Hyppää sisältöön

“Tunisian politiikkakoulussa opin olemaan demokraatti”

Tunisian politiikkakoulussa nuoren sukupolven politiikot oppivat tekemään puoluerajat ylittävää yhteistyötä. Se on tärkeää, sillä Tunisiassa on jälleen jännittävä vaalivuosi edessä. Viime vuonna maassa äänestettiin ensimmäistä kertaa historiallisissa kunnallisvaaleissa. Tämän vuoden syksyllä järjestetään sekä parlamenttivaalit että presidentinvaalit, toista kertaa vuonna 2010 alkaneen arabikevään kansannousun jälkeen.

Demo ja Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) perustivat 2012 kumppaninsa Centre des Etudes Méditerranéennes et Internationales (CEMI) kanssa Tunisiaan politiikkakoulun politiikkakoulun, joka on kouluttanut yli 400 nuoren sukupolven poliitikkoa demokratian periaatteista ja vahvistanut puoluerajat ylittävää yhteistyötä. Viime vuoden kunnallisvaaleissa 61 politiikkakoulun alumnia oli ehdokkaina. Heistä 11 – kaikki naisia – tuli valituiksi. Yksi heistä, Souad Abderrahim, valittiin maan pääkaupungin Tunisin pormestariksi ensimmäisenä naisena maan historiassa ja ensimmäisenä naisena arabimaissa.

Vahvistunutta yhteistyötä yli puoluerajojen ja kansalaisten kanssa

Vaikka Tunisiaa juhlitaan usein arabikevään ainoana onnistujana, on maalla vielä paljon haasteita. Esimerkiksi kansalaisten luotto poliitikkoihin on heikko. Tämän vuoksi ohjelmamme yhtenä tavoitteena on vahvistaa poliitikkojen ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutusta. Viime vuonna kerättyjen tietojen mukaan politiikkakoulun käyneiden alumnien kanssakäyminen kansalaisyhteiskunnan kanssa on lisääntynyt verrattuna kolmen vuoden takaiseen tilanteeseen: niiden alumnien osuus, jotka ovat yhteydessä kansalaisyhteiskunnan kanssa vähintään kahdesti kuussa, on lisääntynyt lähes 20 %.

Myös puolueiden välistä yhteistyötä vahvistettiin esimerkiksi kymmenessä korkean tason monipuoluefoorumi CDPP:n (Conceil de Dialogue entre les Partis Politiques) kokouksessa, jotka kokosivat yhteen puolueiden johtoa yli puoluerajojen. Kokouksissa tehtiin esimerkiksi yhteiskannanotto kunnallisvaaleihin liittyen ja allekirjoitettiin kunnallisvaalien ilmapiiriä koskeva sopimus, mikä oli tärkeä saavutus ottaen huomioon paikallisvaalien merkityksen maan transitioprosessissa. Ulkopuolisten arvioijien mukaan politiikkakoulu ja monipuoluefoorumi ovat molemmat luoneet tärkeitä ja arvokkaita tiloja, jotka tuovat yhteen poliitikkoja yli puoluerajojen vahvistaen dialogia ja luottamusta.
Politiikkakoulu järjesti myös useita erilaisia keskustelutilaisuuksia, joissa vahvistettiin puoluerajat ylittävää yhteistyötä ja kanssakäymistä eri tason poliitikkojen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Näitä järjestettiin myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella, jolloin pystyttiin vahvistamaan dialogia päättäjien ja kansalaisten kesken myös eri puolilla maata.

Tunisian politiikkakoulussa opetellaan demokratian periaatteita

Tunisian pääkaupungin Tunisin pormesteriksi valittiin historiallisesti ensimmäistä kertaa nainen. Kuva: Emma Pajunen

Osaavampia poliitikkoja ja vahvempia puolueita

Vuoden 2018 seitsemän intensiivistä viikonloppua kestävän politiikkakoulun läpäisi 39 poliitikkoa (20 miestä, 19 naista), neljälle myönnettiin osallistumistodistus. Heistä kuusi parasta pääsi opintomatkalle Suomeen joulukuussa tutustumaan demokratian käytäntöihin ja jakamaan kokemuksia suomalaisten poliitikkokollegoiden kanssa. Myös politiikkakoulun alumneja jatkokoulutettiin omalla kurssillaan. Noin kolmannes politiikkakoulun käyneistä alumneista on saavuttanut vaikuttavampia asemia puolueensa sisällä. Osa alumneista on myös kouluttanut puolueidensa muita jäseniä politiikkakoulusta saamillaan opeilla lisäten näin entisestään politiikan ja demokratian pelisääntöjen tuntemista poliitikkojen keskuudessa. Katso alta, mitä politiikkakoulusta valmistuneet ovat oppineet! 

Sukupuolten tasa-arvo on Tunisian politiikkakoulussa sekä läpileikkaava että erillinen tavoite. Noin puolet politiikkakoulun kävijöistä on aina naisia. Lisäksi esimerkiksi erilliseen tasa-arvokoulutukseen osallistuneiden mukaan heidän osaamisensa tasa-arvoasioista nousi: ennen koulutusta osaamisensa hyväksi arvioi 29 % osallistujista, koulutuksen jälkeen 62 % arvioi osaamisensa hyväksi tai erinomaiseksi.

Lisäksi politiikkakoulu teki vuonna 2018 uuden aluevaltauksen parlamenttiin. Kolmessa koulutustilaisuudessa vahvistettiin 37 kansanedustajan (20 naista ja 17 miestä) osaamista esimerkiksi lainsäädännöstä ja talousasioista. Lisäksi 45 kansanedustajalle (19 naista ja 16 miestä) järjestettiin 15 koulutuskertaa viestintä- ja mediataidoista.

Politiikkakoulun alueellinen seminaari ”Maghreb class” taas toi vuonna 2018 yhteen 40 kansanedustajaa, tutkijaa ja kansalaisyhteiskunnan edustajaa (22 naista ja 18 miestä) Algeriasta, Marokosta, Libyasta, Egyptistä ja Tunisiasta keskustelemaan yhdessä julkishallinnosta ja muutoksesta ja laativat samalla suosituksia omille mailleen.

Viime vuoden aikana vahvistettiin myös puolueiden osaamista – 10 strategista suunnitelmaa valmistui ja kolme odottaa vielä hyväksymistä. Näiden strategioiden jalkautumista puolueiden toimintaan seurataan tämän vuoden aikana.

Lue lisää Demon tekemästä työstä Tunisiassa täältä.

Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.