Hyppää sisältöön

Kuva: IMD

Kysymykset tulonjaosta ja tasa-arvosta merkittäviä kaivannaisteollisuudessa

Demo Finlandin Mosambikin hankkeen yhteistyökumppani Instituto para Democracia Multipartidária (IMD) järjesti marraskuussa kaksipäiväisen Kansainvälisen kaivannaisteollisuuden konferenssin. Konferenssissa kuultiin kaivannaissektorin käytännöistä Afrikan maissa, jaettiin kokemuksia tulonhallintapolitiikasta sekä käsiteltiin sektorin tasa-arvokysymyksiä.

Konferenssin tavoitteena oli pohtia kaivannaisresurssien hyödyntämistä, tulonhallintaan liittyviä haasteita sekä eri toimijoiden roolia ja tasa-arvokysymyksiä. Kaivannaisteollisuuden luonnonvaroja on tärkeää käyttää kestävällä, vastuullisella ja läpinäkyvällä tavalla, jotta ne hyödyttävät koko yhteiskuntaa ja edistävät taloutta sekä kestävää kehitystä.

Suomen Mosambikin-suurlähettiläs Anna-Kaisa Heikkinen piti puheenvuoron konferenssin avaussessiossa. Puheenvuorossaan suurlähettiläs korosti parlamentin, maakuntavaltuustojen ja valiokuntien roolia kaivannaisteollisuuden sukupuolikysymysten lainsäädännössä ja valvonnassa. Hän toi myös esille eri tason toimijoiden välisen yhteistyön merkityksen kaivannaisteollisuuden valvontaprosessin tehokkuudessa. Lisäksi hän painotti, että yksityisten ja julkisten yritysten, valtion virastojen ja instituutioiden sekä kansalaisjärjestöjen ja koko yhteisön on oltava aktiivisia eri sukupuolten oikeuksien ja mahdollisuuksien tasavertaisen toteutumisen varmistamisessa. 

Hyvä hallinto voi lisätä tasa-arvoa

Konferenssin läpileikkaavana teemana korostui kaivannaissektorin tulojen demokraattinen hallinnointi ja valvonta. Heikkinen toi esiin monien muiden puhujien tavoin, miten tärkeää on ohjata kaivannaisteollisuudesta saatavia hyötyjä Mosambikin naisille ja tytöille, jotta myös heillä on tasavertaiset mahdollisuudet osallistua keskusteluun ja päätöksentekoon.

Hyvän hallinnon merkitys korostuu kaivannaisteollisuudesta käytävässä keskustelussa.

”Lainsäädännön ja politiikkaohjelmien tulisi myös taata, että kaivannaissektorin tuotot eivät mene yksinomaan yritysten taskuun vaan tukevat myös kestävää kehitystä paikallistasolla. Kuten kaikilla aloilla, viranomaisten toiminnan sujuvuus ja tasapuolisuus ovat myös keskeinen osa hyvää hallintoa”, sanoo Suomen Mosambikin-suurlähetystön hyvän hallinnon erityisasiantuntija Riikka Raatikainen.

Kaivannaisteollisuudesta käytävässä keskustelussa korostuukin hyvän hallinnon merkitys. ”Hyvän hallinnon määritelmään kuuluvat yleensä käsitteet kuten läpinäkyvyys, tilivelvollisuus, osallisuus, yhdenvertaisuus ja tehokkuus. Kaivannaisteollisuuden osalta nämä kaikki ovat hyvin tärkeitä elementtejä; teollisuuden alaa koskevan lainsäädännön tulisi taata, että niin valtiolliset kuin yksityissektorin toimijat noudattavat hyvän hallinnon periaatteita, paikallisyhteisöillä tulisi olla mahdollisuus osallistua niitä itseään koskeviin päätöksentekoprosesseihin ja saada oikea-aikaista ja luotettavaa tietoa”, Raatikainen kertoo.

Konferenssin paneelien aikana vaihdettiin paljon kokemuksia ja ajatuksia puhujien ja yleisön kesken naisten poliittiseen osallistumiseen liittyen. Naisten osallisuuden lisääminen kaivannaissektorilla voisi parantaa sukupuolten välistä tasa-arvoa ja naisten taloudellista itsenäisyyttä ja näin ollen myös laajemmin hyvinvointia yhteiskunnassa. Mosambikin kestävälle kehitykselle onkin tärkeää investoida naisiin sekä lisätä ja vahvistaa heidän osallisuuttaan kaivannaisteollisuudessa. Raatikainen toteaa, että Mosambikissa lainsäädännössä ja politiikkaohjelmissa olisi parannettavaa tasa-arvon näkökulmasta: ”Naisten laajempi osallistuminen voisi ainakin joiltain osin edistää tasa-arvoa.”

Parlamenttien välinen yhteistyö osana kaivosteollisuuden kehitystä

Demo Finland on yhdessä kumppaneidensa Instituto para Democracia Multipartidárian (IMD) ja Netherlands Institute for Multiparty Democracyn (NIMD) kanssa tukenut luonnonvarojen demokraattista hallintaa Mosambikissa vuodesta 2017 alkaen. Hankkeen toinen vaihe alkoi vuoden 2020 alussa. Tavoitteena on vahvistaa Mosambikin parlamentin ja maakuntatason parlamenttien valmiuksia toteuttaa valvontarooliaan luonnonvarasektorilla.

Parlamenttien välinen yhteistyö voi edistää hyvien ja toimivien käytäntöjen jakamista.

Yhtenä toimintamuotona hankkeessa on kansainvälinen vertaisoppiminen: mosambikilaiset ja suomalaiset parlamentaarikot ovat vierailleet toistensa parlamenteissa ja tutustuneet myös molempien maiden kaivostoimintaan. Hankkeessa on tehty myös yhteistyötä eteläisen Afrikan muiden maiden parlamenttien kanssa.

Myös Maputossa järjestetyssä kaksipäiväisessä Kansainvälisen kaivannaisteollisuuden konferenssissa oli osallistujia useista eri maista ja hyviä kokemuksia sekä käytäntöjä vaihdettiin osallistujien kesken. Konferenssin keskusteluissa parlamentaarinen yhteistyö näyttäytyi myös tärkeänä osana kaivannaisteollisuutta. Riikka Raatikaisenkin mukaan parlamenttien välinen yhteistyö voi edistää hyvien ja toimivien käytäntöjen jakamista ja vertaisoppimista.  

Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.