Hyppää sisältöön

Kansainvälistä vertaisoppimista demokraattisen hallinnon tukemiseksi Mosambikissa

Mosambikilaisia kansanedustajia kiinnosti Suomen vierailulla erityisesti suomalaisten kansanedustajien kokemukset lainsäädäntötyöstä sekä uusien teknologioiden käyttö kaivostoiminnassa.

Demo Finland on vuodesta 2017 alkaen tukenut kumppaneidensa Instituto para Democracia Multipartidárian (IMD) ja Netherlands Institute for Multiparty Democracyn (NIMD) kanssa Mosambikin luonnonvarojen demokraattista hallintoa ja erityisesti siinä parlamentin valvontaroolia kaivannaisteollisuudessa. Hankkeen puitteissa ryhmä mosambikilaisia kansanedustajia vieraili toukokuussa Suomessa, missä he tutustuivat muun muassa lainsäädäntötyöhön, hallinnon avoimuuteen ja kaivosteollisuuteen. Kaikki Mosambikin kolme parlamenttipuoluetta olivat edustettuina delegaatiossa.

Vierailun ohjelma koostui kansanedustajatapaamisista, eri hallinnonalojen virkamiesten sekä asiantuntijoiden ja yritysten esityksistä. Delegaatio tapasi muun muassa työ- ja elinkeinoministeriön ja valtiovarainministeriön virkamiehiä, Kestävän kaivostoiminnan verkostoa sekä vieraili ulkoministeriössä ja keskusteli alivaltiosihteeri Elina Kalkun kanssa Suomen ja Mosambikin välisestä yhteistyöstä. Ryhmä pääsi myös tutustumaan kaivosalan yritys Sandvikin koekaivokseen, missä yritys testaa uusia laitteita ja kehittää uusia teknologioita kaivostoimintaan.

Ryhmä ihmisiä suojavarusteissa kaivostunnelissa

”Vierailu Sandvikilla oli meille hyvin mielenkiintoinen, koska maamme etsii juuri tapoja hyödyntää luonnonvarojamme ja yhtenä haasteena on löytää teknologioita, jotka eivät vahingoita ympäristöä”, kertoo kansanedustaja Telmina Pereira (Frelimo).

Myös kansanedustajat Viana da Silva Magalhães (Renamo) sekä Lutero Simango (MDM) pitivät kaivostoiminnan innovaatioihin tutustumista kiinnostavana. Magalhães tosin pohti myös uusien teknologioiden mahdollisia negatiivisia vaikutuksia: ”Tuottavuuden kasvu ja turvallisuuden lisääntyminen ovat hyviä asioita, mutta innovaatiot voivat myös vähentää työvoiman tarvetta ja näen haasteena, että monet voivat jäädä työttömiksi”, Magalhães miettii.

Keskusteluja kollegoiden kanssa

Vierailulla eduskunnassa delegaatio pääsi sekä tutustumaan kaivoslainsäädännön uudistamiseen ja kestävään kaivostoimintaan että käymään keskusteluja suomalaisten kansanedustajien kanssa. Kansainvälinen vertaisoppiminen on ollut tärkeä osa hanketta aikaisemminkin, ja se on koettu hyödylliseksi puolin ja toisin.

Keskusteluissa kansanedustajien kesken ja muissakin osissa ohjelmaa tuli esiin Suomen päätös hakea Nato-jäsenyyttä, sillä historiallinen äänestys aiheesta käytiin eduskunnassa samalla viikolla delegaation vierailun kanssa. Mosambikilaisia vieraita kiinnosti sekä Suomen päätöksen taustat että sen mahdolliset vaikutukset. Lisäksi eduskunnassa kansanedustaja, Demo Finlandin puheenjohtaja Jouni Ovaska (kesk.) painotti puolueiden välisen yhteistyön merkitystä ja kansanedustajat Inka Hopsu (vihr.) ja Hussein al-Taee (sd.) kertoivat kaivoslain uudistamisesta kansanedustajan näkökulmasta, mikä koettiin arvokkaaksi: ”Käytännön kokemusten kuuleminen lain uudistusprosessista oli minulle todella kiinnostavaa”, kertoo Telmina Pereira.

Kansanedustajat Jouni Ovaska ja Sebastian Tynkkynen keskustelevat kahden mosambikilaiskansanedustajan kanssa

Pienryhmäkeskusteluissa mosambikilaisten kansanedustajien kanssa olivat mukana Jouni Ovaskan lisäksi kansanedustajat Anders Adlercreutz (r.), Bella Forsgrén (vihr.), Suldaan Said Ahmed (vas.) ja Sebastian Tynkkynen (ps.). Keskustelunaiheita riitti, kun poliitikot vaihtoivat kokemuksia lakien säätämisestä ja kansanedustajan roolista Suomessa ja Mosambikissa. Lisäksi delegaation tapaamisessa olivat mukana kansanedustajat Veronika Honkasalo (vas.), Kimmo Kiljunen (sd.), Antero Laukkanen (kd.) ja Jenni Pitko (vihr.). Tervetuloillallisella delegaatio pääsi tapaamaan myös Demo Finlandin hallituksen 2. varapuheenjohtajan, kansanedustaja Saara-Sofia Sirénin (kok.).

Suomalaisilla oli kysymyksiä kollegoilleen muun muassa maan kahden suurimman puolueen välisestä yhteistyöstä sekä Mosambikin suhteesta Portugaliin. Ensimmäiset monipuoluevaalit järjestettiin Mosambikissa vuonna 1994, ja tällä hetkellä maan 250-paikkaisessa parlamentissa 184 paikkaa on suurimman puolueen, Frelimon hallussa. Oppositiopuolueita edustavat Viana da Silva Magalhães ja Lutero Simango painottivat, että erilaisista ideologioista huolimatta puolueet Mosambikissa työskentelevät yhteisen tavoitteen eteen, joka on mosambikilaisten hyvinvointi.

Kansanedustajat Bella Forsgrén ja Suldaan Said Ahmed keskustelemassa kahden mosambikilaiskansanedustajan kanssa, taustalla muita keskusteluryhmiä

Simangoon teki vaikutuksen myös suomalaisen yhteiskunnan ja politiikan osallisuus ja moninaisuus: ”Kokemus, jonka vien mukanani, on se, miten eri tahot etsivät yhdessä konsensusta rakentaakseen yhteiskuntaa, jossa kaikki ovat mukana.”

Puolueiden välinen yhteistyö on merkittävässä roolissa myös Demo Finlandin toiminnassa. ”Demo Finlandin tavoitteissa on sellaista, mitä voimme pitää mielessä”, sanoo Magalhães. ”Huolimatta erilaisista mielipiteistä kaikki puolueet toimivat yhdessä. Voimme oppia tästä kokemuksesta. Kun katsotaan historiaamme, on tarvetta sille, että kaikki politiikan toimijat yhdistävät voimansa ja työskentelevät yhdessä kaikkien hyväksi.”

Yhteistyö tuottaa tuloksia

Kiinnostusta vierailun aikana herätti myös Suomen uuteen kaivoslakiin suunniteltu kaivosvero ja verotusjärjestelmä ylipäätään. Luonnonvaroiltaan rikkaan Mosambikin uusien luonnonvaraesiintymien toivotaan tuovan merkittäviä tuloja valtiolle, ja niiden oikeudenmukaisen jakautumisen ja demokraattisen hallinnon varmistaminen on ensiarvoisen tärkeää tulojen väärinkäytön sekä konfliktien ehkäisemiseksi.

Demo Finlandin tukemassa hankkeessa on esimerkiksi koulutettu parlamentin valiokuntia ja maakuntaparlamentteja kaivannaisteollisuuden vaikutuksista ja parlamenttien valvontaroolista sekä tuettu vuorovaikutusta paikallisyhteisöjen ja poliitikkojen välillä. Valiokuntien jäsenten osaaminen kaivannaissektorin vaikutuksista onkin noussut, ja valiokunnat järjestävät aiempaa enemmän kuulemisia kaivannaissektoriin liittyen. Myös maakuntatason parlamentit järjestävät nyt aktiivisesti sidosryhmätapaamisia kaivannaissektoriin liittyen omilla alueillaan, mikä on kasvattanut mahdollisuuksia lainsäädännön toimeenpanon valvontaan.

Suomen esimerkit ja kokemukset kaivosteollisuudesta sekä lainsäädännöstä ovat olleet mosambikilaisdelegaatiolle ajatuksia herättävää kuultavaa. ”On vaikea valita vain yhtä kiinnostavinta osaa vierailusta, sillä koko matka oli erittäin hyödyllinen meille kaikille”, summaa Telmina Pereira.

Delegaation vierailu Suomeen herätti kiinnostusta myös Mosambikin mediassa, missä vierailu näkyi sekä sanomalehdissä että televisiossa.

Demo Finlandin hanketta Mosambikissa rahoittaa ulkoministeriö, ja hanke kestää vuoden 2023 loppuun.

Kansanedustaja Anders Adlercreutz keskustelemassa kahden mosambikilaisen kansanedustajan kanssa
Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.