Hyppää sisältöön

Nuorisopoliitikot pohtivat yhteisiä kysymyksiä Nepalissa

 

Suomalaisten edustakuntapuolueiden nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen edustajista koostuva yhdeksänhenkinen delegaatio vieraili Nepalissa syyskuussa. Matka tarjosi nuorisopoliitikoille omakohtaisia kokemuksia demokratia- ja kehityskysymyksistä, sekä mahdollisti kokemusten vaihdon suomalaisten ja nepalilaisten nuorisopoliitikkojen välillä. Matkan erityisteemaksi oli valittu poliittisen nuorisotoiminnan vahvistaminen paikallistasolla, joka kirvoitti vilkasta ajatustenvaihtoa puolin ja toisin. Lisäksi nuorisopoliitikot tiivistivät yhteistyötään erityisesti nuoria koskettavien globaalien haasteiden ehkäisemiseksi.

Paikallistoiminnan vahvistaminen haasteena

Kuinka varmistaa, että myös syrjäisempien seutujen nuoret voivat osallistua päätöksentekoon tasavertaiselta pohjalta? Syyskuun delegaatiomatkan erityisteemaksi valittiin poliittisten nuorisojärjestöjen paikallistoiminnan vahvistaminen, joka koetaan haasteelliseksi niin pääkaupunkivetoisessa Suomessa kuin vaikeamaastoisessa ja kulttuurisesti moninaisessa Nepalissa. Delegaatiovierailun aikana nepalilaiset ja suomalaiset nuorisopoliitikot kokoontuivat pohtimaan tämän kysymyksen eri ulottuvuuksia yhteiseen kahden päivän seminaariin, Kathmandun läheisyydessä ja aivan Himalajan vuoriston juurella sijaitsevaan  Nagarkotiin.

Seminaarin puheenvuorot pohjustivat keskustelua eri näkökulmista, aina poliittisen nuorisotoiminnan rahoituksesta kouludemokratian käytäntöihin ja paikallistason vaikuttamistyöhön. Valmisteltujen alustusten ja ryhmäkeskustelujen kautta nuoret johtajat jakoivat käytäntöjä ja kokemuksiaan – näin innoittaen uusia näkökulmia molemmille osapuolille. Esimerkiksi puoluetoiminta kouluissa ja yliopistoissa herätti paljon keskustelua. Suomessa poliittinen nuorisotoiminta on kokonaan kielletty koululaitoksissa, minkä koetaan edelleen lisäävän nuorten vieraantumista puoluepolitiikasta. Toisaalta Nepalin mediassa on väläytelty samankaltaisia ehdotuksia, kun yliopistokampusten politikointi on alkanut häiritä opiskelua tai poliittinen toiminta on tempaissut mukaansa jo alakoululaisia. Kultainen keskitie tuntui toivotulta niin nepalilaisten kuin suomalaisten silmissä, ja seminaarissa pohdittiinkin hyviä käytäntöjä tämän tien löytämiseksi.

Globaalit kysymykset vaativat yhteistyötä yli kansallisten rajojen

nepal-2011-10-10 2Vierailuohjelman lomassa nepalilaiset ja suomalaiset nuorisopoliitikot valmistelivat kannanoton ihmiskaupasta. Aloitteeseen ryhdyttiin yhteisestä huomiosta, että yhä useammat nuoria koskettavat ongelmat ovat juuriltaan globaaleja ja vaativat niin kansalliset rajat ylittäviä ratkaisuja. Ihmiskauppa on kuvaava esimerkki haasteesta, jonka ratkaisemiseksi tarvitaan toimenpiteitä sekä Nepalin kaltaisten lähettäjämaiden että kauttakulku- ja kohdemaaksi lukeutuvan Suomen taholta.

Matkan aikana tutustuttiin ihmiskaupan ongelmiin ensin käytännön tasolla, kun suomalainen delegaatio ja nepalilaiset nuorisojohtajat yhdessä tapasivat kysymyksen parissa työskenteleviä järjestöjä. Nuorisopoliitikot matkasivat myös tapaamaan paikallistason yhteisöjä Sindupalchowkin piirikuntaan, joka on alueena erityisen haavoittuvainen ihmiskaupan saralla. Alustustyön jälkeen nuorisopoliitikot kokoontuivat päivän mittaiseen työpajaan ja valmistelivat yhteisen kannanoton, joka linjaa parannusehdotuksia ihmiskaupan ehkäisyyni. Kannanotto sai huomiota myös useissa valtamedioissa Nepalissa.

Käytännön kosketus Suomen kehitystyöhön

Tärkeä osa globaalia yhteistoimintaa on myös kehitysyhteistyö, jonka arkeen suomalaiset nuorisopoliitikot tutustuivat vierailunsa aikana. Yhteistyössä Suomen edustuston kanssa järjestetyn ohjelman puitteissa delegaatio sai läpileikkauksen Suomen rahoittamasta kehitysyhteistyöstä Nepalissa, ja pääsi lähemmin tutustumaan Suomen tukeen metsä- ja koulutussektoreilla. Lisäksi suomalaiset nuorisopoliitikot tapasivat lukuisia suomalaisia kansalaisjärjestöjä, joiden hankkeiden kirjo kattaa niin kalankasvatuksen kuin kastittomien oikeuksien vahvistamiseen.

Käytännön näkökulmat ja omakohtaiset kokemukset kehitysyhteistyöstä koettiin äärimmäisen avartaviksi. Monet delegaateista kokivat vierailun lisänneen ymmärrystä kehitysyhteistyöstä merkittävällä tavalla, näin aktivoiden innostusta paneutua tematiikkaan lähemmin omassa poliittisessa toiminnassaan.

Nuorisopoliitikkojen kansainväliset verkostot tiivistyvät

Vierailun aikana nuorisopoliitikkojen väliset verkostot tiivistyivät niin Suomen ja Nepalin välillä, kuin myös Sri Lankan suuntaan. Suomalaisten delegaatiomatka Nepaliin ajoittui osittain samanaikaisesti srilankalaisten nuorisoedustajien vierailun kanssa, joka oli osa Etelä-Aasian alueella tehtävää nuorisopoliittista yhteistyötä.

nepal-2011-12-10 3

Tämä tarjosi mahdollisuuden juhlia syyskuussa pidettyä kansainvälistä demokratiapäivää yhteisesti sekä nepalilaisten että srilankalaisten nuorisopoliitikkojen seurassa. Juhlavastaanoton teemana oli osuvasti “Youth as Champions of Democracy”, ja tilaisuuden yhteinen ääni korosti nuorten tärkeää roolia demokratiakehityksessä.

Niin vastaanoton kuin vierailujen merkittävin anti oli ainutlaatuinen mahdollisuus käydä keskustelua ja vaihtaa käytäntöjä vertaisten kesken. “Keskustelu eri maiden nuorten poliitikkojen välillä on hyvin tärkeää. Olen iloinen, että tämä ohjelma tarjosi nepalilaisille, suomalaisille ja srilankalaisille poliitikoille mahdollisuuden tavata toisiaan ja vaihtaa ajatuksia” kiteytti Urmila Thapaliya Nepal Tarun Dal -järjestöstä.

 

Lue lisää nepalilaisesta My Republica -lehdestä:

Talking politics in Nepal with youth politicians from Finland

Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.