NUORTEN POLIITIKKOJEN KOULUTTAMISTA JA VUOROPUHELUN TUKEMISTA

  • Demon tuella perustetun politiikkakoulun ensimmäisille kursseille osallistui 20 vallankumouksen jälkeisen perustuslakia säätävän kokouksen nuorta edustajaa.
  • Politiikkakoulun alumneista 14 valittiin vuoden 2014 vaaleissa parlamenttiin, ja heistä kolme ministereiksi.
  • Parlamenttivaaleissa 25 % Tunisian politiikkakoulun noin 200 silloisesta alumnista oli ehdolla. Alumnit ovat korostaneet politiikkakoulun merkitystä heille, erityisesti yli puoluerajojen luotavien suhteiden ja yhteistyön johdosta.

Tunisia on edennyt kevään 2011 jasmiinivallankumouksen jälkeen päättäväisesti kohti demokratiaa. Monipuoluedemokratia on kuitenkin maassa uutta, joten puolueilta ja poliitikoilta puuttuu tietoa ja taitoa demokratian periaatteista ja käytännöistä. Demo perusti yhdessä kumppaniensa kanssa vuonna 2012 Tunisian politiikkakoulun, jonka tarkoituksena on edistää uuden poliittisen sukupolven osaamista ja yhteistyökykyä, jotta se voi toimia merkityksellisesti ja rauhanomaisesti Tunisian demokratian vakiinnuttamiseksi.

Tunisian politiikkakoulu (TSoP) koulutti vuosina 2012-2015 vuosittain noin sata poliittisesti aktiivista nuorta monipuoluedemokratian perusteista. Vuodesta 2016 lähtien peruskurssin käy noin 50 nuorta poliitikkoa ja alumneille aletaan tarjota aiempaa enemmän jatkokoulutusta.

TSoP kokoaa yhteen nuoren sukupolven poliitikkoja maan parlamenttipuolueista ja tarjoaa heille niin tietoa kuin käytännön välineitä politiikassa toimimiseen. Politiikkakouluun osallistuminen lisää näiden nuorten valmiuksia ja kykyä ymmärtää paremmin politiikkaa ja monipuoluejärjestelmää sekä taitoa toimia yhdessä myös yli puoluerajojen. Huhtikuussa 2016 TSoP:iin osallistuvat puolueet päättivät perustaa yhteisen puoluerajat ylittävän keskustelufoorumin poliittisen vuoropuhelun vahvistamiseksi.

TSoP järjestää myös avoimia keskustelutilaisuuksia puolueiden, kansalaisyhteiskunnan ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa edistäen rauhanomaista ja rakentavaa poliittista keskustelua. Politiikkakoulua toteuttaa tunisialainen Centre des Etudes Méditerranéennes et Internationales (CEMI) kumppaneinaan Demo ja hollantilainen Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD).

Tunisian politiikkakoulu on nopeasti vakiinnuttanut paikkansa Tunisian poliittisella kentällä. Yleinen luottamus politiikkaan ja puolueisiin on kuitenkin heikkoa, ja tarvetta demokratian ja luottamuksen vahvistamiselle on erityisesti pääkaupunki Tunisin ulkopuolella. Vuosina 2014-2015 EU-rahoituksella toteutettu hanke vei Tunisian politiikkakoulun paikallistasolle Médeninen, Gafsan, Kairouanin, Kasserinen, Kef’n ja Sfax’n kuvernoraatteihin. Paikallistason toimijoiden kouluttamisen lisäksi hankkeen parissa järjestettiin alueellisia foorumeita puolueiden ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kesken ja luotiin linkkejä paikallis- ja keskustason välille mentoritoiminnan avulla.

  • Rahoitus: Ulkoministeriön osuus 118 000 € (2017)
  • Kumppanit: CEMI, NIMD