Hyppää sisältöön

Ulkoministeriö linjasi Suomen demokratiatukea

Ulkoministeriö on julkaissut demokratiatukilinjauksen, joka määrittelee Suomen demokratiatukipolitiikan yleiset lähtökohdat ja tavoitteet, strategiset prioriteettialueet ja niitä tukevat toimintatavat. Demo onkin iloinen siitä, että kehityspoliittisen toimenpideohjelman hengen mukaisesti saamme pitkään odotetun linjauksen Suomen demokratiatuesta ja demokratiatuki näin ollen vankemman pohjan Suomen kehityspolitiikassa, vaikkakaan uusia välineitä demokratian tukemiseen linjaus ei itsessään vielä tuo.

Demokratiatukilinjaus toiminnallistaa Suomen kehityspoliittista toimenpideohjelmaa vuodelta 2012. Demokratia on yksi sen painopisteistä ja demokratiatuki sekä puolueet ensimmäistä kertaa mainittu. Demokratiatukilinjauksen tavoitteena on muun muassa parantaa Suomen demokratiatukipolitiikan tehokkuutta vähentämällä tuen pirstaloitumista. Linjauksen mukaan ”Suomi pyrkii demokratiatuella vahvistamaan demokraattisia yhteiskunnallisia instituutioita, jotka takaavat kansalaisten yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen kohtelun, luovat pohjan talouden ja elinkeinoelämän kehitykselle sekä oikeudenmukaiselle yhteiskuntapolitiikalle”. Linjauksen kolmesta pääteemasta viimeinen keskittyy ”oikeusvaltiokehityksen sekä julkisten instituutioiden ja mekanismien, hyvän hallinnon ja korruptionvastaisen toiminnan, vapaiden ja rehellisten vaalien,
parlamenttien toimintaedellytysten ja monipuoluejärjestelmän tukemiseen”.

Tiukempaa seulaa demokratiatuen määritelmälle

Demo olisi toivonut linjauksessa tiukempaa seulaa sille, mikä määritellään demokratiatueksi. Kaikkea, mikä välillisestikin tukee demokratialle otollisia olosuhteita, ei voi määritellä demokratiatueksi. On huomioitava, että demokratia on poliittisempi käsite kuin hyvä hallinto. Kehitysyhteistyössä on helpompi puhua hyvästä hallinnosta, joka on luonteeltaan teknisempää ja vähemmän poliittisesti latautunutta. Hallinnon kapasiteetin vahvistaminen ei kuitenkaan ole sama asia kuin demokraattisen kapasiteetin vahvistaminen. Tämä olisi hyvä Suomenkin huomioida, ja välttää näiden niputtamista yhteen tai demokraattisen kapasiteetin vahvistamisen korvaamista hyvän hallinnon tukemisella. Demokraattisen kapasiteetin vahvistaminen pyrkii nimenomaan kansalaisten tasa-arvoisempiin vaikutusmahdollisuuksiin.

Demo pitää tärkeänä, että Suomen demokratiatuki kohdennetaan vahvistamaan nimenomaan moniarvoisen demokratian kehitystä. Demokratian edistäminen linkittyy selkeästi ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseen, mutta niillä ei demokratiatukea voida korvata. Tarvetta on paljon suuremmalle panokselle tukea demokraattisia prosesseja ja instituutioita sekä kansalaisten mahdollisuuksia osallistua demokraattiseen päätöksentekoon. Varsinainen demokratiatuki rajataan useimmiten tarkoittamaan nimenomaan demokratian poliittisten elementtien tukemista. Demokratiaa tuetaan parhaiten siten, että vahvistetaan siihen liittyviä poliittisia arvoja. Demokratia vaatii demokraatteja, ja poliittisen kulttuurin muutos pitkäkestoista panostusta paikallisten toimijoiden tukemiseen.

Suomen erityinen lisäarvo naisten poliittisen osallistumisen vahvistamisessa

On hienoa, että naisten ja muiden politiikassa aliedustettujen ryhmien osallistumisen edistäminen on otettu yhdeksi Suomen demokratiatuen painopistealueeksi. Suomella on tässä paljon lisäarvoa annettavanaan ja kokemuksia jaettavanaan. Demo on tehnyt pitkäjänteistä työtä naisten poliittisen osallistumisen vahvistamiseksi jo vuodesta 2006 alkaen, muun muassa Tansaniassa, Sambiassa, Ghanassa, Egyptissä, Libyassa ja Nepalissa. Demon tekemällä työllä on jo konkreettisesti havaittavia tuloksia, sillä muun muassa Demon tuella perustettu Tansanian puolueiden naisjärjestöjen yhteistyöfoorumi, Tanzania Women Cross-party Platform, on saamassa uuteen perustuslakiin kirjauksen naisten poliittisen osallistumisen vahvistamisesta niin, että parlamentissa naisia tulisi olla 50 prosenttia. Tämä on foorumin pitkäjänteisen, puolueiden sisällä tapahtuvan yhteistoiminnan tulosta. Yhteistyö Demon ja suomalaisten naispoliitikkojen kanssa on antanut tansanialaisille naispoliitikoille rohkeutta ja politiikassa tarvittavia taitoja, joita ilman nämä saavutukset eivät olisi olleet mahdollisia. Vastaavaa pitkäjänteistä työtä naisten poliittisen osallistumisen vahvistamiseksi Demo on aloittanut vuonna 2013 Suomen toisessa kumppanimaassa Sambiassa, missä naisten osuus kunnallispoliitikoista on vain kuusi prosenttia. Nähdäksemme juuri tällainen, politiikan syviin rakenteisiin pureutuva toiminta edistää tasa-arvoa.

Demokratiatukilinjaus on ladattavissa ulkoministeriön verkkosivuilta.

Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.