Hyppää sisältöön

Tansanian naiset uudistamaan perustuslakia

 

Tansanian uusi perustuslaki ei voi olla koko kansan perustuslaki elleivät naiset osallistu tasavertaisesti sen suunnitteluun. Perustuslakiprosessin ollessa käynnissä, maan naisten ei tule hukata mahdollisuutta vaikuttaa sen sisältöön, todettiin Dar es Salaamin Temekessä järjestetyssä kansainvälisen naistenpäivän tilaisuudessa. Tilaisuuden järjestivät Demon tukema Tansanian naisten yhteistyöfoorumi ja kyläpankkijärjestö VICOBA.

Tilaisuuden avannut yhteistyöfoorumin puheenjohtaja Anna Abdallah totesi, että perimmäinen naisten poliittista osallistumista rajoittava ongelma on köyhyys, joka ei katso asuinpaikkaan, asemaan, uskontoon tai poliittisiin mielipiteisiin. Samalla politiikka on kuitenkin ainoa tie kohti todellista ja kestävää yhteiskunnallista ja taloudellista tasa-arvoa.

Abdallah valotti myös yhteistyöfoorumin ja VICOBA:n yhteistyötä, jonka tavoitteena on kasvattaa politiikasta kiinnostuneiden naisten määrää paikallistasolla ja kasvattaa tietoisuutta politiikkaan osallistumisen tärkeydestä. Paikallistason päätöksentekoon osallistuminen kasvattaa naisten osaamista ja rohkeutta ja avaa näin polkuja kohti korkeampia asemia, sekä antaa lisää painoarvoa naisten äänille puolueissa. Olennaista tässä kehityksessä on se, että naiset ovat toistensa tukena ja rohkaisevat lisää naisia mukaan, jotta naisedustus kasvaa kaikilla päättävillä tasoilla.

Tilaisuuden pääpuhujaksi oli kutsuttu perustuslain uudistusprosessia vetävän toimikunnan puheenjohtaja Deus Kibamba. Kibamba peräänkuulutti, että naisten äänen tulee kuulua valmisteluvaiheessa kuten myös valmiissa laissa. Perhe-elämä ei saa olla rajoitteena naisten poliittiselle osallistumiselle. Kibamba kuitenkin korosti, että vastuu osallistumisesta on pitkälti naisilla itsellään, sillä jos he päättävät jäädä koteihinsa, ei kukaan muu ole ajamassa heidän asiaansa.

Uuteen perustuslakiin kerätään kommentteja erikseen perustettavan komitean kautta. Kuka tahansa voi antaa palautetta, mutta Kibamba rohkaisi järjestöjä, kuten VICOBA:a ja yhteistyöfoorumia, aktivoitumaan ja pyytämään kommentteja toiminnassa mukana olevilta naisilta, sillä vain naiset itse tietävät tarpeensa. Lisäksi perustettavaan komiteaan tulee ajaa sukupuolinäkökulmaa. Komiteaan on tulossa 30 jäsentä, mutta jäsenistön koostumusta ei ole päätetty. Tilaisuudessa oltiin yksimielisiä siitä, että komitea tulisi koostaa 50 / 50 -periaatteella, näin varmistaen että kummankin sukupuolen osallistuminen on taattu.

Yhteistyöfoorumi ja VICOBA sitoutuivat tekemään tiivistä yhteistyötä perustuslakiprosessiin vaikuttamiseksi. Kummankin panos on paikallistasolla toimivina järjestöinä erityisen tärkeä perustuslakiprosessista tiedottamisessa ja naisten osallistumiseen kannustamisessa. Niin pitkään kun suurin osa Tansanian naisista ei edes tiedä perustuslain uudistamisesta, on vaikea kuvitella, että laki ajaa aktiivisesti sukupuolten tasa-arvoa. Uusi perustuslaki on keskeinen askel kohti tasa-arvoisempaa Tansaniaa, jota Demo työllään tukee.

Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.