MYANMARIN POLITIIKKAKOULU EDISTÄÄ DEMOKRATIAA JA VUOROPUHELUA

  • Myanmarin politiikkakoulu on maan ensimmäinen puoluerajat ylittävä koulutusohjelma paikallistasolla
  • Politiikkakoulun kursseilla keskitytään poliittiseen käytäntöön ja teoriaan sekä puoluerajat ylittävään yhteistyöhön. Vuoden 2014 lopussa alkaneilla politiikkakoulun neljän viikon mittaisilla peruskursseilla on koulutettu 136 poliitikkoa 28 eri puolueesta demokraattisen politiikan periaatteista ja käytännöistä

Demo ja hollantilainen Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) perustivat yhdessä  Myanmarin politiikkakoulun (MySoP = Myanmar School of Politics) tukeakseen maan demokraattista kehitystä. Politiikkakoulu keskittyy poliittisten puolueiden demokraattisen toiminnan vahvistamiseen ja puolueiden välisen vuoropuhelun edistämiseen osavaltio- ja aluetasolla.

Jokaiselle kurssille osallistuu poliitikkoja useasta puolueesta ja kurssien tarkoitus onkin myös edistää puoluerajat ylittävää rauhanomaista poliittista vuoropuhelua, joka on toimivan monipuoluedemokratian edellytys. Osallistujat jakavat oppimaansa kurssien jälkeen puolueissaan, mikä lisää politiikkakoulun vaikuttavuutta.

Politiikkakoulun intensiivisillä kursseilla keskitytään niin poliittisiin teorioihin, monipuolueyhteistyöhön, että politiikanteon käytäntöön, kuten kampanjointiin, puheenkirjoittamiseen ja väittelytaitoon. Jokaisella kurssilla käytetään myös esimerkkejä verrokkimaiden demokratiaprosesseista. Osallistujat saavat osaamista ja käytännön kokemusta demokraattisessa monipuoluejärjestelmässä toimimisesta ja pystyvät siten vaikuttamaan politiikassa aikaisempaa tehokkaammin ja rakentavammin. Kurssien lisäksi politiikkakoulun alumneille järjestetään lisäkoulutuksia, joissa he voivat syventää tietojaan ja erityisesti vahvistaa puoluerajat ylittävää yhteistyötä.

Kolmas toimintatapa ovat pysyvät monipuoluefoorumit osavaltiotasolla, joissa puolueet tekevät sisällöllistä yhteistyötä ja politiikka-aloitteita oman osavaltionsa kannalta merkittävissä kysymyksissä.

Politiikkakoulun toimintaan osallistuu poliitikkoja aina kunkin osavaltion kaikista puolueista, ja tarkoitus onkin myös edistää puoluerajat ylittävää rauhanomaista poliittista vuoropuhelua, joka on toimivan monipuoluedemokratian edellytys. Osallistujat jakavat oppimaansa kurssien jälkeen puolueissaan, mikä lisää politiikkakoulun vaikuttavuutta erityisesti puolueiden strategisen suunnittelun ja ohjelmatyön kehittämisen osalta.

Myanmar palasi siviilihallintoon vuonna 2011, kun noin kaksikymmentä vuotta vallassa ollut sotilasjuntta lakkautettiin. Yksi virstanpylväs saavutettiin marraskuussa 2015, kun maassa järjestettiin parlamenttivaalit, ja uusi hallitus aloitti toimintansa keväällä 2016.

Uudistuksista huolimatta tietyillä Myanmarin alueilla on edelleen käynnissä avoimia konflikteja maan lukuisten etnisten ryhmien välillä. Avoimen, vastuullisen ja osallistavan demokratian kehittäminen on tärkeä tekijä Myanmarin pyrkimyksissä kohti rauhanomaista, vakaata, moniarvoista ja tasa-arvoista yhteiskuntaa.  Kursseja on tähän mennessä järjestetty Kayinin, Monin ja Shanin osavaltioiden ja Tanintharyin alueen poliitikoille.

MySoP hyödyntää Demon ja NIMD:n aikaisempia kokemuksia politiikkakoulujen järjestämisestä demokratisoituvissa maissa.

  • Rahoitus: Ulkoministeriön osuus 159 000 € (2017)
  • Kumppanit: NIMD