Hyppää sisältöön

Tansanian naiset oppivat toisiltaan demokratiatyöpajoissa

“Suuri sydän!”, yksi osallistujista huudahtaa, kun Fortunata Makafu kysyy, mitä ominaisuuksia hyvä johtaja tarvitsee. Hän on vetämässä työpajaa, jonka osallistujina on noin 30 naista, jotka edustavat kuutta eri puoluetta. Suurin osa heistä työskentelee oman puolueensa paikallistoimistolla jollain Dar es Salaamin kaupungin kolmesta piirikunnasta.

“Se on toki tärkeää, mutta pelkkä hyväsydämisyys ei taida riittää”, Fortunata ehdottaa. Naiset siirtyvät pieniin ryhmiin ja alkavat listata johtajalta toivottavia taitoja ja luonteenpiirteitä. Tussit kirjoittavat paperille vauhdilla, ja lopputulos on tuttua luettavaa. Tansanialaiset toivovat johtajiltaan aivan samoja asioita kuin suomalaisetkin: luotettavuutta, asiantuntevuutta, kykyä innostaa ihmisiä ja niin edelleen.

Seuraava vaihe saa osallistujat kuitenkin keskustelemaan aiempaa intensiivisemmin. Tehtävänä on kertoa esimerkkejä osallistujien kohtaamista tilanteista, joissa johtaja on toiminut väärin. Naisten tarinat ulottuvat eritasoisesta korruptiosta aina vakavaan seksuaaliseen häirintään ja väkivaltaan. Yksi osallistuja kertoo järkyttävän tarinan tuntemastaan naisesta ja tämän syntymättömästä lapsesta, jotka menehtyivät, kun kyläpäällikkö kielsi keisarinleikkauksen. Naisten silmistä heijastuu suuttumus; jokainen vakuuttaa, että haluaa itse olla parempi johtaja.

2012 12 3 tansania 3

Osallistuva oppiminen on tehokkainta

“Työpajoissa on tärkeintä saada naiset osallistumaan aktiivisesti”, Fortunata Makafu kertoo ja jatkaa: “Toisten ihmisten edessä puhuminen on monelle suuri haaste.” Fortunata onkin harvinaisen taitava osallistamaan ihmisiä. Yhdessä harjoituksessa karttakeppi kiertää osallistujalta toiselle, ja jokainen saa vuorollaan opettaa muita. Toisessa tehtävässä naiset heittelevät paperipalloa toisilleen ja pallon kopannut saa vuorollaan kertoa, minkälaista yhteistyötä hän haluaisi tehdä toisten puolueiden naisten kanssa.

“Osallistavien opetusmenetelmien avulla pystymme varmistamaan, että jokainen saa suunvuoron. Itsetunnon vahvistamisen lisäksi ne tasoittavat eri poliittisten puolueiden välillä vallitsevia valta-asetelmia”, Makafu selittää. On helppo havaita, että osallistujat eivät ole lähtökohtaisesti samalla viivalla valtahierarkioiden, koulutustaustan tai poliittisen kokemuksen suhteen. Heitä kuitenkin yhdistää kiinnostus puoluetoimintaan ja halu edistää naisten oikeuksien toteutumista.

Naisten yhteinen ääni saatava kuuluviin

Kaksipäiväisen työpajan tarkoituksena on tukea Dar es Salaamissa toimivien poliittisten puolueiden naisten välistä yhteistoimintaa. Järjestäjänä toimii Demo Finlandin yhteistyöjärjestö Tanzania Women Cross-party Platform (TWCP), joka toimii eri puolueiden naisten keskustelufoorumina. Tärkeänä tavoitteena on esimerkiksi lujittaa naissiipien asemaa puolueiden sisällä.

“Puolueiden naisjärjestöjä ei kuunnella tarpeeksi. On hyvä, että ne ovat olemassa, mutta vielä meillä ei ole läheskään riittävää toimivaltaa”, TWCP:n sihteeristön jäsen Nuru Awadhi Bafadhili kertoo. Hän on entinen kansanedustaja, joka toimii nykyisin CUF-puolueen naissiiven johdossa. “Naisten on pystyttävä vahvempaan yhteistyöhön, koska muuten toiveet esimerkiksi perustuslakiprosessiin vaikuttamisesta jäävät turhiksi”, Bafadhili lisää.

2012 12 3 tansania 2

Nykyinen perustuslaki syrjii naisia

Tansaniassa laaditaan uutta perustuslakia ja entisen pääministeri Joseph Warioban johtama komissio on kerännyt kansalaisten näkemyksiä ympäri maata. Warioba on myöntänyt julkisesti, että vain harvat naiset ovat saapuneet kertomaan mielipiteitään. “Naiset on jätetty tietoisesti prosessin ulkopuolelle järjestämällä komission tapaamiset aamupäivisin, jolloin naiset ovat kiinni kotitaloustöissään”, Nuru Bafadhili selittää kiukkuisena. “Meillä on silti vielä vähän aikaa vaikuttaa prosessiin kansalaisjärjestöjen ja kansanedustajien kuulemisen yhteydessä”, hän jatkaa.

Toisen työpajapäivän alussa Demo Finlandin projektikoordinaattori Ave Maria Semakafu jakaa kaikille osallistujille kopiot nykyisestä perustuslaista. Pienryhmät saavat tehtäväkseen etsiä naisia syrjiviä pykäliä, jotka esitellään koko osallistujajoukolle. Joillain ryhmillä on paljon asiantuntevia kommentteja, kun taas toiset myöntävät, etteivät he tunnista ongelmakohtia.

Tehtävän lopuksi TWCP:n puheenjohtaja Anna Abdallah selvittää osallistujille perustuslain olennaisimmat pulmat naisnäkökulmasta. Hän nostaa erityisesti esille naisten miehiä heikomman perintöoikeuden ja sen, että vanhempien suostumuksella alaikäiset tytöt voidaan nykyisen lain nojalla periaatteessa pakottaa naimisiin. Abdallah kertoo myös, että hänen edustamansa valtapuolue CCM:n naissiipi UWT on alkanut ajaa uudistusta, jonka perusteella puolet parlamenttipaikoista osoitettaisiin naisille. Poliittiset tarkkailijat ovat pitäneet aloitetta liian radikaalina, mutta se on toisaalta herättänyt paljon positiivista keskustelua mediassa.

“Koulutus vastasi erittäin hyvin meidän tarpeitamme. Puolueiden välinen kilpailu on nyt Tansaniassa kuumempaa kuin koskaan, mutta on tärkeää me naiset keskitymme riitelyn sijaan keskustelemaan meitä yhdistävistä asioista”, työpajaan osallistunut Anna Kajigiri miettii. Hän edustaa pääoppositiopuolue Chademaa, jonka jäseniä on pidätetty eri puolilla Tansaniaa valtapuolueen käskystä. “Dar es Salaamissa välimme CCM:ään ovat vielä hyvät, mutta pelkään, että vaalien lähestyessä voi tulla ongelmia”, hän sanoo hiljaisella äänellä.

Seuraavat vaalit järjestetään maassa vuonna 2015, eikä Kajigirin arvio ole kaukaa haettu. Kaksi vuotta sitten Chadema saavutti merkittävän vaalivoiton, ja jos se pystyy pitämään rivinsä yhtenäisenä, on CCM:n jo puoli vuosisataa kestänyt valtakausi uhattuna. Työpajaan osallistuvat naiset kertovat kuitenkin olevansa valmiit aktiiviseen yhteistyöhön: “Ensisijaisesti olen nainen, toiseksi olen tansanialainen. Kolmanneksi olen puolueeni jäsen, mutta tärkeämpää minulle on tehdä töitä Tansanian naisten hyväksi”, UDP:n Margreth Mwita vakuuttaa.

Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.