Hyppää sisältöön

Puoluerajat ylittävä yhteistyö avain naiskunnanvaltuutettujen aseman parantamiseen Sambiassa

 

Demon kumppanijärjestö Zambia National Women’s Lobby (ZNWL) järjesti vuotuisen naiskunnanvaltuutettujen konferenssin Sambian pääkaupungissa Lusakassa 26.–27. syyskuuta. Konferenssin teemana oli eri puolueiden naispoliitikkojen tuominen yhteen heidän osallistumisensa vahvistamiseksi paikallishallinnossa. Konferenssia olivat avaamassa Sambian tasa-arvoministeri Inonge Wina, paikallishallintoministeri Emerine Kabanshi sekä Suomen Sambian suurlähettiläs Pertti Anttinen.

Konferenssissa käsiteltiin naiskunnanvaltuutettujen tämänhetkistä tilannetta Sambiassa, edustajien käytännön työtä sekä naisten osallistumista ja tehokasta vaikuttamista. Tilaisuuteen osallistui lähes 140 ihmistä, mukaan lukien 74 Sambian 84 naiskunnanvaltuutetusta. Paikalla oli myös poliittisten puolueiden naisjaostojen edustajia sekä ZNWL:n paikallisia ja kansainvälisiä kumppaneita ja jäseniä. Konferenssi tarjosi naispoliitikoille mahdollisuuden pohtia kohtaamiaan haasteita, etsiä ratkaisuja sekä vaihtaa kokemuksia muiden valtuutettujen kanssa.

Naisten osallistuminen ja yhteistyö tärkeää

Naisten ääni hädin tuskin kuuluu Sambian paikallishallinnossa, sillä heidän osuutensa kunnanvaltuutetuista on vain 6 %. Ministeri Inonge Wina kuitenkin muistutti yleisöä, että miesten oikeutta poliittiseen johtajuuteen ja naisten toisarvoista asemaa ei tulisi hyväksyä, sillä tällä on vakavia seurauksia köyhyyden poistamiselle ja naisten voimaannuttamiselle. Useista puheenvuoroista kaikui viesti, että kunnallispoliitikot eivät ole hallinnon pohjalla vaan lähellä ihmisiä ja päättämässä monista kriittisistä kysymyksistä. Toisekseen korostettiin, että naisilla on paremmat valmiudet ymmärtää erityisesti naisten ja lasten mutta myös yleisesti arkielämän haasteita. Naisten tulisi siis olla avainasemassa paikallishallinnossa, sillä tällä on myönteinen vaikutus yhteisöjen kehitykseen ja palveluihin. ZNWL:n toiminnanjohtaja Juliet Chibuta totesi lisäksi, että naisten osallistuminen on tärkeää erilaisten tarpeiden huomioon ottamisen ohella myös demokratian ja naisten oikeuksien toteutumisen kannalta.

Suurlähettiläs Pertti Anttinen kertoi kuulijoille inspiroivia esimerkkejä naisten poliittisen osallistumisen historiasta ja nykytilasta Suomessa. Hän painotti, että naisten puoluerajat ylittävä yhteistyö on toiminut hyvin Suomessa, joten miksei myös Sambiassa. Naisten yhteistyön merkitys sai erityishuomiota muissakin konferenssin puheenvuoroissa ja keskusteluissa. Myös kunnanvaltuutetut itse totesivat tälle olevan tarvetta niin puolueiden ja piirikuntien välillä kuin maanlaajuisestikin. Joillakin äänestysalueilla naisedustajia on vain yksi tai kaksi, joten saadakseen äänensä kuuluviin miesvaltaisessa ympäristössä heidän olisi puolueuskollisuudesta riippumatta tultava rohkeasti yhdessä esiin naisina.

Naisedustajuuden haasteita

Kunnanvaltuutetut puhuivat kokemuksistaan poliittista osallistumista vaikeuttavista tekijöistä. Haasteiksi mainittiin naisedustajien pienen määrän ja yhteistyön puuttumisen ohella usein myös oman aviomiehen vastustus, puolueiden ehdokasvalinnan monimutkaisuus sekä naisiin kohdistuva syrjintä, pelottelu ja vastustus miespoliitikkojen puolelta. Kun naiset pääsevät mukaan politiikkaan, heidän odotetaan lisäksi keskittyvän niin sanottuihin naisten asioihin, kuten terveydenhuoltoon ja koulutukseen, eikä puuttuvan miesten kysymyksiin, kuten budjettiin ja infrastruktuuriin.

Konferenssiin osallistuneet naispoliitikot osoittivat kuitenkin, että naiset pystyvät – kuten ministeri Emerine Kabanshikin kehotti heitä tekemään – näyttämään potentiaalinsa, täyttämään lupauksensa ja siten inspiroimaan ja johtamaan omalla esimerkillään. Lydia Mpepo oli alueensa ensimmäinen naiskunnanvaltuutettu ja toimii nyt Chililabombwen apulaiskaupunginjohtajana. Hänen aloitteestaan kaupunkiin on esimerkiksi asennettu lisää katuvaloja ja perustettu uusi minibussireitti. Kunnanvaltuutettu Grace K. Chitakwa taas kertoi kohdanneensa työssään paljon kateutta, mutta kiitos hänen kovan työnsä ja halunsa auttaa muita, hän on onnistunut muun muassa tukemaan koulun ja kaivojen rakentamista.

Useat naispoliitikot, mukaan lukien Mpepo ja Chitakwa, ovat poliittisesti aktiivisista perheistä tai eläkkeelle jääneitä opettajia. Edustajiksi nousee kuitenkin myös tavallisia yhteisön jäseniä. ZNWL:n ja konferenssin keskeisinä tavoitteina on sekä vahvistaa nykyisten naisvaltuutettujen kapasiteettia että tukea kunnianhimoisia naisia ja tyttöjä osallistumaan politiikkaan heidän taustoistaan riippumatta. Tähtäimenä on lisätä naisten edustusta vuoden 2016 kunnallisvaaleissa, mitä Demokin tukee. ZNWL perusti äskettäin tätä tarkoitusta varten myös Women Campaign Support Fund -kampanjarahaston. Konferenssin nähtiin auttavan näiden tavoitteiden saavuttamisessa, sillä se tarjosi mahdollisuuksia kapasiteetin vahvistamiseen, verkostoitumiseen sekä kokemusten jakamiseen.

Konferenssin järjesti Zambia National Women’s Lobby ja sen tukijoina toimivat Demo, Norwegian Church Aid, Action Aid sekä Ruotsin Lusakan suurlähetystö.

Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.