Hyppää sisältöön

”Libyan vapautumisen vallankumous ei toteudu ilman naisten täysipainoista mukanaoloa”

Otsikon sanoilla puheensa aloitti Libyan väliaikaista hallintoa Demo ry:n ja Voice of Libyan Women -järjestön seminaarissa “Preparing for the First Elections – Women’s Political Empowerment in Libya” edustanut kulttuuri- ja kansalaisyhteiskunnan varaministeri Atiyah al Ogly. Seminaari oli ensimmäinen laatuaan ja järjestettiin Suomen ulkoministeriön tuella 15. – 16. toukokuuta Tripolissa.

Arabikevään demokratia-aallossa Libya oli yksi maista, jotka syrjäyttivät entisen diktatuurin. Nyt Libyaan ollaan muodostamassa demokraattista hallintoa Muammar Gaddafin 40-vuotisen vallan jälkeen. Seminaarin tarkoituksena oli tukea Libyan naisten poliittista osallistumista, kun maa valmistautuu ensimmäisiin vaaleihinsa sitten vuoden 1965. Seminaarin noin 150 osanottajaa koostuvat niin kansalaisjärjestöjen edustajista kuin poliittisista aktivisteista. Suomalaiset kansanedustajat Mari Kiviniemi, Astrid Thors sekä Satu Haapanen jakoivat seminaarissa kokemuksiaan toimimisesta naisina politiikassa.

Seminaarin avasi Suomen Libyan ja Tunisian suurlähettiläs Tiina Jortikka-Laitinen, joka löysi paljon samankaltaisuuksia Libyan ja Suomen välillä. Hän painotti naisten osallistumista ihmisoikeuskysymyksenä. Libyalaiset naisehdokkaat Majda Fallah ja Zahia Attia kertoivat omista näkemyksistään ja haasteistaan tulevissa vaaleissa. Majda Fallah edustaa Muslimiveljeskunnan vasta perustettua puoluetta Libyassa. Hän halusi painottaa islamin todellista tulkintaa, jonka mukaan naisilla on täydet oikeudet osallistua miesten rinnalla kaikilla yhteiskunnan alueilla. Tämä oli tärkeä viesti seminaariin osallistuneille naisehdokkaille, sillä heidän ehdokkuuttaan vastustetaan usein uskonnon varjolla. Tunisialaista kokemusta jakamaan saapunut Samira Merai Friaa sai paljon kiitosta osallistujilta poliittisen kontekstin samankaltaisuuden vuoksi.

Suomalaiset naispoliitikot jakamassa kokemuksiaan

Kansanedustaja Mari Kiviniemi jakoi puheessaan omia kokemuksiaan ja johtopäätöksiään siitä, miten naisten osallistumista politiikassa voidaan edistää. Puheessaan Kiviniemi otti kantaa naisten osallistumisen puolesta: “Pidän todella tärkeänä, että Libyan demokratian rakentamisessa kaikki kansalaiset ovat alusta lähtien vahvasti mukana. Koko yhteiskunnan tasapainoiselle kehitykselle on välttämätöntä, että naisten osallistuminen päätöksentekoon mahdollistetaan ja turvataan siinä missä miestenkin.

Suomen esimerkit osoittavat Kiviniemen mukaan, että työ tasa-arvon eteen on jatkuvaa ja joskus hidasta: “Vaikka olemme saavuttaneet paljon, naisten poliittinen osallistuminen ei ole itsestäänselvyys. Naisten pitää ottaa paikkansa joka päivä ja jokaisella foorumilla”. Kiviniemi korosti myös, että politiikassa pitää olla pitkäjänteinen.

2012 5 23 libya1

Lisäksi Kiviniemi rohkaisi naisia toimimaan myös sellaisilla politiikan lohkoilla, jotka perinteisesti ovat olleet miesten aloja. Tällaisiksi Kiviniemi nimesi esimerkiksi talous- ja energiapolitiikan sekä luonnonvarojen, kuten öljyn, käytön. Hän kannusti naisia ottamaan kiinni myös niistä politiikan lohkoista, joissa liikkuu eniten rahaa, sillä talous on niin tärkeä asia, että sitä ei saa jättää vain miesten päätettäväksi. Lisäksi ilman rahaa eivät myöskään usein naisten omiksi alueiksi kokemat sosiaali- ja terveysasiat sekä koulutuspolitiikka tule hoidetuiksi, painotti Kiviniemi.

Kiviniemen mukanaolo ilahdutti libyalaisnaisia suuresti ja toimi hienona esimerkkinä siitä, että nainen voi päästä politiikassa pitkälle. Seminaarin osallistujat saivat myös kurkistaa suomalaisen vaalikampanjoinnin käytäntöihin, kun seminaarissa esitettiin Demon tuottama dokumentti naisehdokkaiden kampanjoinnista vuoden 2011 eduskuntavaaleissa.

Iltapäivällä kansanedustaja Astrid Thors painotti puheessaan sitä, että tasa-arvo on myös talouskysymys: maailman menestyneimmissä valtioissa naisilla on yleensä tasavertaiset mahdollisuudet osallistua. Pohjoismaat ovat kärjessä inhimillisen kehityksen mittareilla mitattuna ja myös sukupuolten välinen tasa-arvo on maailman huippuluokkaa. Nämä yhteiskunnat käyttävätkin koko potentiaalinsa – mitään ihmisryhmää pois sulkematta. Naisten ja tyttöjen koulutus on tämän toteutumiseksi avainasemassa.

Demo järjesti työpajan naisehdokkaille

Seminaarin toisena päivänä noin 40 naista otti osaa Demon naisehdokkaille suunnattuun työpajaan, jonka veti kansanedustaja Satu Haapanen. Vain hyvin pieni osa kesäkuussa järjestettävien kansalliskongressin vaalien ehdokkaista tulee olemaan naisia ja työpaja keräsikin kokoon heistä suuren osan.

Maassa, jossa minkäänlainen poliittinen järjestäytyminen ei ole ollut mahdollista neljään vuosikymmeneen, täytyy kaiken poliittisen toiminnan lähteä aivan alkutekijöistä. Työpajan tavoitteena oli vahvistaa libyalaisten naisten itsetuntoa sekä luottamusta kykyihinsä toimia politiikassa. Lisäksi mukana olleet suomalaisedustajat pääsivät pienryhmissä jakamaan käytännön kokemuksiaan. Haapasen vetämät voimautumisharjoitukset herättivät suurta iloa ja innostusta osanottajissa sekä ihmetystä ja hilpeyttä seminaarin miespuolisissa teknikoissa ja tulkeissa. Päivän päätti YK:n Libyan edustuston gender-asiantuntija Andrea Cullinanin rohkaisevat sanat vaaleihin valmistautuville naisille: “Te kyllä pystytte tähän ja me olemme tukenanne”.

Libyalaiset esittivät toiveen tuen jatkumisesta

2012 5 23 libya2Demon vt. toiminnanjohtaja Tiina Kukkamaa-Bah totesi seminaarin jälkeen: “Tämä seminaari oli hyvä esimerkki siitä miten suomalaiset naispoliitikot voivat tukea sisariaan muualla maailmassa. Libyasta puuttuu demokratian perinteet ja ulkopuolinen tuki on tärkeää, jotta libyalaiset voivat muodostaa toimivaan edustukselliseen monipuoluejärjestelmään perustuvan hallinnon. Demo ry:n tehtävä on mahdollistaa molemminpuolinen oppiminen ja kokemusten vaihto.”

Demo toimii Pohjois-Afrikassa jo Tunisiassa, jossa se tukee nuorten poliittista osallistumista, ja Egyptissä, jossa pyritään vahvistamaan naisten asemaa maan demokratisoitumisessa. Tripolin seminaari oli ensimmäinen Demon järjestämä tilaisuus Libyassa. Libyalaiset naispoliitikot olivat erittäin tyytyväisiä seminaarin antiin ja toivoivat Suomen ja Demon tukea myös vastaisuudessa.

Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.