KOHTI LUONNONVAROJEN DEMOKRAATTISTA HALLINTOA

  • Vuoden 2017 alusta Demo tukee Mosambikin kansallista hallintoa ja paikallishallintoa kuudella alueella luonnonvarasektorin demokraattisessa hallinnossa
  • Hanke on osa Suomen kahdenvälistä työtä Mosambikin kanssa.

Mosambikissa Demo kumppaneineen tukee luonnonvarasektorin ja erityisesti kaivannaisteollisuuden demokraattista hallintoa. Hankkeen tavoitteena on, että Mosambikin parlamentilla ja paikallisilla parlamenteilla kuudessa provinssissa on kyky valvoa aktiivisesti luonnonvarojen hyödyntämistä ja arvioida maan lainsäädäntöä luonnonvarojen hallintoon liittyen

Hankkeen alkuvaiheessa keskitytään parlamentaarikkojen kouluttamiseen kaivostoiminnan ja luonnonvarasektorin vaikutuksista sekä valvonnasta ja niihin kytkeytyvistä ihmisoikeus- ja ympäristökysymyksistä. Koulutuksia järjestetään yhteistyössä Mosambikin parlamentin koulutuskeskuksen sekä Eduard Mondlane -yliopiston kanssa.

Tavoitteena on lisäksi lisätä vuoropuhelua eri tason päättäjien kesken ja päättäjien sekä tutkijoiden ja kansalaisyhteiskunnan välillä. Varsinaisen koulutuksen lisäksi tarkoituksena on luoda turvallinen keskusteluympäristö ja edistää rakentavaa vuoropuhelua. Poliittisen keskustelukulttuurin vahvistaminen on erittäin tärkeää voimakkaasti kärjistyneessä poliittisessa tilanteessa, jota pelko luonnonvaroista saatavien hyötyjen epäoikeudenmukaisesta jakautumisesta voimistaa.

Demon aiempaan kokemukseen nojaten yhtenä toimintamuotona Mosambikin hankkeessa on mosambikilaisten ja suomalaisten päättäjien välinen vertaisoppiminen.

Kolmivuotinen hanke on osa ulkoasiainministeriön kahdenvälistä yhteistyötä Mosambikin kanssa.