Vammaiset naiset ovat politiikan marginaalissa

Erityisesti vammaisten naisten ääni ei kuulu politiikassa, ja Demo Finland ja NEWA ovatkin yhteistyössä Ethiopian Women with Disabilities National Association -järjestön (EWDNA) kanssa tukeneet vammaisten naisten osallistumista vaaleihin äänestäjinä.

EWDNAn tekemän selvityksen mukaan viime vaaleissa vammaisten ihmisten osallisuuteen yleisesti kiinnitettiin huomiota enemmän kuin aikaisemmin. Kansallinen vaalilautakunta NEBE (National Election Board of Ethiopia) koulutti kansalaisjärjestöjä, mediaa sekä vaalivirkailijoita vammaisten osallisuudesta, tuotti vaalilakeja käsitteleviä materiaaleja saavutettavassa muodossa sekä tuki puolueita vammaisten ihmisten osallistamisessa. Parannuksista huolimatta haasteita oli kuitenkin useita: äänestyspaikoilla oli puutteita esteettömyydessä, vammaisia ihmisiä oli ehdokkaina hyvin vähän ja vammaisten ihmisten heikko itseluottamus estää heitä osallistumasta politiikkaan.

960 vammaista naista osallistui tilaisuuksiin, joissa heitä kannustettiin käyttämään äänioikeuttaan.

Ennen vaaleja EWDNA tuki vammaisten naisten osallistumista äänestäjinä järjestämällä kouluttajien koulutuksia, jotka keskittyivät esimerkiksi hallinnon rakenteisiin, vaalijärjestelmään, kansalaisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä äänestämisen käytäntöihin. Näiden koulutusten pohjalta EWDNAn jäsenet pitivät eri paikkakunnilla keskustelutilaisuuksia, joissa kannustettiin vammaisia naisia käyttämään äänioikeuttaan. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 960 vammaista naista.

Lisäksi EWDNA tavoitti vammaisia naisäänestäjiä radio-ohjelman sekä pistekirjoituksella tuotettujen ja audiovisuaalisten materiaalien kautta. EWDNAn kautta 15 vammaista naista osallistui myös vaalitarkkailuun. Työn ansiosta vammaisten ihmisten oikeuksille vaaleissa onnistuttiin saamaan näkyvyyttä valtamediassa, ja EWDNAn jäsenistä monet, jotka eivät aikaisemmin olleet kovin kiinnostuneita vaaleista tai joilla oli huonoja kokemuksia esteellisyyden vuoksi, aktivoituivat kesän 2021 vaaleissa.

Naisia pöydän ympärillä kirjoittamassa fläppipaperille
Naisia koulutuksessa Benishangul-Gumuzissa. Kuva: NEWA.

Hanke jatkuu vuosina 2023 ja 2024 tavoitteenaan syventää naisten merkityksellisen poliittisen osallistumisen mahdollisuuksia ja naispoliitikkojen osaamista sekä kansallisella tasolla (Addis Abeba) että Oromian ja Benishangul-Gumuzin alueilla. Pysyvä muutos edellyttää pitkäjänteistä tukea ja puolueilta jatkuvaa sitoutumista naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi politiikassa.

Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.