Hyppää sisältöön

Demon hallitusohjelmatavoite: demokratiatuki kehityspolitiikan kärkeen

Ohessa koottuna näkemyksemme siitä, miksi demokratian tukeminen on tässä globaalissa maailmantilanteessa elintärkeää – ja siitä, että Suomella on tässä mainio paikka profiloitua kansainvälisesti uudella tavalla.

• Demokratia edesauttaa kehitystä kaikilla yhteiskunnan sektoreilla ja se on kustannustehokas tuen muoto. Suomella on paljon annettavaa monipuoluedemokratian tukemisessa, sillä puolueet ovat moniarvoisen ja toimivan demokratian elinehto. Vastuulliset ja edustukselliset puolueet ovat avainasemassa kehityksen ja rauhan rakentajina, ja ne ovat myös naisten ja nuorten poliittisen osallistumisen portinvartijoita.

• Yhteiskunnat, joissa jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ja eri poliittisia näkemyksiä edustavat ryhmät voivat käydä dialogia keskenään, ovat tasa-arvoisempia, vauraampia ja vakaampia.

• Haasteena on, että tällä hetkellä naiset, nuoret ja vähemmistöt eivät osallistu tasa-arvoisesti päätöksentekoprosesseihin eivätkä rauhaprosesseihin. Monissa konfliktimaissa naiset eivät ole riittävästi mukana kansallisessa tai paikallisessa politiikassa ja sitä kautta virallisissa rauhanneuvotteluissa ja korkean tason päätöksentekofoorumeilla.

• Toimiva monipuoluejärjestelmä on erittäin hyvä konfliktinhallintajärjestelmä. Toimivassa monipuoluejärjestelmässä on mahdollisuus ratkaista yhteiskunnallisia kysymyksiä rauhanomaisella ja osallistavalla tavalla. Avoimen dialogin, kompromissien ja osallistumisen avulla voidaan ennaltaehkäistä, hallita ja ratkaista konflikteja.

• Kaikkien eduskuntapuolueiden yhteinen järjestö Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö – Demo korostaa, että panostamalla demokratiatukeen Suomi profiloituisi myös hyvin ja uudella tavalla kansainvälisesti.

• Kehityspolitiikan tuloksellisuuden ja kehityksen kestävyyden takaamiseksi tarvitaan myös ylihallituskautista sitoutumista monipuoluedemokratian tukemiseen, ja tulevalla hallituksella onkin oiva paikka luoda sille pohjaa.

• Demokratia tarvitsee tukijoita, sekä vahvistusta ihmisoikeuksien ja demokratian väliselle kytkökselle. Demokratian keskeiset ainekset- monipuoluejärjestelmä ja naisten sekä vähemmistöjen poliittisten oikeuksien toteutuminen – vaativat raavasta työtä. Jotta Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteet, ja 16. tavoite rauhanomaisista yhteiskunnista, voivat toteutua, tulee demokratiaa kehityksen edellytyksenä painottaa. Demokratian tukeminen edistääkin muiden kehitystavoitteiden saavuttamista.

• Konfliktit ovat sekä demokratiavajeen syy että seuraus, ja tukemalla demokratiaa tuetaan tätä kehityksen, turvallisuuden ja ihmisoikeuksien olennaista yhteyttä.

• Suomen tulisikin ottaa demokratian tukemisessa isompi rooli kansainvälisesti, sillä demokratian puolustajille ja tukijoille on valtava tarve.

Oheisesta dokumentista löytyy yhteenveto siitä, miksi demokratia tulisi nostaa yhdeksi Suomen kehityspolitiikan kärjeksi – ja saada sille kuuluva näkyvyys myös hallitusohjelmassa.

Anu Juvonen
Toiminnanjohtaja
Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö – Demo ry

Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.