Hyppää sisältöön

Nuorten liikkuvuushanke tarjosi foorumin kulttuurien väliselle vuoropuhelulle ja vertaisoppimiselle

 

Kokemustenvaihto ja vertaistuki Suomesta, Bangladeshista, Nepalista ja Sloveniasta tulevien nuorten kesken on ollut keskeinen elementti Demon Youth Creating Solutions for Meaningful Participation (YCSMP) -hankkeessa, joka päättyy vuodenvaihteessa. Euroopan komission Erasmus+ -ohjelman tukemassa hankkeessa kumppaneina ovat olleet bangladeshilainen ihmisoikeusjärjestö Odhikar, nepalilainen naisjärjestö Asmita sekä slovenialainen nuorisoverkosto MaMa.

Vuoden 2015 aikana kukin mukana olevista kumppaneista on järjestänyt lähes kaksi viikkoa kestäneen kansainvälisen koulutusohjelman, jonka osallistujina on ollut nuoria vaikuttajia ja nuorisotyöntekijöitä jokaisesta neljästä maasta. Tavoitteina oli lisätä nuorisopoliitikkojen ja muiden yhteiskunnallisesti aktiivisten nuorten kykyjä aktiiviseen yhteiskunnalliseen osallistumiseen, nuorten kohtaamien haasteiden käsittelyyn sekä demokratian ja ihmisoikeuksien edistämiseen ja vahvistaa keskinäistä oppimista kumppanimaiden kesken. Koulutusten teemoina on ollut non-formaali kasvatus, ihmisoikeudet, kehitys ja demokratia sekä naisten osallistuminen päätöksentekoon.

Koulutuksissa työskenneltiin paljon pienryhmissä

Koulutuksissa työskenneltiin paljon pienryhmissä

Vertaisoppimista ja uusia näkökulmia

Koulutusohjelmat koostuivat kouluttajien koulutus -osuudesta sekä pilottikoulutuksista, jotka osallistujat valmistelivat ja toteuttivat paikallisille nuorille. Keskeisinä tuloksina onkin ollut sekä osallistujien ymmärryksen ja tiedon lisääminen koulutusten teemoista että käytännön osaamisen kartuttaminen kouluttajina, jotka pystyvät myös viemään oppimaansa eteenpäin omissa sidosryhmissään. Merkittävää on ollut erityisesti dialogi eri maista ja erilaisista taustoista tulevien osallistujien kesken, mikä on mahdollistanut vertaisoppimisen ja uusien näkökulmien löytämisen.

”On täysin eri asia lukea ihmisoikeusloukkauksista uutisista, kuin tavata henkilö, joka on vangittu mielipiteidensä vuoksi.”

”Suurin kohokohta oli globaalien haasteiden käsitteleminen yhdessä.”

Osallistujat kokivat oppineensa paljon ja saaneensa uusia näkökulmia nuorten kokemiin haasteisiin ja vaikuttamiskeinoihin. Neljästä eri maasta tulevat nuoret ovat kotimaissaan aktiivisia hyvin erilaisin tavoin, sillä osa on mukana poliittisessa toiminnassa ja osa vaikuttaa nuorten hyvinvointiin puoluepolitiikan ulkopuolella. Erilaiset näkökulmat tekivät kokemustenvaihdosta mielenkiintoisen, ja hyviä käytäntöjä jaettiin puolin ja toisin.

”Ryhmän erilaisuus oli alusta lähtien sekä pelottava haaste että valtava mahdollisuus.”

”Sain uutta tietoa naisten asemasta muissa maissa. Se inspiroi minua järjestämään enemmän työpajoja nuorille naisille kotimaassani.”

Nepalissa pilottikoulutukseen osallistui ryhmä nuoria naisia

Nepalissa pilottikoulutukseen osallistui ryhmä nuoria naisia

Onnistumisen kokemuksia

Suurimmat oppimisprosessit tulivat pilottikoulutusten suunnittelun aikana kansainvälisissä pienryhmissä työskennellessä. Konflikteiltakaan ei vältytty, kun osallistujat joutuivat sovittelemaan erilaisia ajattelu- ja toimintatapoja nopeassa aikataulussa toteutettavassa suunnitteluprosessissa. Tulokset olivat kuitenkin hyviä, ja prosessia pidettiin tärkeänä. Tiivis työskentely monikulttuurisissa ryhmissä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi olikin globaalikasvatusta parhaimmillaan.

”Seitsemäntoista erilaisen persoonan ja erilaisesta taustasta tulevan ihmisen ’pakottaminen’ kolmen vuorokauden mittaiseen yhteiseen prosessiin oli joltakin pirullisen älykäs idea. Itse opin kolmen päivän aikana jotain olennaista myös demokratiasta.”

Myös pilottikoulutusten paikallisilta osallistujilta saatu palaute oli kiitettävää, ja monille kyseessä oli ensimmäinen tilaisuus päästä osallistumaan monikulttuurisen ryhmän vetämään koulutukseen. Erityisesti paikallisia kiinnostivat kouluttajien omat kokemukset ja tarinat. Toisaalta myös pilottikoulutusten vetäminen oli erityisen antoisa kokemus monille koulutusohjelman osallistujista, joista osalla ei ollut aikaisempaa kokemusta kouluttajana toimimisesta tai yleisön edessä puhumisesta.

Koulutusten päätteeksi jaettiin todistukset. Kuva: Nina Požun

Koulutusten päätteeksi jaettiin todistukset. Kuva: Nina Požun

YCSMP-hankkeen suurinta antia on ollut nuorten kohtaamien haasteiden käsittely ja ratkaisujen etsiminen yhdessä, tasavertaisina kumppaneina sekä kulttuurien välisen ymmärryksen ja yhteistyön lisääminen. Eri taustoista tulevilla aktiivisilla nuorilla on valtavasti hyviä käytäntöjä ja ideoita jaettavanaan, ja monet itsestäänselvinä pidetyt asiat näyttäytyvät uudessa valossa, kun niiden parissa pääsee työskentelemään uudessa toimintaympäristössä.

Demo kiittää kaikkia hankkeen koulutusmatkoille ja Suomen koulutuksen ohjelmaan osallistuneita sekä käytännön järjestelyissä avustaneita poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen edustajia!

Lainaukset ovat katkelmia koulutusten osallistujien kirjoittamista artikkeleista ja palautteesta.

Lisää suomalaisten osallistujien mietteitä koulutusohjelmista:

Heidi Keränen Oulun Demariopiskelijoiden blogissa

Liina Hauru Juuri –lehdessä

Ellen Söderlund Svensk Framtid –lehdessä

Liisa Komminaho Demarinuorten blogissa

Joonas Kinnunen Vasemmistonuorten blogissa

Juho Pulkka Juuri –lehdessä

Maria Henriksson ja Lena Höglund Svensk Framtid –lehdessä

 

 

Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.