ETIOPIA: NAISTEN POLIITTISTEN OSALLISTUMISEN TUKEMISTA

Taustaa: Naiset aliedustettuja politiikassa

Etiopiassa oli käytännössä yksipuoluejärjestelmä vuoteen 1991 asti, jolloin EPRDF -puole voitti vaalit. Puolueen 27 -vuotisen valtakauden aikana maa on siirtynyt kohti monipuoluejärjestelmää ja oppositiopuolueet voivat toimia vapaammin. Suurin osa puolueista on kuitenkin vielä heikkoja sekä ohjelmallisesti että ideologisesti. Lisäksi valtio on kontrolloinut ihmisten elämien kaikkia osa-alueilta, kansalaisyhteiskunnan ja aktivistien toimintaa on rajoitettu, valtapuolueiden tukijoita suosittu ja vapaa poliittinen osallistuminen on tehty vaikeaksi jopa väkivallan keinoin.

Tällä hetkellä maassa on noin 62 rekisteröityä puoluetta. Kansallisella tasolla puolueita on 22 ja alueellisella tasolla 40. Suurin osa, noin 40 % puolueista rakentuu etnisten ryhmien perusteella. Vaikka valtapuolue EPRDF on onnistunut lisäämään naisten määrää omissa elimissään, esimerkiksi parlamentissa on naiskansanedustajia tällä hetkellä lähes 40%; maassa on edelleen huutava tarve naisten kansalais- ja poliittisten oikeuksien tukemiselle ja kapasiteetin vahvistamiselle. Tämä on selvää, sillä esimerkiksi rekisteröityjen 60 puolueen johtoasemissa, eli puheenjohtajana, varapuheenjohtajana tai puoluesihteerinä on vain yksi nainen. Eli 180 korkeimmasta puolueasemasta koko maassa vain yksi on naisella.

Työmme Etiopiassa: Vuoden 2019 aikana Demo aloittaa Etiopiassa ohjelman, jonka tavoitteena on tukea naisten poliittista osallistumista ja erityisesti naisten poliittisten ja kansalaisoikeuksien toteutumista. Työtä tehdään monipuoluedialogin ja puoluerajat ylittävän yhteistyön vahvistamiseksi sekä tasa-arvotietouden vahvistamiseksi puolueissa.