Hyppää sisältöön

Parlamentin roolin vahvistaminen luonnonvaroista hyötymisen seurannassa käyntiin Mosambikissa

Demo on aloittanut vuoden 2017 alussa yhteistyökumppaneidensa kanssa Suomen ulkoministeriön maastrategiaan kuuluvan hankkeen toteuttamisen Mosambikissa. Tavoitteena on tukea Mosambikia saamaan valtavista luonnonvaraesiintymistään tulevaisuudessa mahdollisimman suuri hyöty irti köyhyyden vähentämiseksi ja maan talouskasvun vahvistamiseksi. Sekä kansallisen että alueellisten parlamenttien osaamisen tukeminen on tässä työssä keskeisessä asemassa, jotta lainsäädäntö olisi ajan tasalla ja sen toteuttaminen takaisi hyötyjen jakautumisen maan kansalaisille.

Mosambik on maailman köyhimpiä maita. Aiempien vuosien vahva talouskasvu ei ole vähentänyt väestön köyhyyttä merkittävästi ja viime aikoina talouskasvu on myös heikentynyt – sekä globaalin kehityksen että maan sisäisten talousongelmien vuoksi. Samaan aikaan ovat kansainväliset yritykset identifioineet uusia runsaita luonnonvaraesiintymiä, erityisesti maakaasun ja öljyn osalta. Tulevaisuudessa näistä luonnonvaroista saatava hyöty olisi tärkeää saada kohdistumaan erityisesti maan köyhimpiin ihmisiin. Demon ja sen kumppanien toteuttaman hankkeen avulla vahvistetaan parlamentin jäsenten osaamista ja tietotasoa jo olemassa olevasta lainsäädännöstä ja sen tehokkaammasta toteuttamisesta, erityisesti luonnonvaraesiintymien alueilla asuvien ihmisten näkökulmasta.

Mosambikin kansallisen parlamentin ja alueellisten parlamenttien lisäksi yhteistyössä ovat mukana alueen asukkaat, kansalaisyhteiskunta ja yritykset.

Elokuun lopussa Demo tapasi Manican provinssin parlamentin valiokunnista muodostettua monipuolueryhmää. Työryhmää johtaa provinssin parlamentin puheenjohtaja Rosita Lubrino (4. oikealta).

Hanke on jo nyt tuottanut tulosta puolivuotisen toimintansa aikana. Kansallisen ja alueellisen tason yhteistyötä on lisätty, ja alueiden edustajat voivat olla yhteisen foorumin kautta yhteydessä lainsäätäjiin. Erityisesti poliittisesti kärjistyneessä tilanteessa rakentavan vuoropuhelun edistäminen on tärkeää. Yhteydenpidon avulla lainsäätäjien tietotaso kaivannaisteollisuudesta vaikutuksista on kasvanut. Aluetason parlamentit ovat muun muassa järjestänet keskusteluja eri toimijoiden kanssa siitä, miten lainsäädäntö toteutuu juuri heidän näkökulmastaan.

Hankkeeseen kuuluu yhtenä merkittävänä komponenttina myös kansainvälinen yhteistyö ja hyvien käytäntöjen jakaminen. Mosambikilaisille kansanedustajille vertaisoppiminen suomalaisten parlamentaarikkojen kanssa luo merkittävän tavan saada uusia näkökulmia oman lainsäädännön implementoinnin vahvistamiseen. Mosambikilainen parlamentaarikkoryhmä tuleekin marraskuussa Suomeen vierailulle tutustumaan suomalaisen kaivostoiminnan toimiviin käytäntöihin ja lainsäätäjien rooliin sekä monipuoluepohjaiseen yhteistyöhön.

Kolmivuotinen hanke on osa ulkoasiainministeriön kahdenvälistä yhteistyötä Mosambikin kanssa. Hankkeen toteutuksesta Mosambikissa vastaa paikallinen monipuoluedemokratiaa tukeva järjestö Instituto para Democracia Multipartidária. Hankkeessa on kumppanina myös hollantilainen Netherlands Institute for Multiparty Democracy.

Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.