Hyppää sisältöön

Nepalin nuoret monipuoluejärjestelmän puolesta

Demon työ Nepalissa on poliittisten nuorisojärjestöjen välisen yhteistyön tukemista. Nuorisojärjestöt näyttävät yhteistyöllään esimerkkiä valtaapitäville puolueille, jotka eivät ole vieläkään päässeet sopuun maan tulevasta perustuslaista.

Toukokuussa Nepalin korkein oikeus hajotti 600-henkisen perustuslakia säätävän kokouksen laittomana. Poliitikot eivät neljän vuoden aikana päässeet yhteisymmärrykseen edes perustuslain keskeisimmistä kysymyksistä. Alun perin monarkiasta demokratiaan siirtyneen Nepalin perustuslaki oli tarkoitus kirjoittaa kahdessa vuodessa, mutta takarajaa on siirretty jo viidesti.

Nepalissa koetaankin nyt koko rauhanprosessin olevan vaakalaudalla. Maassa on vallinnut poliittinen tyhjiö toukokuusta lähtien ja kukaan ei tiedä kenellä valta on tai tulisi olla. Toisaalta hallinto on samanaikaisesti toiminut tavanomaisen hitaasti, eikä väkivalta monista uhkakuvista huolimatta ole lisääntynyt. Perustuslakia säätävän kokouksen vaalit vuonna 2008 voittanut Maoisti-puolue on jatkanut hallituksessa ja ministeriöt sekä muut hallintoviranomaiset toimivat yhtä epäsystemaattisesti ja korruptoituneesti kuin ennenkin. Uusista vaaleista ei ole tietoa.

Maan demokraattiset toimijat ja rakenteet menettävät uskottavuuttaan kansalaisten silmissä. Ihmiset alkavat kaivata kuningasta selkeyttämään epäselvää tilannetta. Vuoden 2008 vaalit alle 2 prosentin äänisaaliilla selvästi hävinnyt rojalisti-puolue kerää yhä enemmän kannatusta etenkin nuorten keskuudessa. Nuorten usko monipuoluejärjestelmään alkaa hiipua, kun se ei näytä tuovan ratkaisua poliittiseen tyhjiöön, eikä taloudelliseen epävarmuuteen ja kasvavaan työttömyyteen. Keskustason edelliset vaalit olivat vuoden 2008 perustuslakikokousvaalit. Paikallistasolla Nepalissa on pidetty vaalit viimeksi vuonna 2002.

Demon tukema nuorten yhteistyöfoorumi luo uskoa demokratiaan

2012 09 07 nepal

Demo aloitti Nepalin ohjelmansa loppuvuodesta 2006, jolloin maa oli siirtymässä kuninkaan yksinvaltiuteen perustusvasta hallintomallista demokraattiseen valtiojärjestelmään. Nuoret, jotka olivat olleet keskeisessä roolissa kuninkaan kaataneessa kansannousussa, halusivat olla täysvaltaisesti mukana rakentamassa uutta, demokraattista Nepalia. Yhdessä kahdeksan suurimman puolueen nuoriso- ja opiskelijasiipien kanssa Demo perusti puoluerajat ylittävän poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen yhteistyöfoorumin, Joint Youth & Students Platformin. Yhteistyöfoorumi on viiden vuoden aikana tarjonnut neutraalin tilan puolueiden väliselle dialogille, sekä yhteisten väkivallattomien toimintamallien ja poliittisen ohjelman rakentamiselle.

Juuri nyt Demon työ nuorten ja opiskelijapoliitikkojen parissa on äärimmäisen tärkeää, koska herkässä tilanteessa keskusteluyhteyden ja luottamuksen säilyttäminen yli puoluerajojen on hyvin olennaista. Demon työn mahdollistama neutraali tila on koettu erityisen arvokkaaksi ja yhteistyöfoorumin järjestöt kampanjoivat yhdessä väkivallattoman ratkaisun saamiseksi nykyiseen pattitilanteeseen. Radikaaleimpien poliittisten nuorisojärjestöjen polttaessa koulubusseja ja viritellessä pommeja, ylläpitää yhteistyöfoorumin jäsenten rauhanomainen yhteistyö uskoa demokratiaan ja nuoriin poliitikkoihin. Nepalissa opiskelija- ja nuorisojärjestöt ovat perinteisesti olleet muutosten eturintamassa, mutta ovat usein myös toimineet puolueiden väkivaltakoneistoina.

Poliittisen epävarmuuden keskellä Demo on aloittanut suunnitteluprosessin yhdessä nuoriso- ja opiskelijajohtajien kanssa seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi nykyisen ohjelmakauden loppuessa vuodenvaihteessa. Kaikki yhteistyöfoorumin jäsenjärjestöt ovat vahvasti sitoutuneet yhteistyöhön ja dialogin rakentamiseen myös tulevaisuudessa, vaikka valtiollisella tasolla monipuolueyhteistyö puolueiden kesken ei tunnu tuottavan tulosta. Nuoret haluavat yhdessä näyttää esimerkkiä vastuullisesta ja rakentavasta yhteistyöstä. Demon järjestämien keskus- ja paikallistason koulutusten ansiosta nuorilla on yhä enemmän osaamista ja välineitä haastaa valtaapitäviä johtajia yli puoluerajojen.

Naiset mukana vahvistamassa poliittista osaamistaan

2012 09 07 nepalnaisetNuoriso- ja opiskelijajohtajien sitoutuminen uudenlaiseen poliittiseen kulttuuriin näkyy myös panostuksessa naisten poliittisen osaamisen vahvistamiseen. Perinteisesti politiikka Nepalissa on ollut miesten yksinoikeus, eivätkä nuoret ole   kansannousun jälkeisenä aikana onnistuneet raivaamaan naisille tilaa jäykissä ja jämähtäneissä rakenteissa. Tosin eivät kaikki nuoriso- ja opiskelijajohtajatkaan halua muutoksia vallitseviin valtarakenteisiin omien etuoikeuksiensa ja etenemismahdollisuuksiensa kustannuksella.

Nyt ja tulevina vuosina Demon työ painottuu dialogin ja väkivallattomuuden kulttuurin vahvistamiseen. Demo on aloittanut yhdessä YK:n kehitysohjelman UNDP:n kanssa erityisen dialogitaitojen kehittämisohjelman Nepalissa nuorille poliitikoille. Nyt painopiste on yhteistyön jatkamisessa, demokratian maineen pelastamisessa ja väkivallattomien keinojen etsimisessä pattitilanteeseen. Temaattinen poliittinen vaikuttamistyö vahvistaa rooliaan yhteistyön keskiössä varmasti jälleen poliittisen pattitilanteen ratkettua.

Monet Demon tukeman yhteistyöfoorumin jäsenjärjestöt tekevät jatkuvasti ulospäin näkymätöntä vaikuttamistyötä ja pyrkivät kehittämään oman järjestönsä sisäisiä rakenteita vastaamaan demokratian ja läpinäkyvyyden perusperiaatteita. Kansainvälisenä nuorisopäivänä 12.8. kaikki poliittiset opiskelija- ja nuorisojärjestöt järjestivät yhdessä suuren julkisen tapahtuman. Muutamat suuret puolueet olisivat halunneet toimeenpanna kyseisenä päivänä bandhan (kaiken liikenteen sulkevan mielenosoituksen), mutta yhteistyöfoorumin jäsenjärjestöjen puheenjohtajat esittivät johtajilleen, että kansainvälisenä nuorisopäivänä juhlitaan yhdessä nuorten osallisuutta eikä järjestetä ihmisten arkea haittaavia bandhoja.

Isot puolueet eivät kuitenkaan vielä ole valmiita kohtaamaan nuorten uusia ajatuksia. Nepalin poliittisen kulttuurin hierarkkisuus estää nuoriso- ja opiskelijajärjestöjä nousemasta omaa puoluejohtoaan vastaan. Samaan aikaan Nepalissa kuitenkin tapahtuu valokeilan ulkopuolella koko ajan paljon. Demolla on mahdollisuus ja etuoikeus olla mukana tässä työssä ja nauttia nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen luottamusta. Jos ja kun Nepalin politiikassa tapahtuu askel parempaan, on siinä varmasti nuorilla suuri rooli.

Kuvat Jussi Kanner.

Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.