Koronakriisi uhkaa demokratiaa, asiantuntijat ja järjestöt varoittavat avoimessa kirjeessä

Yli 500 tahoa ympäri maailman on allekirjoittanut avoimen kirjeen demokratian puolustamiseksi. Allekirjoittajien joukossa on muun muassa järjestöjä, poliittisia johtajia, Nobel-palkinnon saajia, tutkijoita...

Demokraattinen Afrikka on EU:lle luontevin kumppani

Suomi ja Euroopan unioni määrittävät tänä vuonna suhdettaan Afrikkaan. Virallisessa retoriikassa korostuu tasapainoinen kumppanuus maanosien välillä, mutta taustalla vaikuttavat toive kasvavista markkinoista ja huolet ilmastonmuutoksesta...

Demokratian pitää näkyä vahvemmin EU:n ihmisoikeuksien ja demokratian toimintasuunnitelmassa

EU valmistelee parhaillaan toimintasuunnitelmaa ihmisoikeuksista ja demokratiasta vuosille 2020–2024. Demo vaatii yhdessä muiden demokratiajärjestöjen kanssa, että demokratia saa suunnitelmassa enemmän tilaa kuin edellisessä viisivuotissuunnitelmassa, joka...

Tuore raportti tarjoaa näkökulmia demokratian tilaan maailmalla

Demokratiatukijärjestö International IDEA:n marraskuussa 2019 julkaisema The Global State of Democracy 2019 -raportti antaa kattavan kuvan demokratian tilasta ja kehittymisestä maailmalla viimeisen neljän vuosikymmenen...

Puolueiden valtava rooli hauraan rauhan ja demokratian tukijoina

Demon tuore julkaisu Political Parties and Peace Building – The Forgotten Stakeholder in Peace Processes tarjoaa ajankohtaista tietoa puolueista rauhanrakentamisessa. Julkaisu antaa kaikille lukijoille...

Euroopan unionilta vaaditaan lisää resursseja ja priorisointia demokratiatukeen

European Partnership for Democracy (EPD) julkaisi perjantaina raportin eurooppalaisen demokratiatuen tilasta. ”Louder than words? Connecting the dots of European democracy support" -julkaisussa esitellään selkeällä tavalla Euroopan unionin roolia ja panosta demokratian tukemisessa, unohtamatta yksittäisten jäsenvaltioiden merkittävää roolia eurooppalaisen demokratiatuen...

Tunisian presidentinvaalien tulos vaikeasti ennakoitavissa

Tunisiassa syksy tuo tänä vuonna demokratian kehittymisen kannalta merkittäviä käänteitä: järjestyksessä toiset arabikevään jälkeiset parlamenttivaalit pidetään lokakuussa ja presidentinvaalien ensimmäinen kierros oli jo menneenä...
Demokratiajulkaisu: Naisten osallisuus poliittisessa päätöksenteossa

Demokratiajulkaisu: Naisten osallisuus poliittisessa päätöksenteossa

Naisten poliittinen osallistuminen on elintärkeää demokratian vahvistamiselle. Se lisää valtioiden vakautta ja parantaa taloutta, ja toimiva demokratia rakentuu yhdenvertaiselle edustukselle. Silti, huolimatta tutkimustuloksista ja...

Demokratia Suomen EU-puheenjohtajuuskauden kärkiteemaksi

Demokratia on yksi EU:n perusarvoista, mutta EU ei ole riittävästi panostanut demokratian tukemiseen ulkopolitiikassaan. Myös muutamilla EU:n jäsenvaltioilla on viime aikoina ollut vaikeuksia sitoutua...

Demokratialla menee kaikesta huolimatta hyvin

 Puolueiden tulisi sopeuttaa ja uudistaa rooliaan muuttuvassa yhteiskunnassa, sanoo International IDEA -järjestön tuore The Global State of Democracy -raportti. Lue alta ulkoministeriön kehityspolitiikan neuvonantajan...