Hyppää sisältöön

Puolueiden demokratiatukijärjestöjen vertaisverkosto: Liian vähän rahoitusta, vaikka puolueiden demokratiatuki on relevantimpaa kuin koskaan aiemmin

Demo ry osallistui Ruotsin vanhimmassa kaupungissa, Sigtunassa 10.–12. kesäkuuta 2013 puolueiden demokratiatukijärjestöjen vertaisverkoston kokoukseen, jossa keskusteltiin ja vaihdettiin kokemuksia poliittisten puolueiden demokratiatuesta nyt ja tulevaisuudessa.

Vertaisverkoston tapaamiseen kokoontui yli 80 demokratiatuen ammattilaista, jotka edustivat avunantajia, kansalaisjärjestöjä, tutkimuslaitoksia, poliittisten puolueiden säätiöitä ja poliittisia puolueita, jotka työskentelevät käytännössä demokratiatuen parissa kehittyvissä maissa. Kokouksen tärkeimpiä johtopäätöksiä oli, että tuki poliittisille puolueille on entistä tärkeämpi demokratiatuen osa, ja herättää kiinnostusta avunantajien ja kehitysyhteistyön asiantuntijoiden parissa. Lisäksi alalle on tulossa jatkuvasti uusia toimijoita. Vaikka tuki perinteisille demokraattisille instituutioille, kuten parlamenteille, on tärkeää, ei se riitä takaamaan demokratiakehitystä ja demokratian vahvistamista. Vahvat ja toimivat puolueet ovat keskeinen osa toimivaa demokratiaa. Poliittiset puolueet ovat avainasemassa demokratiakehityksessä kanavoidessaan kansan kiinnostukset, tarpeet ja tavoitteet poliittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Kansallinen politiikka vaikuttaa entistä enemmän keskusteluun kehityksestä.

Yhteiset haasteet

Vertaisverkosto identifioi kaikille toimijoille yhteisiä haasteita – kuten tarvetta parantaa seurantaa ja arviointia. Perinteiset menetelmät mitata tuloksia ja vaikutuksia eivät aina ole optimaalisia keinoja mitata muutoksia poliittisissa valtasuhteissa ja prosesseissa. Poliittiset toimijat työskentelevät nopeasti muuttuvissa yhteiskunnissa ja olosuhteissa. Vertaisverkoston toimijat kohtaavat myös haastavia tilanteita, joissa he eivät voi reagoida riittävän nopeasti johtuen rahoitusinstrumenttien rajoituksista. Tulosten ja vaikutusten arviointi eri toimijoiden välillä on myös haastavaa poliittisesti herkissä ja useista tekijöistä riippuvaisissa tilanteissa. Vertaisverkoston toimijat kohtaavat myös ennakkoluuloja ja niitä saatetaan syyttää toisen valtion sisäisiin poliittisiin valtasuhteisiin puuttumisesta. Niillä on myös haasteita perustella laajemmalle yleisölle poliittisten puolueiden tuen merkitystä – alue on edelleen suhteellisen tuntematonta kehitysyhteistyössä.

On kuitenkin olemassa selkeä tarve tukea poliittisia puolueita myös korkean riskin epävakaissa ja hauraissa yhteiskunnissa. Tällöin etenkin riskienhallinta pitäisi olla etukäteen hyvin tutkittua ja toimintaa tulisi ohjata “do no harm” –periaatetta noudattaen. Tapaamisessa erityishuomiota sai myös poliittisen dialogin tuki yhtenä demokratiatuen käytännön toteutustapana. Keskeistä dialogin vahvistamiseen tähtäävissä ohjelmissa on luottamuksen rakentaminen kumppaneiden välillä sekä sen varmistaminen, että dialogi on osallistavaa, läpinäkyvää ja paikallisten omistamaa. Ohjelmien pitäisi myös olla kokonaisvaltaisia, mutta samalla joustavia. Ihanteelliset ohjelmat voisivat yhdistää sekä puolueiden sisäistä että välistä dialogia ja kapasiteettien vahvistamista, sillä pelkkä kapasiteettien vahvistaminen ei ole kestävää.

Demokratiatuki ja erityisesti tuki poliittiselle puolueille on hyvin alirahoitettua, huolimatta niiden saamasta huomiosta strategioissa, kannanotoissa ja poliittisissa puheissa. Suomi jää jälkeen muiden Pohjoismaiden joukosta kohdistamalla alle 5 prosenttia kehitysyhteistyövaroista demokratiatukeen – samalla kun Ruotsi taistellessaan vähentyvän rahoituksen kanssa kanavoi 28 prosenttia virallisesta kehitysyhteistyöstään demokratian tukemiseen.

Demon työ herätti kiinnostusta

Vertaisverkoston kokouksen paneelissa Demon vt. toiminnanjohtaja Tiina Kukkamaa-Bah piti esitelmän hyvistä käytännöistä ja kokemuksista Demon hankkeista Tansaniassa, Sambiassa ja Nepalissa. Paneelin aiheena oli pohtia, miten saada lisää naisia poliittisten puolueiden työhön. Demon tuki puoluerajat ylittävien naisverkostojen perustamiseen ja politiikan tasa-arvoisuuteen vaikuttamiseen herätti kiinnostusta muissa vertaisverkoston jäsenissä. Etenkin lähestymistapaa, jossa tuodaan yhteen paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen tason toimijoita, pidettiin hyvänä.

Demokratiatukijärjestöjen vertaisverkoston kokouksen järjesti Swedish International Liberal Centre, IDEA International ja Ruotsin kehitysyhteistyöstä vastaava virasto SIDA. Kokous oli seurausta ja laajensi edelleen edeltäviä vertaisverkoston kokouksia Tukholmassa 2009, Wilton Parkissa Iso-Britanniassa 2010 ja Haagissa 2011.

Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.