Hyppää sisältöön

Kuva: michael_swan / Flickr / CC BY-ND 2.0

Varusmiesten äänestämistä helpottava lakiuudistus etenee

Suomen hallitus valmistelee esitystä, jolla lisättäisiin varuskunnat ja Rajavartiolaitoksen varusmieskoulutusta antavat yksiköt lakisääteisiksi laitosäänestyspaikoiksi. Käytännössä vaalilain muutos tarkoittaa, että varusmiespalvelusta suorittavat varusmiehet voivat jatkossa äänestää ennakkoon omassa varuskunnassaan. Muutos halutaan voimaan nopealla aikataululla tuleviin aluevaaleihin 2022. Demo Finland, eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöt ja Varusmiesliitto vaikuttivat syksyllä 2020 varusmiesten tasavertaisten äänestysoikeuksien puolesta.  

Demo Finland, kaikkien eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöt ja asevelvollisten edunvalvontajärjestö Varusmiesliitto julkaisivat yhteisen kannanoton varusmiesten äänestysoikeuksista joulukuussa 2020. Kannanotossa nostettiin esille, että varusmiespalvelus hankaloittaa varusmiesten äänestysmahdollisuuksia erityisesti silloin, kun varusmies on palveluksessa varsinaisena vaalipäivänä. Pitkät etäisyydet ennakkoäänestyspaikoille sekä lyhyet ilta- ja viikonloppuvapaat hankaloittavat äänestysmahdollisuuksia. Äänestyspaikkojen tuominen lähelle varusmiehiä onkin konkreettinen ja toimiva tapa edistää varusmiesten poliittisten oikeuksien toteutumista. 

Kuntavaaleissa 2021 laitosäänestystä varuskunnissa kokeiltiin ensimmäistä kertaa väliaikaisen lain perusteella. Nykyisellään vaalilaissa eriteltyjä laitoksia, joissa voidaan järjestää ennakkoäänestys, ovat muun muassa sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat laitokset ja vankilat. Tilastojen valossa varusmiesikäisten miesten äänestysaktiivisuus on selvästi matalampaa kuin samanikäisten naisten. Vuoden 2021 kuntavaaleissa 20-vuotiaiden miesten ennakkoäänestysprosentti oli 17,23 % ja samaan ikäryhmään kuuluvien naisten 23,71 %.

Vuosina 2001–2003 syntyneiden ennakkoäänestysaktiivisuus kuntavaaleissa 2021

Syntymävuosi 2003 2002 2001 
Mies 14,95 % 15,29 % 17,23 % 
Nainen 21,58 % 21,40 % 23,71 % 
Kaikki 18,21 % 18,26 % 20,39 % 

Demo Finland jätti lokakuussa lausunnon oikeusministeriölle hallituksen esityksestä. Lausunnossa todettiin, että esitys parantaa varusmiesten äänestysmahdollisuuksien tosiasiallista toteutumista ja tukee nuorten äänestysaktiivisuutta. Lisäksi lausunnossa huomioitiin, että varuskuntien laitosäänestyksessä tapahtuvalle vaalitarkkailulle on syytä laatia selkeät ja läpinäkyvät ohjeistukset turvallisuusnäkökulmat huomioon ottaen.

Demo Finland myös korosti, että nuorten äänestysaktiivisuuden tukeminen vaatii pitkäjänteisiä toimia. Äänioikeudesta ja vaaleista tulee tiedottaa riittävästi varusmiespalvelustaan suorittaville nuorille. Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta pitää vahvistaa opetuksessa ja suomalaisten puolueiden tulee omalla toiminnallaan tukea nuorten osallistumista demokratiassa.

Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.