ETIOPIA: NAISTEN POLIITTISTEN OSALLISTUMISEN TUKEMISTA

Taustaa: Naiset aliedustettuja politiikassa

Etiopiassa oli käytännössä yksipuoluejärjestelmä vuoteen 1991 asti, jolloin EPRDF -puolue voitti vaalit. Puolueen 27 -vuotisen valtakauden aikana maa on siirtynyt kohti monipuoluejärjestelmää ja oppositiopuolueet voivat toimia vapaammin. Suurin osa puolueista on kuitenkin vielä heikkoja sekä ohjelmallisesti että ideologisesti. Lisäksi valtio on kontrolloinut ihmisten elämien kaikkia osa-alueilta, kansalaisyhteiskunnan ja aktivistien toimintaa on rajoitettu, valtapuolueiden tukijoita suosittu ja vapaa poliittinen osallistuminen on tehty vaikeaksi jopa väkivallan keinoin.

Alkuvuodesta 2019 maassa on noin 62 rekisteröityä puoluetta. Kansallisella tasolla puolueita on 22 ja alueellisella tasolla 40. Suurin osa, noin 40 % puolueista rakentuu etnisten ryhmien perusteella. Vaikka valtapuolue EPRDF on onnistunut lisäämään naisten määrää omissa elimissään, esimerkiksi parlamentissa on naiskansanedustajia tällä hetkellä lähes 40%; maassa on edelleen huutava tarve naisten kansalais- ja poliittisten oikeuksien tukemiselle ja kapasiteetin vahvistamiselle. Esimerkiksi rekisteröityjen yli 60 puolueen johtoasemissa, eli puheenjohtajana, varapuheenjohtajana tai puoluesihteerinä on vain yksi nainen. Eli 180 korkeimmasta puolueasemasta koko maassa vain yksi on naisella.

Työmme Etiopiassa:

Demon yhteistyökumppanina Etiopiassa toimii Network of Ethiopian Women’s Association (NEWA). NEWA on perustettu 2003 tavoitteenaan edistää naisten tasa-arvoa ja oikeuksia kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Etiopiaan on nykyhallinnon myötä syntynyt uusi aktivistien ja bloggareiden sukupolvi. Hankkeessa järjestetään somevaikuttajille lyhyt koulutus, jossa keskustellaan politiikkaan osallistumisen esteistä, joita erityisesti naisilla on. Lisäksi tehdään mm. radio-ohjelmaa, jossa annetaan puheenvuoro naisille, jotka ovat johtavissa asemissa eli haastetaan perinteistä näkemystä siitä, että vain miehet voivat olla johtajia. Hankkeessa kartoitetaan eri poliittisten puolueiden tasa-arvosuunnitelmia ja tehdään materiaalipaketti naispolitikkojen koulutuksiin. Koulutukset sisältävät tietoa vaalilaeista, kampanjatekniikoista ja viestinnästä. Koulutuksissa, joihin osallistuvat eri puolueiden naispoliitikot, osallistujia tuetaan puoluerajat ylittävään yhteistyöhön.