Uutisia Tansaniasta

Tansanian naispoliitikkojen yhteistyöfoorumi

Kilpasiskoista ja kiintiönaisista perustuslakia muuttavaksi voimaksi – Demon 10-vuotinen työ Tansaniassa päättyi

Syksyllä 2006 Tansanian parlamenttipuolueiden naisedustajat päättivät, että he voivat vaikuttaa naisten asemaan parhaiten toimimalla yhdessä yli puoluerajojen. Tuolloin kaikilla puolueilla ei ollut virallista naisjärjestöä eivätkä eri puolueita edustavat naiset tehneet yhteistyötä.
Malawi Conference

Kiintiöistä kulttuurin muutokseen

Keskusteltaessa tasa-arvosta politiikassa ja puolueissa päädytään useasti puhumaan kiintiöistä. Näin oli myös lokakuun alussa Malawissa järjestetyssä konferenssissa “Gender in Politics and Political Parties: Experiences, Challenges and Perspectives for the Future”. Tosin konferenssista nousi vahva...
2014 2 12 tansania

Naiset vahvasti edustettuina Tansanian perustuslakia säätävässä kokouksessa

Tansaniassa on valittu 201 itsenäistä jäsentä perustuslakia säätävään kokoukseen, joka kokoontuu ensimmäisen kerran 18. helmikuuta. Mukana tässä joukossa on myös Demon pitkäaikaisen yhteistyökumppanin, Tanzania Women's Cross-Party Platformin, koordinaattori Ave Maria Semakafu.

Woman’s Friend Is a Woman – dokumenttielokuva tansanialaisten naispoliitikkojen yhteistyöfoorumista

Demo on tuottanut dokumenttielokuvan Woman's Friend Is a Woman, joka kertoo tansanialaisten naispoliitikkojen yhteistyöfoorumista Tanzania Women Cross-Party Platformista (TWCP). Dokumentissa tansanialaiset naispoliitikot kertovat naisten kohtaamista haasteista politiikassa, yhteistyöfoorumin perustamisesta ja toiminnasta sekä siitä, miten se on tukenut naisten poliittista osallistumista.
2013 8 30 twcp

Tanzania Women Cross-Party Platform noussut merkittäväksi vaikuttajaksi perustuslain uudistusprosessissa

Tansanian parlamenttipuolueiden naisjärjestöistä koostuva yhteistyöfoorumi toimii aktiivisesti naisten aseman parantamiseksi uudessa perustuslaissa. Keskeistä yhteistyöfoorumin vaikuttamistoiminnalle on saada uuteen perustuslakiin kirjauksia, jotka takaavat naisten tasa-arvoisen osallistumisen politiikassa, tavoitteenaan – ei vähempää kuin 50:50 osallistuminen poliittisissa päätöksentekoelimissä.