Hyppää sisältöön

Demon matkassa Himalajalla – puoluerajat ylittävää poliittisten nuorisojärjestöjen yhteistyötä Mustangissa

 

Pieni lentokoneemme tärisee ja kaartaa kahden valtavan vuoren väliseen solaan. Laskeudumme Pohjois-Nepalin vuoristossa sijaitsevaan Mustangin maakunnan Jomsomin kaupunkiin. Näkymä on kuin lapsuuteni suosikkisarjasta Villi Pohjola. Paitsi karumpaa ja jotenkin eksoottisempaa. Olemme lähellä Tiibetin rajaa ja ympärillämme kohoavat Himalajan vuoriston lumiset huiput.

Minut tänne on tuonut nepalilaisten nuorisopoliitikkojen yhteistyöfoorumin Nuoret ja turismi – työryhmä, joka järjestää paikallisille nuorille koulutusta puoluerajat ylittävästä yhteistyöstä ja nuorten roolista turismin kehittäjinä. Demon vuodesta 2007 tukeman yhteistyöfoorumin toiminta keskustasolla on jo hyvin vakiintunutta. Viiden vuoden aikana foorumin jäsenjärjestöt ovat tottuneet puoluerajat ylittävään yhteistyöhön ja pitävät säännöllisesti yhteisiä tapahtumia pääkaupungissa Kathmandussa. Viime vuosina foorumi on järjestänyt myös eri puolilla Nepalia koulutuksia ja seminaareja esimerkiksi nuorten roolista kestävän rauhan rakentajina, naisten osallisuudesta politiikkaan ja syrjivien käytäntöjen tunnistamisesta ja niihin vaikuttamisesta. Vuonna 2011 foorumi päätti työskennellä yhä systemaattisemmin maakuntatasolla pyrkien tavoittamaan laajemmin nuorisopoliitikkoja ja juurruttamaan puoluerajat ylittävän nuorisoyhteistyön mallia eri puolille Nepalia.

2012 5 3 nepal jomsom

Turismi mahdollistaa syrjäseutujen nuorten työllistymisen ja yhteisöjen säilymisen

Turismi on yksi Nepalin tärkeimmistä työllistäjistä ja suurin ulkomaisen valuutan lähde. Vuonna 2012 foorumi järjestää kahdeksan paikallistason koulutusta Nepalin syrjäseuduilla, joiden tavoitteena on tuoda yhteen eri puolueiden nuoria poliitikkoja pohtimaan yhdessä nuorten roolia matkailuelinkeinon kehittämisessä ja kestävässä kehityksessä.

Nuorisotyöttömyys on kaikkialla Nepalissa korkea, mutta erityisen vaikeaa nuorille on työllistyä syrjäseuduilla. Monet maaseuden nuoret haaveilevatkin muutosta pääkaupunkiin, vaikka Kathmandun työllisyystilanne on todellisuudessa myös todella heikko. Matkailutoimialalla on potentiaalia tuoda paljon tuloja erityisesti Nepalin luonnonkauniiden syrjäisten seutujen asukkaille ja ehkäistä näin nuoren sukupolven massamuuttoa kaupunkeihin. Alueiden muuttotappion pysäyttäminen on tärkeää, sillä nuorten muutto kylistä pääkaupunkiin näivettää monia alueita ja esimerkiksi vuoriston alkuperäiskansojen yhteisöt eivät voi säilyä elinvoimaisina jos iso osa niiden työikäisestä väestöstä muuttaa kaupunkeihin.

Nuoria muutoksentekijoitä

Parikymppiset Buddhimaya Gurung ja Bishal BK osallistuivat Jomsonissa järjestettyyn koulutukseen. He ovat olleet jo vuosia mukana politiikassa, mutta puoluerajoja yhdistävästä yhteistyöstä heillä ei ollut kokemusta ennen tätä foorumin järjestämää koulutusta. Molempia motivoi politiikassa tahto muuttaa yhteiskunnan epätasa-arvoisia ja syrjiviä rakenteita. He kokevat, että heidän vanhempiensa sukupolvi ajattelee esimerkiksi kastijärjestelmästä ja naisten asemasta eri tavoin kuin he.

2012 5 3 nepal bikshalBishalille tärkeää on erityisesti dalit-väestön eli kastittominen aseman parantaminen. Kastijärjestelmä on ollut Nepalissa laiton vuodesta 1963 lähtien, mutta edelleen tuhatvuotinen eriarvoisuuteen ja järjestelmälliseen syrjintään perustuva ajattelutapa vaikuttaa käytännössä kaikilla elämän aloilla.

Bishal itse kuuluu Nepalissa saastuttavina ja koskettamattomina pidettyihin kastittomiin. Hän kertoo lapsuutensa ja nuoruutensa nöyryyttävien kokemusten ja systemaattisen syrjinnän johtaneen poliittiseen aktivoitumiseen viisitoistavuotiaana. Hän haluaa vaikuttaa väkivallattomasti epäoikeudenmukaisuuksiin ja muuttaa erityisesti kaikista heikoimpien asemaa yhteiskunnassa. Nyt 23-vuotiaana hän on Mustangin alueen Unified Communist Party of Nepal (Maoist) -puolueen nuorten puheenjohtaja.

Buddhimaya opiskeli korkeakoulututkintonsa kahdeksan tunnin automatkan päässä kotikaupungistaan Jomsonista sijaitsevassa Pokharassa. Sieltä löytyy Jomsonin nuorille lähin mahdollisuus peruskoulun jälkeisiin opintoihin. Toisin kuin monet jatko-opintoihin lähteneet alueen nuoret, Buddhimaya palasi opinnot loppuun suoritettuaan takaisin kotikaupunkiinsa.

Hän haluaa olla esimerkkinä nuorille naisille poliittisesta vaikuttamisesta. Hän perusti alueelle puolueensa Communist Party of Nepal – UML:n opiskelijaliikkeen ja on nykyisin myös puolueensa opiskelijajärjestön (ANNFSU) keskuskomitean jäsen. Yhteistyöfoorumin keskustason edustajat saivat tutustua Buddhimayan (kuvassa toinen vasemmalta) johdolla Jomsonissa paikalliseen eco-museoon, jonka johtajana hän nykyisin toimii.

2012 5 3 mayamuseo

Alueen nuoret kokevat ensiarvoisen tärkeäksi, etta Mustangin maakuntaan saadaan tulevaisuudessa perustettua myös ammatillista koulutusta tarjoava opinahjo, jossa nuoret voivat jatkaa opintojaan peruskoulun jälkeen. Harvalla alueen perheellä on mahdollisuuksia maksaa nuoren opinnot kaukana kotoa, ja suurin osa muualle opintojen perässä muuttaneista ei palaa enää takaisin Mustangiin. Turismi tuo alueelle paljon tuloja ja ala voisi työllistää yhä useampia nuoria. Jomsonin läpi kulkeva Annapurna -kierros tuo alueelle paljon matkailijoita ja nykyisin merkittävä osa mustangilaisten elinkeinosta tulee palveluiden tuottamisesta länsimaalaisille vaellusturisteille. Jomsom ja lähikylät ovat täynnä majataloja, ravintoloita sekä muita matkailupalveluita. Annapurnan alue on määritelty kokonaisuudessaan suojelualueeksi ja se nauttii ympäristöystävällisen turismin maineesta. Tänä päivänä Nepalin hallitus tukee infrastruktuurin kehittämistä alueelle. Uusien teiden rakentaminen ja muu infrastruktuurin kehittäminen tuovatkin paljon uusia mahdollisuuksia. Toisaalta kehitys tuo mukanaan liikenteen saasteet ja vaikuttaa haitallisesti erityisesti herkän vuoristoalueen ekosysteemin.

Viime vuosina kasvaneet matkailijamäärät ja infrastruktuurin kehittäminen ovatkin vaikuttaneet haitallisesti alueen luontoon ja samalla sen maineeseen ympäristöystävällisenä matkailukohteena. Nuoret toivovatkin voivansa osallistua turismin kehittämiseen tavalla, joka mahdollistaa myös tulevien sukupolvien elinmahdollisuudet alueella. Puoluerajat ylittävä yhteistyö mahdollistaa nuorten poliitikkojen äänen kuulumisen vahvempana yhteisöissä, jossa päätäntävalta on perinteisesti kuulunut vanhemmille miehille.

Nuoret innostuivatkin koulutuksen järjestäneiden nuorten puoluerajat ylittävästä yhteistyön esimerkistä ja päättivät tulevaisuudessa jatkaa yhteistyötä yli puoluerajojen myös Jomsonissa.

Kirjoittaja on Demon ohjelmavastaava Nepalissa.

Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.