Hyppää sisältöön

Gradu: Lähipiirin tuki ensiarvoisen tärkeää nepalilaisille naispoliitikoille

Perheen, lähipiirin ja oman järjestön tuki sekä koulutus ovat tärkeimpiä nuorten naisten merkityksellisen poliittisen toimijuuden edellytyksiä Nepalissa, selviää Anni Lahtisen tuoreesta gradusta.

Lapin yliopiston kansainvälisten suhteiden oppiaineessa hyväksytyssä tutkielmassaan Kaksiteräinen miekka – poliittisen toiminnan haasteet nuorten nepalilaisten naispoliitikkojen kertomina Lahtinen on kahdeksan Nepalissa tehdyn haastattelun perusteella asettanut tavoitteekseen parantaa käsitystä siitä miten naisten poliittista toimijuutta voidaan ja tulisi jatkossa tukea. Tutkielman nimi viittaa jo sen keskeiseen tulokseen: samat seikat toimivat usein toiminnan mahdollistajina tai esteinä.

Haastatteluista Lahtinen nostaa esiin varsinkin naisten perheiden varsin monitahoisen roolin. Kiinnostavaa on se, että haastatellut naiset kokivat, että heidän isänsä ovat yleensä tukeneet poliittista toimijuutta, kun taas äidit ovat vastustaneet sitä. Samoin huomionarvoista on se, että poliittinen toiminta koetaan helpommaksi Kathmandussa kuin kotikylissä, joissa yksityisyys on lähes olematonta, sukupuoliroolit perinteisiä ja asenteet muutenkin konservatiivisia.

Aktiivistenkin – esimerkiksi pitkään poliittisissa opiskelijajärjestöissä toimineiden – naisten oletetaan usein luopuvan politiikasta, kun he perustavat perheen. Tällöin heidän roolinsa on jäädä hoitamaan kotia. Tämä rooli on varsinkin pienillä paikkakunnilla hyvin konkreettinen: naisten ei odoteta poistuvan kotoa ilman pakottavaa syytä.

Mielenkiintoista tutkielmassa on myös se, että haastatellut naiset tunnistivat naisten osallistumista rajoittavat rakenteelliset ongelmat, mutta pitivät niitä enemmänkin yleisinä kuin omina ongelminaan. Haastateltavien taustat olivat hyvin erilaisia, mutta koska heillä on ollut lähipiirinsä tuki, ovat he pystyneet nousemaan osittain näiden rakenteellisten ongelmien yläpuolelle. Haastateltujen naisten oma kunnianhimo poliittisella uralla etenemiseen näyttäytyy tutkielman perusteella myös kaksitahoiselta: he tuntuvat osittain hyväksyvän tunnistamansa patriarkaalisuuden nepalilaisessa yhteiskunnassa, koska se ei ole estänyt heidän omaa poliittista toimijuuttaan.

Samalla naiset kuitenkin myöntävät, että naisten itsensä täytyy tunnistaa rakenteelliset ongelmat, jotta ne voidaan purkaa. Haasteen suuruudesta kuvan antaa yhden haastateltavan kysymys: kuinka nainen voi toimia politiikassa, jos oletetaan, ettei voi katsoa miestä silmiin?

Demon vuonna 2013 aloittama hanke Nuoret tasa-arvon puolesta vahvistaa naisten ääntä ja osallistumista politiikkaan kouluttamalla ja luomalla naisverkostoja nuorisopolitiikassa paikallistasolla.

Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.